Ranking

Ranking är den ordning i vilken de olika sökresultaten rankas.