SEO ordbok

SEO har många termer. Vi har därför skapat denna SEO-ordbok, som granskar de viktigaste termerna i sökmotorernas universum – läs dem alla här.

AMP (Accelerated Mobile Pages)

AMP står för Accelerated Mobile Pages, och är en term för Googles nya mobilformat. AMP bygger på att öka hastigheten på hemsidor som laddas på flera mobila enheter. 

Detta kan skapa en generellt sätt bättre användarupplevelse, då AMP kan laddas 10x snabbare än de klassiska mobiloptimerade sidorna.

Ankartext / Anchor text

Ankartext (eller anchor text)  är själva texten i en hyberlänk. 

Sökmotorer använder ibland ankartexten för att kunna förstå innehållet på sidan som länkas.

Backlinks är alla länkar från andra hemsidor, som länkar in på din sida. 

Ju flera relevanta länkar som pekar på din sida, desto enklare och snabbare kan sökmotorerna förstå värdet av ditt innehåll. Genom att få flera relevanta backlinks, kan du öka din synlighet i sökmotorns organiska resultat om gå om konkurrenterna.

BERT

BERT är en av de större uppdateringarna av Googles algoritmer, som kom i oktober 2019. BERT står för Bidirectional Encoder Representations from Transformers

Uppdateringen gjorde algoritmen ännu bättre på att förstå längre och mer komplexa sökningar, så att det kan visa de mest relevanta resultaten. Genom att använda Natural Language Processing har Google förbättrat sin förståelse av den semantiska kontexten av en sökning.

Betalda sökresultat (Google Ads)

Betalda sökresultat som Google Ads är en digital annonsform som utvecklats av Google själva. Här kan du som företag och annonsör betala för att synas, men målet att öka trafiken in till din sida. Annonserna kommer i flera olika format, där placeringen bestäms av priset och andra faktorer.

Bildkarusell

En bildkarusell är en samling bilder i SERP:en som du kan bläddra igenom. Även dessa rankas på sökmotoralgoritmen.

Black Hat SEO

Black Hat, eller Black Hat SEO, er taktiker, som strider mot Googles Quality Guidelines. Idéen bakom Black Hat är att fuska eller helt enkelt manipulera Googles algoritm. 

Black hat-tekniker ses ofta inom linkbuilding. Men Google blir ständigt bättre, för varje Core Update, på att fånga upp dessa fula knep. Användning av black hat SEO kan leda till en manuell åtgärd, där Google straffar din sida.

Blogg

Blogg är en förkortning för weblog eller en närloggbok. 

Bloggs kan vara nyheter, guider och annat content, som inte lämpar sig som en landing page.

Bonzer

Bonzer är Skandinaviens seriösa SEO-byrå för ambitiösa verksamheter. Fokuset ligger till 100% på SEO, vilket bygger på de tre delarna; Teknisk SEO, Content och Linkbuilding. Dessa tre delar är grundelementen för en organisk växt på sökmotorer som Google.

Canonical / Canonical Tag

En Canonical Tag är ett sätt tala om för sökmotorerna att en URL representerar en master-sida eller original-sida, som andra undersidor är kopior från. 

Om du har flera undersidor med liknande keywords eller content, kan det förvirra Googles algoritm. Därför bör du upprätta canonical tags, så det pekas på den sida som du önskar skall visas bland sökresultaten. 

En canonical tag med länk är först och främst på den sida som inte skall visas i sökresultaten med canonical länk till den som man vill visa bland resultaten. Master-sidan (canonical-sidan) – har en canonical tag men länk till sig själv.

CMS

CMS står för Content Management System.

Ett CMS är ett webbprogram eller system, som hanterar din hemsidas content. WordPress, SquareSpace, SiteCore, Umbravo är exempel på CMS:er.

Content

Content är allt innehåll, som finns på sidan. 

