SEO-analys

En SEO-analys är en analys av hemsidan befintliga prestanda och styrka i SEO.

Analysen tittar vanligtvis på hemsidans tekniska struktur, innehåll och länkprofil. Dessa tre pelare är grunden bakom en hemsidas prestanda i de organiska sökresultaten.

Härifrån läggs grunden för en strategiplan som kan stärka den nuvarande marknadspositionen och öppna upp för nya marknadsmöjligheter. En viktiga aspekt av denna analys är sökordsanalysen, där man undersöker vilka sökord som är mest relevanta för sin hemsida.