E-A-T

E-A-T står för Expertise, Authoritativeness & Trustworthiness. Det är ett begrepp, som Google använder till att bedöma kvalitén på ditt content. Det är särskilt viktigt på YMYL-sidor.