The Triangle of Link Building

The Triangle of Link Building är Bonzers egna modell på, hur man utför bra link building. Detta är baserat på Googles egna löpande riktlinjer.

Vi menar att  backlinks ska:

  1. Kom från webbplatser med hög auktoritet 

  2. Kom från en trovärdig sida

  3. Kom i ett relevant sammanhang