KPI

KPI står för Key Performance Indicator. Det är ett mätbart värde som används för att utvärdera om man har uppnått ett mål.