Detta kan i princip vara allt från texter, bilder, film och andra former av  interaktivt innehåll som t. ex. uträknare och tester. 

Inom SEO är målet att för content att leva upp till den search intent som ligger bakom sökningen. Det innebär därför att du måste leverera kvalitativt och målinriktat content för att ranka i sökmotorerna.

Core Web Vitals

Core Web Vitals är Googles värdering av, hur snabb din hemsida är. Den berättar: 

  • När det primära innehållet blivit inläst på din sida

  • Hur snabbt din sida reagerar på interaktion

  • Hur stabilt det visuella innehållet på sidan är 

Du kan se din egena sidas Core Web Vitals i Google Search Console. I 2021 blir Core Web Vitals en av Googles ranking-faktorer.

Crawler

En crawler är ett stycke automatiserad software, som besöker sidor på nätet för att indexera dem.

Crawling

Crawling är processen då en sökmotor läser igenom hemsidan. 

En crawl hjälper på så sätt sökmotorer som Google att förstå din sida – och potentiellt ge dig en högre ranking bland sökresultaten. Crawling hittar fram sidor genom att följa länkar, läsa sitemaps eller på andra sätt navigera runt på hemsidor.

CTR

CTR står för Click-Through-Rate. Det är antalet av klick på en länk. 

I SEO är det mer specifikt de klick som din hemsida får från sökresultaten.

De-indexering

En de-indexering refererar till en sida, som har blivit borttagen från sökmotorernas index.

Död eller broken page (404)

En 404 är en död eller broken sida. Det är en sida, som antingen aldrig eller inte längre existerar.

Länkar, som pekar på en 404-sida, kallas också för döda länkar.

En Dofollow länk är en länk, som ger SEO-värde. Med andra ord är det en länk, som sökmotorns algoritm följer.

Domain Rating (DR) / Domain Authority (DA)

Domain Rating (DR) och Domain Authority (DA) är två mått från till exempel Ahrefs och Moz, som båda är stora SEO-verktyg. Din DR eller DA är en estimering, på hur auktoritär din hemsida är baserat på antalet och styrkan av de länkar som länkar till din sidan. Måttet går från 0-100. 

Vi vet ännu idag inte helt hur Googles algoritmer värderar kvaliteten av hemsidor. Men DR och DA ger oss en kvalificerad värdering av hur stark deras länkprofil är.

Duplicate content / Duplicerat innehåll

Duplicate content är innehåll som är kopierat från en annan källa. 

Google har inte lust med att visa sökresultat med duplicerat innehåll.

E-A-T

E-A-T står för Expertise, Authoritativeness & Trustworthiness. Det är ett begrepp, som Google använder till att bedöma kvalitén på ditt content. Det är särskilt viktigt på YMYL-sidor.

Featured Snippets är organisk informationsrutor, som visar sig i toppen av Googles SERP på udvalda sökningar. Det är ett utdrag av innehållet på en hemsida, som har som uppgift att leverera svar redan i SERP:en.

Google

Google är världens största sökmotor. Google har en markadsandel på över 91% aa alla sökningar i världen.

I deras sökmotor hittar du både organiska sökresultat (SEO) och betalda annonser (Ads).

Google Analytics

Google Analytics är ett analysverktyg från Google. Det ger dig insikt i trafik och hur användare rör sig på din sida.

Google Core Update

Google uppdaterar sin algoritm ett par gånger om året för kunna leverera bättre sökresultat. 

En Core Update är en uppdatering som finjusterar algoritmen, så de på ett ännu bättre sätt kan leva upp till Googles mål och guidelines. Några gånger kommer denna uppdatering oväntat. Andra gånger meddelar Google längre i förväg att en ändring i deras algoritm är på gång på deras Webmaster blog.

Google Manual Action

Manual actions är Googles sätt att nedprioritera eller helt ta bort hemsidor/enkla undersidor från deras index.  

