Featured Snippets

Featured Snippets är organisk informationsrutor, som visar sig i toppen av Googles SERP på udvalda sökningar. Det är ett utdrag av innehållet på en hemsida, som har som uppgift att leverera svar redan i SERP:en.