Bonzer sessions

Vi uppskattar värdet av att kunna utbilda alla företag eller privatpersoner som är intresserade av digital marknadsföring och SEO. Vi har därför etablerat ett format som vi kallar Bonzer Sessions. Syftet är att kunna interagera med er genom att svara på frågor och erbjuda små exempel på hur SEO fungerar och hur man kan använda sig av det – live eller on-demand.