Dessa actions är inte relaterade till algoritmens ändringar. Här är det Google som manuellt går in och straffar hemsidor som bryter mot deras regler.

Google My Business

Google My Business är en gratistjänst, som verksamheter kan lägga till för sina fysiska butiker eller adresser i lokala sökningar eller Google Maps. På så sätt gör man det lättare för användare att hitta verksamhetens plats eller profil. Detta kan hjälpa i geografiska sökningar.

Google Search Console

Google Search Console är Googles egna verktyg för SEO. Här kan du bland annat se din organiska trafik, Core Web Vitals och vilka keywords som folk besöker din sida genom.

Googlebot

Googlebot är det generella namn för Googles crawler, som löpande crawler internets innehåll. 

Grey Hat SEO

Grey Hat, eller Gray Hat SEO, är optimering, som befinner sig i “gråzonen” mellan white hat och black hat. 

Grey hat SEO strider i vissa fall mot  Googles guidelines, men det är alltid med avsikt att göra det.

Health Score

Health Score är Ahrefs värdering av en sidas helhet– hur många fel som det finns på sidan. Det kan bl.a. vara döda länkar (404), dålig hastighet eller för många redirects osv.

Hyperlänk

En hyperlänk är ett markerat ord eller symbol som du kan klicka på för att omdirigeras till en annan sida. Hyperlänkar är ofta markerade med blå eller annan färg.

Indexering

Indexering är processen för en crawl där sökmotorerna registrerar din webbplats i sitt index. Indexposten för sidorna ger en beskrivning av sidans innehåll. Specifikt innebär indexering att Google besöker en sida, läser den och sedan lägger till den i sina sökresultat.

Interna länkar

Interna länkar är alla länkar som skickar användare runt på din egna hemsida.

En intern länk hjälper användare att gå vidare till annat relevant content men hjälper också sökmotorerna att förstå innebörden och vikten av det content på dina undersidor.

Keyword Stuffing

Keyword stuffing är innehåll som olämpligt fylls med ett eller flera nyckelord. Detta var en tidig svart hatt SEO-teknik, eftersom Google ursprungligen inte kunde läsa mening eller läsbarhet på innehåll.

Keywords / sökord

Keywords/nyckelord eller sökfraser är de ord som användarna anger när de gör en sökning.

Användarens syfte med keywordet är att få ett svar/resultat som lever upp till intentionen bakom sökningen.

Knowledge graph

En Google Knowledge Graph är en infobox, som visas i sökresultaten. Denna infobox fungerar som en kunskapsbas för innehåll som samlas in från olika källor för att ge bättre information baserat på den enskilda sökningen.

Konvertering

Konvertering är ett samlingsbegrepp för önskvärda åtgärder som anses värdefulla för verksamheten.

Konverteringar kan till exempel vara försäljning, prenumerationer på nyhetsbrev, nedladdningar eller besök på specifika sidor.

KPI

KPI står för Key Performance Indicator. Det är ett mätbart värde som används för att utvärdera om man har uppnått ett mål.

Landing Page / Landingssida

En Landing Page eller landningssida är en sida på din webbplats som du vill rikta dina besökare till.

Det kallas också en target site eller en målsida. Ibland används termen om alla sidor som inte är blogginlägg, kategorisida eller förstasida. Du kan läsa mer i vår guide om hur man bygger en välpresterande landningssida.

Link Juice är ett informellt SEO-koncept om att länkar för vidare värde (SEO-värde) från en sida till en annan. Värdet beror på sidans DR, UR, relevans etc. Termen används ofta i vårt SEO-universum, men det är inte en officiell term för funktionen av en länk.

Linkbuilding

Linkbuilding är en process där du försöker få länkar från andra webbplatser / domäner. Du kan bland annat göra genom att skapa innehåll som andra ser som värdefullt att länka till.

