Keywords / sökord

Keywords/nyckelord eller sökfraser är de ord som användarna anger när de gör en sökning.

Användarens syfte med keywordet är att få ett svar/resultat som lever upp till intentionen bakom sökningen.