Off-page SEO

Off-page SEO är all optimering som sker på andra ställen än din hemsida. Det handlar främst om linkbuilding.