Interna länkar

Interna länkar är alla länkar som skickar användare runt på din egna hemsida.

En intern länk hjälper användare att gå vidare till annat relevant content men hjälper också sökmotorerna att förstå innebörden och vikten av det content på dina undersidor.