En länk fungerar som en virtuell gilla-knapp/rekommendation av din sida eller ditt innehåll. Ju fler relevanta länkar som pekar på din webbplats, desto mer auktoritet och trovärdighet har du enligt sökmotorerna. Det har en stor positiv effekt på din ranking hos sökmotorerna.

Longtail Keywords

Ett Longtail Keyword är en utökad variant av ett primärt nyckelord.

Longtails har ofta en mindre sökvolym, men är mer specifika. Det betyder att longtail keywords ofta indikerar att användaren är mer redo att köpa eller känna till ämnet. På det sättet blir en sökning mer målinriktad.

Metabeskrivning

Metabeskrivningen är den korta texten under ett organiskt sökresultat.

Syftet med metabeskrivningen är att kort sammanfatta innehållet på en sida. Det skall vara högst 155-160 tecken.

Money Pages

Money Pages är de sidor som genererar intäkter för ditt företag. Det är på dessa sidor som du vill ta dina besökare till i hopp om att få dem till att konvertera.

Negativ SEO

Negativ SEO är en black hat-taktik, där man skaffar ett antal dåliga länkar som pekar till en konkurrenternas hemsidor.

Syftet med tekniken är att få Google att tro att den konkurrerande hemsidan köper eller skaffar dåliga länkar på ett oärligt sätt.

En Nofollow-länk är en länk som inte förmedlar SEO-värde i klassisk mening. Detta innebär att sökmotorn inte följer länken på samma sätt som den gör med en dofollow-länk.

Google uppfann Nofollow 2005 för att bekämpa spam. Du kan själv markera utgående länkar från din webbplats med Nofollow om du inte vill att sökmotorerna ska följa länken på samma sätt. Vad som vissa skulle kalla ”länkjuice”.

Off-page SEO

Off-page SEO är all optimering som sker på andra ställen än din hemsida. Det handlar främst om linkbuilding.

On-Page SEO

On-Page SEO är allt arbete som görs på din egen webbplats för att stå starkare i sökmotorns organiska resultat. Detta inkluderar både teknisk SEO och content.

Organisk trafik

Med trafiken menar man antalet besökare på en webbplats. Organisk trafik är uteslutande besökare från de vanliga sökresultaten.

Besökare från sökmotorerna kallas ”organiska” eftersom de hittade din sida på ett naturligt sätt. Sökresultat som inte är annonser kallas därför också organiska sökresultat.

Organiska sökresultat

Organiska sökresultat är de resultat du möter i sökmotorernas SERP under de betalda annonserna. Dessa resultat bestäms av sökmotorernas algoritm för att leva upp till den enskilda sökningen (sökintention) på bästa möjliga sätt.

I genomsnitt går den största delen av trafiken från sökmotorer till organiska sökresultat.

Page Speed / Page Speed Insights

Page Speed eller Page Speed Insights (PSI) är Googles gratis verktyg till att evaluera din hemsidas hastighet.

Den analyserar din sida och kommer med förslag till hur den kan göras snabbare.Obs! Sidans hastighet är inte alltid tillförlitlig. Vi rekommenderar därför att du också testar hastigheten på din webbplats genom andra webbtjänster som Pingdom eller WebPageTest.

PageRank

PageRank är den första av Googles sökalgoritmer. Den mäter vikten av en hemsida genom att räkna antalet och kvaliteten på länkarna från andra hemsidor.

PageRank används fortfarande idag – i kombination med ett antal andra algoritmer.

PBN

PBN står för Private Blogging Network. Det är en black hat SEO-teknik, där hemsidor kan köpa eller få onaturliga länkar från hemsidor med hög DR eller DA.

PBN-länkar strider mot Googles riktlinjer. Dessa sidor straffas därför ibland av algoritmen – eller en manual action.

People Also Ask

People Also Ask är relaterade frågor till din sökning som visas som rutor i en SERP. Ofta är det en lista med flera frågor. I varje ruta finns ett avsnitt med svar på frågan.

