blogg

/

Content

/

0 min read

Google-nyheter

Google ligger sällan på sofflocket. De lanserar frekvent nya algoritmuppdateringar, verktyg och justeringar i sättet de betygsätter och rankar webbplatser. Arbetar du med hemsidor, marknadsföring och/eller SEO är det viktigt att hålla dig uppdaterad på Googles nyheter. Det är därför vi samlar dem och sammanfattar de största på månadsbasis här.

Texten "Google nyheter" i Googles färgschema

Google Nyheter September 2023

September har varit en månad full av nyheter från Google. Nedan går vi igenom lanseringen av Googles Core Update för augusti 2023, uppgraderingar av Search Console och the helpful content update.

Google slutför lanseringen av Core Update augusti 2023

I september slutförde Google ytterligare en Core Update. Huvudfokus för denna uppdatering var contentkvalitet som involverade E-E-A-T och kundrecensioner. Dessutom uppdaterade Google Search Central sin datadokumentation och indexerar nu även CSV-filer.

Med slutförandet av denna Core Update kommer du som webbplatsansvarig nu att kunna mäta effekten. Företag som varit lite för ivriga med AI har sett en del nedgångar i trafiken.

Google uppdaterar Search Console Shopping Tab Listings Report

Google Search Console har infört förbättringar av Shopping-fliken i sin Search Console, vilket ger handlare ökad kontroll över sina produktannonser. Dessa funktioner rullas ut gradvis och för att komma åt dem måste du länka din Search Console-egendom till ett Merchant Center-konto.

Den uppdaterade rapporten av Shopping-fliken innehåller varningar som informerar när produkter inte längre är synliga på Googles Shopping på grund av potentiella problem. Rapporten identifierar också möjligheter att optimera för produktvisning, vilket potentiellt kan leda till ökad försäljning genom att förbättra click-through rates och rankings på Google.

Google uppdaterar crawler dokumentation

Google har åtgärdat ett fel i deras crawler-dokumentation, särskilt i Google Inspection Tool, som kunde ha fel-identifierat en av deras crawlers. Denna fix är särskilt viktig för SEO-proffs och webbplatsägare som konfigurerar firewall-regler. Det rekommenderas därför att uppdatera robots.txt-filer, meta robot-direktiv eller CMS-kod i enlighet med dokumentationen för att undvika oavsiktlig blockering av önskade crawlers.

Googles september 2023 Helpful Content Update

Google har lättat på sin vägledning om AI-genererat innehåll, vilket indikerar att det är okej att använda AI för contentproduktion – så länge kvalitetsstandarder uppfylls. The Helpful Content System tar dock en striktare inställning till content från tredje part som finns på underdomäner eller den primära webbplatsen.

Dessutom har Google utfärdat varningar för försök att manipulera siduppdateringar och uppdateringsindikatorer. När content uppdateras måste ändringarna vara relevanta och betydande. Därför kommer det att betraktas som manipulativt att helt enkelt ändra några ord och datum.

Dessutom har Google delat insikter om hur The Helpful Content System utvärderar sitewide signaler. Ny vägledning finns också tillgänglig om hur man återställer sig från en Helpful Content Update, vilket indikerar sökmotorns fortsatta ansträngningar för att finjustera contentkvalitet och originalitet på webben.

Google tar bort How-To Rich Results helt

Google har tagit bort "How- To" rich results- funktionen på både mobil och dator. Även om man fortfarande kan implementera "How-To" strukturerad data, kommer det inte längre att ge några speciella fördelar i sökresultaten rent visuellt.

Google lanserar YouTube-serien "SEO Made Easy".

Google har släppt en ny YouTube-serie som heter "SEO Made Easy". Det första avsnittet fokuserar på att använda strukturerad data för att anpassa sidnamn i Googles sökresultat. Serien vänder sig till både nybörjare och erfarna webbplatsägare. Det första avsnittet kan du se här.

Google Nyheter Augusti 2023

Augusti är en månad då många kom hem från sommarlovet, vilket också gav tid för en av de större uppdateringarna från Google.

Google annonserar en ny "Core Update"

Några gånger om året annonserar Google nya "Core Updates", som är stora uppdateringar av algoritmerna. Dessa uppdateringar är inte specificerade på ett område utan ska mer ses som en bred uppdatering av Googles algoritm efter den senaste core-uppdateringen (i syfte att förbättra sökmotorns resultat).

Nu, i augusti, tillkännagav Google en ny core-uppdatering som förbättrar sökresultaten. Om du ser ökningar eller minskningar i sökresultaten är detta vanligtvis ett resultat av content relevans och E-E-A-T.

Om du upplever en minskning i trafiken kan det ta tid att återhämta sig. Kontinuerlig optimering är därför viktigt om du vill vara bland de översta sökresultaten.

