SERP

SERP står för Search Engine Result Page. SERP’en är själva sidan du stöter på efter att du har sökt på något i sökmotorn.

I SERP kommer stöter du på ett antal sökresultat. Det finns ofta olika typer av resultat, bl.a. Klassiska webbsökresultat, Featured Snippets, Google My Business, video-karusseller, bilder och People Also Ask.