Ranking

Ranking är den ordning i vilken de olika sökresultaten rankas.

Ranking Factor / Rankingfaktor

Googles algoritm har mer än 200+ rankingfaktorer. De avgör vilka sidor som visas i sökresultaten på olika keywords.

Redirect (301 eller 302)

En redirect är en hänvisning till en ny sida om den gamla har tagits bort – eller aldrig existerat. Där 301 redirect är permanent är 302 redirect tillfällig.

Du måste ofta ställa in redirects själv. Det är dock viktigt att undvika redirect-kedjor där en redirect leder till nästa och fortsätter då.

Rich Snippets / Rich Results

Rich Snippets är sökresultat som visar ytterligare data.

Denna data sätts också upp inne i webbplatsens HTML med strukturerad data. Detta kan till exemepel vara kundrecensioner, recept, publiceringsdatum etc.

Search Intent

Search Intent är syftet eller behovet bakom en viss sökning.

Detta är avsikten som en användare har när han / hon gör en sökning. Googles arbete är att tillhandahålla de sökresultat som på bästa sätt lever upp till den underliggande avsikten. Sökintention är därför ett av de viktigaste buzzwordsen i on-page content.

SEM

SEM står för Search Engine Marketing.

SEM är alla former av marknadsföring via sökmotorerna. Google Ads och SEO är båda exempel på SEM.

Semantisk SEO

Semantisk SEO omfattar en process där man inte arbetar med sökord utan istället jobbar med att täcka ett helt ämne och relaterade sökord. Det anses vara en mer ”modern” form av SEO än den klassiska, där man optimerade en sida för ett sökord.

SEO

SEO står för Search Engine Optimization, som på svenska betyder sökmotoroptimering

SEO är själva processen för att optimera din hemsida för att få en högre ranking i sökresultaten, baserat på on-page och off-page optimering. Om du arbetar med SEO är det yttersta målet att få fler organiska besökare till en sida från sökmotorer.

SEO-analys

En SEO-analys är en analys av hemsidan befintliga prestanda och styrka i SEO.

Analysen tittar vanligtvis på hemsidans tekniska struktur, innehåll och länkprofil. Dessa tre pelare är grunden bakom en hemsidas prestanda i de organiska sökresultaten.

Härifrån läggs grunden för en strategiplan som kan stärka den nuvarande marknadspositionen och öppna upp för nya marknadsmöjligheter. En viktiga aspekt av denna analys är sökordsanalysen, där man undersöker vilka sökord som är mest relevanta för sin hemsida.

SEO-verktyg

Ett SEO-verktyg är ett program eller en webbtjänst som hjälper dig att utföra SEO.

Ahrefs, Moz, Yoast, UberSuggest, etc. är alla SEO-verktyg.

SERP

SERP står för Search Engine Result Page. SERP’en är själva sidan du stöter på efter att du har sökt på något i sökmotorn.

I SERP kommer stöter du på ett antal sökresultat. Det finns ofta olika typer av resultat, bl.a. Klassiska webbsökresultat, Featured Snippets, Google My Business, video-karusseller, bilder och People Also Ask.

Sidtitel / Title tag

En sidrubrik är själva titeln på din sida i sökresultaten.

Din sidtitel ska – tillsammans med din metabeskrivning – beskriva innehållet på sidan och få folk att klicka på ditt sökresultat snarare än på dina konkurrenters.

Sitemap

En sitemap är ett index över sidorna på din hemsida.

Sitemapen gör det lättare för sökmotorer som ska kartlägga din webbplats. Det kan också hjälpa dig att skapa en översikt över din hemsidas struktur. Om du har många sidor eller generellt mycket innehåll är det normalt att dela upp sitemappen i kategorier. 

Du kan ranka bra utan en sitemap. Men du riskerar då att Google inte hittar alla dina sidor – eller att det blir fel i din indexering.

