Content

Content är allt innehåll, som finns på sidan. 

Detta kan i princip vara allt från texter, bilder, film och andra former av  interaktivt innehåll som t. ex. uträknare och tester. 

Inom SEO är målet att för content att leva upp till den search intent som ligger bakom sökningen. Det innebär därför att du måste leverera kvalitativt och målinriktat content för att ranka i sökmotorerna.