Teknisk SEO

Teknisk SEO är förbättringen av de tekniska aspekter av en webbplats för att få bättre eller fler rankningar i sökmotorerna. Det är därför också ett av de bredaste områdena inom SEO.

Med teknisk SEO arbetar du bl.a. med att göra det lättare för en sökmotor att genomsöka sidan. Detta görs genom att bygga upp strukturen på sidan på så sätt så att den är användarvänlig, tydlig och lätt att navigera runt. Teknisk SEO är nödvändig för att en sida ska kunna indexeras av en sökmotor.

Om din hemsida är helt optimerad har du också högsta möjliga Health Score i ditt analysverktyg.

    Inga resultat hittades.