Sitewide länkar är länkar som visas på alla undersidor på en webbplats. De finns ofta i footeren, headeren eller i en widget.

Sökmotor

En sökmotor är ett softwaresystem som gör det möjligt för användare att söka efter information och tjänster på Internet.

Sökningarna kan utföras antingen via text, bild eller röstsökning. Det finns ett antal sökmotorer, Google, YouTube, Bing, Yahoo!, Baidu, YANDEX RU, DuckDuckGo är några av dem. Google är den överlägset största av dem alla – i Danmark och resten av världen.

Sponsrade länkar är en kategori av länkar som säger att den utgående länken är betald.

Google kan välja att använda sponsrade länkar för att förstå en webbplats. Allt sponsrat eller betalt content som innehåller en länk till en annan hemsida måste vara antingen Nofollow (rel = ”nofollow”) eller Sponsrat (rel = ”sponsrad”) enligt Google.

Structured Data / Strukturerad data

Strukturerad data är HTML-kod som du kan upprätta på din sida och som sedan kan läsas av Googles algoritm.

Med strukturerad data kan du visa mer information eller data i sökresultaten.

Teknisk SEO

Teknisk SEO är förbättringen av de tekniska aspekter av en webbplats för att få bättre eller fler rankningar i sökmotorerna. Det är därför också ett av de bredaste områdena inom SEO.

Med teknisk SEO arbetar du bl.a. med att göra det lättare för en sökmotor att genomsöka sidan. Detta görs genom att bygga upp strukturen på sidan på så sätt så att den är användarvänlig, tydlig och lätt att navigera runt. Teknisk SEO är nödvändig för att en sida ska kunna indexeras av en sökmotor.

Om din hemsida är helt optimerad har du också högsta möjliga Health Score i ditt analysverktyg.

The Triangle of Link Building är Bonzers egna modell på, hur man utför bra link building. Detta är baserat på Googles egna löpande riktlinjer.

Vi menar att  backlinks ska:

  1. Kom från webbplatser med hög auktoritet 

  2. Kom från en trovärdig sida

  3. Kom i ett relevant sammanhang

URL

URL står för Uniform Resource Locator. Det är webbadressen för en sida på Internet. Alla webbadresser är unika.

URL Rating (UR)

URL rating kommer från SEO-verktyget Ahrefs och är en uppskattning av hur auktoritär en specifik undersida är, baserat på antalet och styrkan på länkar (backlinks). En länk från en sida med hög UR ger också mer SEO-värde – om den är relevant.

User Generated Content (UGC)

UGC står för User Generated Content eller användargenererat innehåll.

Användargenererat innehåll är till exempel kommentarer eller inlägg i ett användarforum. Google rekommenderar att alla länkar från användargenererat innehåll taggas med antingen Nofollow eller UGC.

Utgående länkar

Utgående länkar är alla länkar från din hemsida som pekar till andra webbplatser.

När du skapar en länk till en annan webbplats skapar du en relation med andra hemsidor som kan hjälpa användare vidare i sökfasen.

Videokarusell

En videokarusell är en samling videor i SERP’en. Dessa rankas också baserat på sökmotoralgoritmen.

Webmaster Guidelines

Webmaster Guidelines är riktlinjer och rekommendationer som publiceras av företagen bakom sökmotorer som Google.

Riktlinjerna syftar till att ge webbplatsägare, webbutvecklare och SEO-konsulter mer information och hjälp om hur man skapar en webbplats – både content, teknisk SEO och linkbuilding – som är korrekt indexerad och gynnar användarna i sökmotorerna.

White Hat SEO

White Hat, eller White Hat SEO, är optimering, som följer Googles Quality Guidelines.

YMYL

YMYL står för Your Money or Your Life. Allt detta är aspekter som rör din ekonomi eller hälsa.

Dessa sidor krävs särskilt för att vara sanningsenliga och ha innehåll med hög E-A-T.