People Also Ask

People Also Ask är relaterade frågor till din sökning som visas som rutor i en SERP. Ofta är det en lista med flera frågor. I varje ruta finns ett avsnitt med svar på frågan.