Google Nyheter Juli 2023

I juli kom ett antal uppdateringar från Google trots sommaren. Här får du en överblick.

Google Analytics 4 blir lagligt i Europa

EU har tagit fram ett data-ramverk i samarbete med USA, som gör det lagligt att använda Google Analytics 4.

Det är dock fortfarande upp till varje enskilt företag att följa reglerna.

Du kan läsa mer om uppdateringen här.

Google uppdaterar Product Ratings Policies för AI-innehåll

Google har uppdaterat sin policy för 'Product Ratings', som introducerar riktlinjer för AI-genererat innehåll i recensioner.

Riktlinjerna fokuserar på användningen av AI-genererat innehåll i recensioner, vilket man måste vara extra försiktig med i framtiden. Här vill Google att man har verkliga erfarenheter för att kunna skapa en recension istället för att en robot skulle skriva det.

Bryter man mot dessa policies kan detta leda till att du stängs av.

Uppdateringen är satt till den 28 augusti 2023. Du kan läsa mer om den här.

Google Nyheter Juni 2023

I juni var det inte lika många uppdateringar som månaden innan. Ändå var Search Central Live i Tokyo samt nyheter från Google Perspectives.

Google Search Central Live

Under Googles Search Central Live i Tokyo diskuterades det att Googles Search Quality User Report form har uppdaterats för att förbättra sökkvaliteten. Det tillåter användare att rapportera olika typer av spam i sökresultaten.

Dessutom framhävs Googles Search Status Dashboard, som visar den pågående statusen för crawling, indexering, rankning och visningsutmaningar för webbplatsägare.

Google Perspectives

Google Perspectives är ett sökfilter som introducerats av Google som gör det möjligt att hitta olika vinklar och perspektiv på ett visst ämne.

Innehåll som visas här kan vara i många format, inklusive SoMe-inlägg.

Om du vill ranka på detta är det en bra idé att publicera content på sociala kanaler, marknadsföra det och skapa en forum/diskussionssida på din hemsida. Detta kan också stödja E-E-A-T.

Google Nyheter Maj 2023

I maj kom det både uppdateringar till sökmotorn, samt att Google tillkännagav några av de stora förändringarna med införandet av AI (Artificial Intelligence).

Google introducerar generativ AI i sökmotorn

Vid sitt årliga I/O-keynote tal delade Google med sig av sökmotorns framtid, som involverar ett förnyat interface, som har integrerad generativ AI.Det betyder att du framöver kommer att kunna möta fler svar när du gör en sökning, vilket är känt från andra AI-verktyg, som ChatGPT. Däremot kommer det fortfarande finnas länkar till resultaten.Därför har Google även uppdaterat sitt Helpful Content System, då det nu är ännu viktigare att du visar expertis och erfarenhet av ditt innehåll.Google introducerar också en 'Perspectives'-funktion, som lyfter fram videor, bilder och inlägg med olika synvinklar.Du kan läsa mer om det här.

Ny Core Web Vital på väg

Google ersätter FID (First Input Delay) med INP (Interaction to Next Paint), som i större utsträckning kommer att mäta hela 'responsiveness' på en sida, där FID mestadels mätte fördröjningen - därav "delay".

Det är planerat att ersätta den från mars 2024.Du kan läsa mer om det här.

Google Nyheter April 2023

I april fortsatte sökmotorernas fokus på AI, och Google lade större vikt på de holistiska aspekterna av algoritmen.

Google April 2023 Review Update

I april-månad presenterade Google en ny recensionsuppdatering som fokuserar på hur webbplatser använder erfarenhet för att skapa recensioner (från E-E-A-T-riktlinjerna).

Uppdateringen kräver mer att produktrecensioner visar någon form av erfarenhet genom visuella, ljudbaserade eller kvantitativa signaler.

Denna uppdatering påverkar flera språk och syftar sammanlagt till att höja kvaliteten på dessa recensioner.

Du kan läsa mer från Google här.

Uppdatering till Google Helpful Content System

Google presenterade en uppdatering till sitt Helpful Content System, som i högre grad strömlinjeformar rapporter i Search Console. Något som ska ge mer holistiskt fokus till folk som arbetar med SEO.

Search Console Page Experience-rapporten kommer att förnyas, och Mobile Usability-verktyg pensioneras från 1 december 2023. Mobilanvändarupplevelse är förstås fortfarande minst lika viktigt.

Det kommer inte längre att finnas en enda page experience-signal som används för rankingar. En bra page experience innehåller flera faktorer, inklusive Core Web Vitals och Mobile Usability.

Du kan läsa mer om det från Google här.

