Google Manual Action

Manual actions är Googles sätt att nedprioritera eller helt ta bort hemsidor/enkla undersidor från deras index.  

Dessa actions är inte relaterade till algoritmens ändringar. Här är det Google som manuellt går in och straffar hemsidor som bryter mot deras regler.