BERT

BERT är en av de större uppdateringarna av Googles algoritmer, som kom i oktober 2019. BERT står för Bidirectional Encoder Representations from Transformers

Uppdateringen gjorde algoritmen ännu bättre på att förstå längre och mer komplexa sökningar, så att det kan visa de mest relevanta resultaten. Genom att använda Natural Language Processing har Google förbättrat sin förståelse av den semantiska kontexten av en sökning.