Health Score

Health Score är Ahrefs värdering av en sidas helhet– hur många fel som det finns på sidan. Det kan bl.a. vara döda länkar (404), dålig hastighet eller för många redirects osv.