URL

URL står för Uniform Resource Locator. Det är webbadressen för en sida på Internet. Alla webbadresser är unika.