Structured Data / Strukturerad data

Strukturerad data är HTML-kod som du kan upprätta på din sida och som sedan kan läsas av Googles algoritm.

Med strukturerad data kan du visa mer information eller data i sökresultaten.

    Inga resultat hittades.