De-indexering

En de-indexering refererar till en sida, som har blivit borttagen från sökmotorernas index.