YMYL

YMYL står för Your Money or Your Life. Allt detta är aspekter som rör din ekonomi eller hälsa.

Dessa sidor krävs särskilt för att vara sanningsenliga och ha innehåll med hög E-A-T.