Google Nyheter Mars 2023

I mars fortsatte sökmotorindustrin med att uppdatera AI-området. Google introducerade BARD, DuckDuckGo introducerade DuckAssist, och OpenAI introducerade GPT-4.

Dessutom kom ytterligare en stor uppdatering från Google; en core update

Ny mars Core Update från Google

Google har annonserat en ny core update, som de gör några gånger om året.

Google uppdaterar här sin algoritm baserat på uppdateringar som kommit sedan senaste core update. Målet är generellt att förbättra innehåll och page experience, och denna uppdatering har inte varit något undantag.

Det ser generellt ut som att det har varit mer svängningar i sökresultatet än vanligt, varför det kan vara en bra idé att kontrollera sin webbplats för hur man påverkats.

Google ligger aldrig på latsidan. De kastar ofta ut nya algoritmuppdateringar, nya verktyg och förändringar i hur de bedömer och belönar webbplatser. Om man arbetar med webbplatser, marknadsföring och/eller SEO, är det viktigt att hålla sig uppdaterad på Googles nyheter. Därför samlar vi dem och sammanfattar de största av dem på månadsbasis här.

Google Nyheter Februari 2023

Februari månad bjöd på uppdateringar från både Google och Bing. En tävling som verkar ha startat med fokus på ett ämne; AI.

Google har annonserat flera nya AI-funktioner

Som en del av marknadsföringsvärldens stora fokus på AI – och som ett svar på Bing och ChatGPT - har Google i februari bekräftat flera större uppdateringar.

Först och främst har Google implementerat nya uppdateringar till Google Lens och deras multisearch-funktion.

Det kommer framöver att vara möjligt att söka med både text och bild samtidigt. En multisearch-funktion som redan teasades när Google delade sin MUM-teknologi.

Dessutom har Google förstärkt Google Maps. De senaste funktionerna bygger på det som kallas "Immersive View" och "Live View", vilket ger en ny nivå av detaljer och interaktivitet till kartorna. Detta ger användarna möjlighet att utforska områden virtuellt och fatta beslut med bättre information.

Som en del av uppdateringarna har det även fokuserats på "EV Drivers", som framöver kan få rekommendationer om laddstationer i sökresultaten. Sammanfattningsvis ökar detta betydelsen av lokal SEO.

Slutligen har Google bekräftat sin nya AI-tjänst Bard, som kommer att drivas av LaMDA. Detta kommer att ge tydliga AI-genererade svar till användarna, och påminner om det som Bing tidigare har delat.

En mobil som är inne på Google

Google Nyheter Januari 2023

2023 startade med flera kommentarer och uppdateringar från Google. Ett fokus som prioriteras särskilt är arbetet med AI. Här är januaris genomgång.

Bing vill utmana Google med AI Microsoft planerar att uppdatera sin sökmotor, Bing, med AI från OpenAis ChatGPT chatbot för att öka kvaliteten på sökresultaten.

Den nya funktionen är satt att lanseras i slutet av mars 2023, vilket kan ge Microsoft en konkurrensfördel gentemot Google.

Anledningen till att Microsoft har denna möjlighet är att de 2019 gjorde en investering i OpenAI på 1 miljard USD. Sedan dess har de två företagen arbetat tillsammans för att integrera GPT i sökmotorn Bing.

Vad det kommer att innebära för marknadsandelen mellan Google och Bing blir spännande att följa.

Googles grundare återvänder som svar på AI-utvecklingen Som ett resultat av OpenAIs ChatGPT har Google-grundarna, Larry Page och Sergey Brin, godkänt att lägga till planer om nya chatbot-funktioner till sökmotorn.

ChatGPT ger ett alternativt sätt att söka info på, vilket kan utmana Google på grund av samarbetet med Microsoft.

Google påskyndar nu utvecklingen av AI och sina planer på att lansera en version av sökmotorn i år, som har chatbot-'förmågor'.

Google uppdaterar Discover Follow Feed-riktlinjer

Google Discover follow feed har uppdaterat sina riktlinjer för Google Discover och RSS-feed.

Google Discover Follow feed-funktion erbjuder innehåll som matchar användarnas intressen, och det är därför en möjlighet att öka trafiken som företag. Det är en funktion som gör att användare kan välja att få uppdateringar om det senaste innehållet från ett domän som användaren är intresserad av.

Du kan läsa mer om uppdateringen här.

Google uppdaterar vägledning för strukturerade data för artiklar

Google har uppdaterat sin dokumentation för strukturerade data för 'Article', vilket inkluderar 'NewsArticle' och 'BlogPosting' schema-format.

Ändringen kommer att ha en inverkan på rubriker i artiklar, vilket därför också kan innebära en förändring för plugins som berör denna typ av data.

Googles nya vägledning för rubriker betyder kort och gott att det inte längre finns någon restriktion för längden på artikelrubriker. Denna var tidigare satt till max. 110 tecken.

