Blogg

Blogg är en förkortning för weblog eller en närloggbok. 

Bloggs kan vara nyheter, guider och annat content, som inte lämpar sig som en landing page.