Redirect (301 eller 302)

En redirect är en hänvisning till en ny sida om den gamla har tagits bort – eller aldrig existerat. Där 301 redirect är permanent är 302 redirect tillfällig.

Du måste ofta ställa in redirects själv. Det är dock viktigt att undvika redirect-kedjor där en redirect leder till nästa och fortsätter då.

    Inga resultat hittades.