Du kan läsa mer om strukturerade data för artiklar här.

Google tar bort inbäddade podcasts från sökresultaten

Google har tagit bort möjligheten för användare att lyssna på individuella podcast-episoder direkt från sökresultaten. En ändring som görs för att öka användarupplevelsen i allmänhet.

Målet med detta är generellt att flytta fokus på podcasts över till Youtube, i stället för att det ligger centrerat på Google själv. Så om du arbetar med podcasts är Youtube därför ett ställe att fokusera ännu mer på i framtiden.

Läs mer här.

Google rekommenderar användning av flera datum-signaler

Google rekommenderar att använda flera datum-signaler för att säkerställa att rätt datum visas i sökresultaten.

För gamla datum kan generellt skada synligheten genom en lägre click-through-rate (CTR) och lägre trovärdighet.

Använd därför <time> element, lastmod tag, pubdate tag och article:published_time tag för att bättre visa datumen.

Artiklar bör generellt innehålla tydligt datum, som gärna ligger mellan rubrik och brödtext.

Läs själv tweeten, där rekommendationen framhävs.

Google Nyheter December 2022

Här kommer en genomgång av Googles uppdateringar från december 2022 – samt en överblick kring det viktigaste i uppdateringsväg som vi upplevde under 2022.

E-E-A-T – Google har lagt till det extra "E" för experience

Googles koncept E-A-T (Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness) för bedömning av innehållskvalité är ständigt relevant och redan välkänt inom SEO-communityt. Men i december lade Google till ett extra "E" för “experience”  i sin riktlinjer. "E-E-A-T or Double-E-A-T" är nu en del av Googles “search raters guidelines”, som kan hjälpa kreatörer att skapa originellt och användbart innehåll.

Enligt Google, syftar “erfarenhet” i sammanhanget till att man ska “ta hänsyn till utsträckningen som innehållskaparen har den behövliga förstahands- eller livserfarenheten, för ämnet i fråga”.

Det är viktigt att notera att användbar information kan komma i en mängd olika former och det finns en mängd sätt att få sitt innehåll att framhäva praktisk erfarenhet kring ämnet man skriver om.

En bra utgångspunkt är att ta avstamp i att faktiskt se till att innehållet är skrivet av en person som är lämpad att skriva om det – och att sedan bara se till att det kommer till utryck.

Dessutom är det viktigt att förstå att E-E-A-T-riktlinjerna används av Googles sökbedömare för att utvärdera prestandan för dess sökrankningssystem – och är därför inte en direkt rankningfaktor.

Utöver den ovan nämnda uppdateringen introducerade Google även månadens “Link Spam Update”. Genom att utnyttja SpamBrain, det AI-baserade spam-förebyggande systemet som används av Google, kan spammig länkar som erhålls onaturligt, i syfte att manipulera sökmotorer upptäckas och neutraliseras. Systemet kan inte bara upptäcka spammiga länkar utan också hitta webbplatser som aktivt köper länkar och webbplatser som används i syfte att skicka utgående länkar.

Uppdateringen rullas ut globalt, på alla språk. Link spam-uppdateringen kan alltså direkt påverka rankningen, eftersom spamlänkar neutraliseras och fördelarna som kan ha medöljt dessa går förlorade.

Google lanserar Google Search Status Dashboard

Google Search Status Dashboard är en sida som ger statusinformation om tjänsterna som ingår i Google Search. Bland dessa finns till exempel crawling och indexering. I en sorts kalenderformat kan användare nu se aktuell status för tjänsterna.

Google search status dashboard med en tabell

Med introduktionen av verktyget strävar Google efter att kommunicera mer transparent om utbredda problem som påverkar ett stort antal webbplatser eller sökanvändare.

Visual Elements Gallery är en guide med visuella komponenter till de vanligaste användargränssnittselementen i Googles sökresultat. Guiden visar hur de olika elementen ser ut, förklarar deras namn och om du kan optimera din webbplats för varje element.

Galleriet innehåller de vanligaste elementen som sannolikt kommer att dyka upp i sökresultaten som:

 • Attribution

 • Text results

 • Video and Image results

 • Exploration features

Visar hur Google är uppbyggt med text result, rich result, image result, video result och exploration features

Google Search Centrals höjdpunkter och recension av 2022

Eftersom 2023 bara är någon vecka gammalt, tänkte vi att det var dags att se tillbaka och reflektera över Googles uppdateringar 2022. Vi hade ett år med en hel del uppdateringar, här kommer några av höjdpunkterna:

Page experience update i februari 2022

Page Experience-uppdatering från februari designades och lanserades för att förbättra surfupplevelsen på desktop.

