Domain Rating (DR) / Domain Authority (DA)

Domain Rating (DR) och Domain Authority (DA) är två mått från till exempel Ahrefs och Moz, som båda är stora SEO-verktyg. Din DR eller DA är en estimering, på hur auktoritär din hemsida är baserat på antalet och styrkan av de länkar som länkar till din sidan. Måttet går från 0-100. 

Vi vet ännu idag inte helt hur Googles algoritmer värderar kvaliteten av hemsidor. Men DR och DA ger oss en kvalificerad värdering av hur stark deras länkprofil är.