Google Manual Action

Manual actions är Googles sätt att nedprioritera eller helt ta bort hemsidor/enkla undersidor från deras index.  

Dessa actions är inte relaterade till algoritmens ändringar. Här är det Google som manuellt går in och straffar hemsidor som bryter mot deras regler.

    Inga resultat hittades.