Product review update i mars 2022

I mars tillkännagav Google den första av tre “product review updates” som skulle rullas ut under året. Det slutliga målet med produktrecensionsuppdateringen var att kreditera webbplatser som tillhandahåller detaljerade specifikationer och beskrivningar av artiklar, visade expertis och länkade till en rad handlare för att förbättra konsumenternas val och gör det enklare att jämföra produkter.

Core update in maj 2022

Vinnarna av kärnuppdateringen i maj var stora namn som Amazon, eBay, Etsy och Youtube, troligen på grund av produktrecensionsuppdateringen som rullades ut tidigare under året.

Uppdatering av product reviews i juli 2022

En justering av produktrecensionsuppdateringen i mars tillkännagavs. Endast liten påverkan märktes och det lämnade många sidor helt oberörda.

Helpful content update i augusti 2022

Uppdateringen resulterade i, och kommer fortsätta att resultera i, betydande förändringar i hur webbplatser fungerar. I framtiden kommer webbplatser som erbjuder användbart och konsumentfokuserat innehåll att belönas i Googles sökresultat i ännu större utsräckning än tidigare. Uppdateringen rullades först ut i USA och Storbritannien.

Core update i september 2022

Uppdateringen uppvägde en del av de turbulenta resultaten som många upplevde i maj. Stora e-handelsvarumärken fortsätter att vara framgångsrika. Men en trend som tidigare gått ut på att videor belönats vände och YouTube tog därmed en hård smäll.

Spam update i oktober 2022

Spamuppdateringen var en förlängning av den tidigare helpful content-uppdateringen och syftar till att identifiera spammiga sidor och filtrera bort dessa i sökresultaten.

Helpful content update i december 2022

I december uppdaterades den tidigare helpful content-uppdateringen, som nu rullas ut globalt. Dess inverkan kommer snart att bli synlig.

Google Nyheter November 2022

Google introducerar ett optimerat sätt att visa produkter

Google har lagt till ett nytt avsnitt i Google Search Console för "Shopping" - resultaten. Detta kommer att hjälpa butiksägare - handlare - att visa upp sina produkter i Google Shopping.

Mer specifikt har Google lagt till en sida i Search Console som heter "Shopping tab lists", som tar dig till en funktion där du kan ansluta till ditt Merchant center-konto.

När du har anslutit din Merchant Center-användare till Search Console är allt du behöver göra att hålla din strukturerade data uppdaterad. Detta kommer kontinuerligt att hjälpa dina produkter att "listas" - dvs visas i sökresultaten, snabbare.

Google search console, shopping tab listings

Du kan läsa mer om detta från Google här.

Google introducerar nya klistermärken för erbjudanden och kampanjer

Google är generellt mycket fokuserade på hur de kan visa ännu bättre erbjudanden. Detta är främst baserat på världsekonomin och därmed efterfrågan bland människor. Något som därför särskilt relaterar till e-handeln som bransch. Ett område som dessutom erbjuder stora möjligheter.

Enligt en Google-undersökning bland amerikaner planerar 43% av helgdagskunderna att leta efter fler erbjudanden än förra året.

Det är därför Google uppdaterar sina Shopping-resultat med nya klistermärken som lyfter fram kuponger och kampanjer samt möjligheten att jämföra priser mellan butiker.

Detta kan därför användas som insikt i hur du lägger upp din content marketing strategi. Ett fokus på strukturerad data blir därmed extra viktigt.

tre telefoner som är inne på olika shopping sidor

Google publicerar guide till aktuella och föråldrade rankningssystem

Google har publicerat en ny guide som håller dig informerad om vilka rankningssystem som finns idag och vilka som är föråldrade.

Något som kommer hjälpa många att förstå hur sökalgoritmen är uppbyggd.

A guide to google search ranking system

Som ett exempel körs systemet "nyttigt innehåll" kontinuerligt i bakgrunden när Google levererar resultat. Systemet kan dock uppleva pågående uppdateringar av funktionaliteten.

Google uppdaterar strukturerad data för "Review Snippet"

Google har uppdaterat råden om "recensionssnuttar"för strukturerad data för att kunna standardisera hur siffror skrivs i koden för strukturerad data när man skapar recensioner.

Google rekommmenderar att man i framtiden använder punkter istället för kommatecken när man sätter decimaler mellan siffror. Så, till exempel, använder du 5.5 istället för 5,5.

Kommatecken kommer fortfarande att vara möjliga, men punkter rekommenderas för en bättre förståelse. Denna förändring kommer dock inte att påverka hur själva innehållet visas på sidan.

Ämnen som berörs av detta är:

 • Bokningar

 • Kurser

 • Events

 • Hot two

 • Lokala verksamheter (för sidor som har recensioner av andra lokala verksamheter)

 • Filmer

 • Produkter

 • Recept

 • Programvaror

 • Appar

Kontorstider för SEO hos Google i November

I November körde Google sitt månadsformat, där du har möjlighet att ställa frågor om söket.

