Longtail Keywords

Ett Longtail Keyword är en utökad variant av ett primärt nyckelord.

Longtails har ofta en mindre sökvolym, men är mer specifika. Det betyder att longtail keywords ofta indikerar att användaren är mer redo att köpa eller känna till ämnet. På det sättet blir en sökning mer målinriktad.