Sitemap

En sitemap är ett index över sidorna på din hemsida.

Sitemapen gör det lättare för sökmotorer som ska kartlägga din webbplats. Det kan också hjälpa dig att skapa en översikt över din hemsidas struktur. Om du har många sidor eller generellt mycket innehåll är det normalt att dela upp sitemappen i kategorier. 

Du kan ranka bra utan en sitemap. Men du riskerar då att Google inte hittar alla dina sidor – eller att det blir fel i din indexering.