Knowledge graph

En Google Knowledge Graph är en infobox, som visas i sökresultaten. Denna infobox fungerar som en kunskapsbas för innehåll som samlas in från olika källor för att ge bättre information baserat på den enskilda sökningen.