Den här gången kretsade frågorna kring extra relevanta ämnen inom SEO. Det handlade om ämnen som avslag, uppdatering av användarvänligt innehåll, kanoniska taggar, indexeringsutmaningar etc.

texten "how bad is the helpful content update for sites accepting guest posts for money?"

Här kan du se recensionerna från November:

Google förutspår styrkan bakom länkar eftersom en rankningsfaktor kommer att minska

Inför den stora SEO-konferensen "Brighton SEO", kunde Googles sökförespråkare förutspå att styrkan på backlinks som rankningsfaktor kommer minska med tiden.

Någonting jag föreställer mig är att vikten av länkarna med tiden kommer att sjunka lite, eftersom vi nuförtiden kan lista ut lite bättre hur innehållet passar in i hela webbens sammanhang.

John Mueller

Det viktiga här att länkar fortfarande kommer att vara viktiga som signaler för sökresultaten, eftersom de hjälper till att hitta relevanta och auktoritativa sökningar. Google har dock ambitionen att hitta sätt på vilka länkar blir en mindre kritisk rankningsfaktor. Något som kan vara med hopp om att hitta andra sätt att beräkna auktoriteten.

Vi ser redan att Google har gjort flera stora uppdateringar som fokuserar mer på innehållets värde - och inte länkar. Därför blir ett av de mest väsentliga fokus områdena inom modern SEO just innehåll, eftersom Google bättre kan förstå det och tolka innehåll. Detta bör därför vara ett stort fokus framöver i din SEO strategi.

Kika på ett utdrag här:

Googles Nyheter Oktober 2022

MUM-tekniken blir mer synlig på sökmotorn

På Googles virtuella event "Search On" har de meddelat – bland annat, att de kommer att rulla ut en "Diskussion & Forum"-sektion och översätta nyheter från lokala källor.

Diskussion och forum

Google kommer att visa mer innehåll från online diskussioner och kommentarer (användargenererat innehåll), samt forum. Något som börjar med den engelska sökmotorn.

Detta blir därför ett tillägg till aktuella sökresultat. Du kommer hädanefter att kunna se länkar till olika foruminlägg med personer som delar personliga erfarenheter/innehåll.

Vi har hört från er att ni vill se mer av detta innehåll i söket, så vi har därför utforskat nya sätt att göra det lättare att hitta. Från och med idag kommer en ny funktion att dyka upp när du söker efter något som kan dra nytta av de olika personliga erfarenheterna som finns i online diskussioner.

Google

Detta innebär att du genom mer användarbaserat innehåll – som hjälper användare – kommer att kunna öka synligheten, vilket kan bidra till bättre rankings och synlighet.

Översatta nyheter

Google arbetar med möjligheten att översätta nyhetsbevakning med hjälp av maskinöversättning. Maskinöversatta nyheter kommer att rullas ut 2023 på mobil och dator, och den nya funktionen kommer att kunna översätta franska, tyska och spanska till engelska.

Säg att du vill lära dig mer om hur människor i Mexiko påverkades av jordbävningen med över 7 magnitud, tidigare den här månaden. Med just den här funktionen kommer du att kunna söka och se översatta rubriker för nyhetsresultat från utgivare i Mexiko, vörutom de som är skrivna på ditt föredragna språk. Du kommer att kunna läsa auktoritativ rapportering från journalister i landet, vilket ger dig ett unikt perspektiv på vad som händer där.

Google

Du kan läsa mer från Google här.

Google gör skillnaden mellan annonser och organiska resultat större

Google har delat att de kommer att uppdatera sökresultaten så att den välkända "annons"-etiketten tas bort från annonser. Detta kommer istället att ersättas med företagsnamn och logotyper framöver.

Detta gör det lättare att se skillnaden mellan Google-annonser och organiska resultat. Något som ses som ett svar på den kritik som Google fått för att annonser liknar organiska resultat för mycket.

En mobil som googlat "hotels in hawaii"

Uppdatering för annonser på Google

Den här nya uppdateringen bör därför skapa mindre förvirring och förhoppningsvis göra oss mer medvetna om annonser vs. organiska resultat (eftersom människor i allmänhet klickar mer på organiska sökresultat).

Sammantaget kommer ändringarna att vara:

 • "Sponsrad" etikett istället för "ad" etikett

 • Företagsnamn kommer att visas istället för annonser

 • Logotyper på sökannonser

Google tar inte bort någon information; de gör företagens namn mer uppenbara i annonsdelen. En förändring som kommer att hjälpa i de situationer där ett företag lägger bud på en konkurrents varumärke. Nu blir det tydligare för användarna vilket företag de klickar på från varje annons.

Dessa uppdateringar av Googles sökresultat rullas först ut på mobilen och sedan på datorn.

Företagsnamn och logotyper i Googles sökresultat är för närvarande i betaversion och är begränsade till de annonsörer som uppfyller Googles kvalificeringskriterier.

Med detta är det spännande att följa hur skillnaden mellan organisk trafik och betalda annonser kontinuerligt utvecklas.

Du kan läsa mer från Google här.

Ny skräppostuppdatering från Google

Google har återigen lanserat en skräppostuppdatering. Den går under namnet "Oktober 2022 Spam Update" och går direkt till innehåll som anses vara spam.

Vad detta betyder är att Google fortsätter sitt fokus på att uppdatera algoritmen för att upptäcka spam och upptäcka innehåll som bryter mot dess riktlinjer. Du kan läsa mer om det här.

Sammantaget är den här uppdateringen utformad för att upptäcka innehåll som består av spam och inte är till hjälp.

Vi upptäcker innehåll och beteenden som bryter mot policyn, både genom automatiserade system och, vid behov, mänsklig granskning som kan resultera i en manuell åtgärd. Webbplatser som bryter mot våra policyer kan rankas lägre i resultat eller inte visas i resultat alls.

Google

Återigen betyder det att Google letar efter mer naturliga och hjälpsamma webbplatser som är optimerade för människor – och av människor. Detta inkluderar att ha unikt innehåll som hjälper användaren att få en bättre användarupplevelse från A-Ö och i allmänhet följer Googles riktlinjer.

Du kan få en fullständig översikt över Googles uppdateringar här.

Om du annars är osäker på hur det går för din hemsida kan du börja med en SEO-analys.

Google skjuter upp Universal Analytics "Sunset"-datum till 2024

Google har valt att ge företagskunder mer tid att byta till GA4. Istället för att stoppa Google Analytics (aka Universal Analytics) redan 2023, väntar Google till 2024.

Detta frigör alltså mer tid åt anpassning – och för Google att förbättra GA4. Men kom ihåg att detta endast gäller företagsversionen av Universal Analytics.

Google utvecklar även versionen ytterligare för företagskunder så att deras prestanda kan se en lägre utveckling mot "sunset datumet" - dvs när Google stoppar sin utveckling av Universal Analytics.

Därför, ju tidigare du byter, desto mer historisk data har du tillgång till i GA4.

Några av de nya funktionerna som Google redan har implementerat med GA4 är:

 • Automatisk migrering: Om du inte redan har en GA4-egendom före början av 2023 kommer Googles egen inställningsassistent att ställa in en åt dig. Du kan också välja att ställa in den manuellt.

 • Beteendemodellering: GA4 får rapportering i realtid – "beteendemodellering" använder maskininlärning för att fylla i luckorna när saker som cookies och andra identifierare inte är möjliga.

 • Anpassad kanalgruppering: Jämför det övergripande resultatet för ett anpassat urval av kanaler.

 • Integration med kampanjhanteraren 360: Gör det möjligt för marknadsförare att bjuda mot GA4-konverteringar i Display & Video 360:s automatiska budgivningsstrategier.

Du kan läsa mer om det från Google här.

Googles Nyheter September 2022

Ny kärnuppdatering från Google

Den 12 september tillkännagav Google en ny Core Update, lanseringen pågick fram till 26 Oktober. Core Updates är uppdateringar som har en omfattande inverkan på algoritmerna, något som ofta påverkar hela sökmotorn. Google brukar generellt annonsera dessa kärnuppdateringar några gånger om året och de kretsar ofta kring innehåll.

Just innehåll har varit ett fokus för Google eftersom de t.ex. i augusti tillkännagav uppdateringen Helpful content update. Det får oss att misstänka att den senaste kärnuppdateringen  under september 2022 syftar på att ge en bred uppdatering av hur Google hanterar content på sidor.

Om du har påverkats av uppdateringen kan du alltid kontakta oss på Bonzer. Då kan vi hjälpa till att analysera din domän för att se om den kan optimeras inför nästa uppdatering.

Du kan läsa om Googles allmänna information om kärnuppdateringar här.

Uppdatering av produktrecensioner – igen...

Google har återigen annonserat en produktrecensionsuppdatering – det vill säga en uppdatering för hur webbplatsägare arbetar med produktrecensioner.

Google presenterade det den 20 september och lanseringen avslutades den 26 september. Fokus är som vanligt på engelska sidor till att börja med.

Det viktigaste från denna uppdatering är att Google betonar hur viktigt det är att produktrecensioner är trovärdiga och baserade på personer som faktiskt har testat produkterna. Det är genom dessa signaler som man antingen rör sig framåt eller bakåt i positioner.

Det är en av många uppdateringar av produktrecensioner från Google i år. Det betonar vikten av att vara uppdaterad om du jobbar med innehåll i den här genren.

Nyheter från Google Search On Event 2022

Google har hållit sin "Search On Event 2022", där de delar med sig lite extra från kontrollrummet. Senast har Google valt redovisa om sökresultaten du får upp är personliga eller inte. De kommer att göra detta för att visa mer relevanta sökningar baserat på individens sökhistorik. Detta är en funktion du kan slå av och på som du själv vill.

En mobil som googlat på "dinner recipes" och fått upp relevanta recipes

Inledningsvis gäller detta bara för engelska sidor i USA under avsnittet 'Om detta resultat'. Målet är dock att hjälpa användare att hitta svar som är mer relevanta baserat på användarens intressen.

Dessutom visar Google också fler tecken på att MUM-tekniken träder i kraft. Den bygger på att du framöver kommer att kunna se översatta nyheter från lokala marknader. Ett exempel är franskt innehåll på engelska sidor. Dessutom kommer en "diskussion & forum"-sektion också att rullas ut på engelska sidor.

På evenemanget kom även andra nyheter från sökjätten – bl.a. försök att göra sökningar mer naturliga.

Nya rapporter från Google i Search Console

Google har annonserat två nya rapporter i Search Console; HTTPS-rapport och Merchant listing report.

HTTPS-rapporten ger större insikter i HTTPS-statusen för en domän, och Merchant Listings-rapporten ger insikter baserad på product strukturerad data.

Båda ger därför mer insikt i domänen, som kan användas i daglig rapportering.

Googles Nyheter Augusti 2022

Helpful Content Update är på väg

Den 25 augusti började den nya uppdateringen, Helpful Content Update, rullas ut från Google.

Grundprincipen är att Google hellre vill marknadsföra innehåll som aktivt försöker hjälpa människor snarare än att i första hand försöker tillgodose sökmotorernas önskemål.

I länken ovan kan du hitta användbara checklistor som för att utvärdera din egna innehållsmarknadsföringsstrategi, men här är det du behöver veta om uppdateringen:

 • Det är en Sitewide classifier – det betyder att din webbplats utvärderas i sin helhet huruvida den är användbar eller inte. Om det bedöms som något annat än hjälpsamt kan även dina starkaste SEO-insatser påverkas negativt.

 • Som utgångspunkt kommer det att hitta och straffa AI-genererat innehåll

 • Det kommer inledningsvis endast utvärdera engelskspråkigt innehåll

 • Sen den här artikeln publicerades, den 8 september, har effekten varit relativt liten, men vi har inte sett slutet på lanseringen än.

Ny Review structured data type

Om du publicerar recensioner och dylikt på din webbplats finns det en ny typ av structured data som du bör använda dig av: pros and cons. Detta kommer att belysa för- och nackdelarna med en given produkt

Google kan extrahera data från själva innehållet, men som alltid är det ett bättre val att vara övertydlig och använda structured data.

Ett exempel på en URL med sökresultatet "Cheese Knife Pro Review"

Följ sökgranskarnas riktlinjer – men de är inte rankningsfaktorer

Ett av sätten som Google utvecklar och utvärderar sin sökmotor är genom så kallade manual raters, det vill säga faktiska människor som kontinuerligt utvärderar sökresultaten.

I en ny tweet föreslog Googles egna John Mueller att använda deras riktlinjer som en tumregel för hur du bör utveckla innehåll.

En Tweet som skriver "My recommendation would be to read the quality raters guidelines. It's not a collection of ranking tips, but it can be useful in thinking about topics like these."

Riktlinjerna hittar du här – men det är 160 sidor värt av tips och tricks, så brygg en rejäl kanna té och placera dig i den skönaste fåtöljen du hittar.

Några nya uppdateringar kring dokumentationen om structured data för artiklar

Dokumentationen för structured data uppdateras kontinuerligt av Google och nyligen är det kapitlena dedikerade för artiklar som har fått en översyn. Kort sagt förtydligas att det inte är nödvändigt att komma med i top stories, även om det såklart hjälper.

Dessutom har de tagit bort all information om AMP och sänkt kriterierna för hur bra kvaliteten på det bifogade bildmaterialet ska vara.

Dynamisk rendering är inte den bästa vägen framåt – men ingen anledning att byta just nu

Javascript SEO är ett av de mest tekniskt avancerade områdena inom SEO. Det beror på att även om Google har kommit långt med att läsa och förstå det så är det ändå inte helt problemfritt ännu.

En historisk rekomendation har varit att lösa detta genom dynamisk rendering. Det innebär att du levererar en version av din webbplats till användare och en mer statisk version till Googles robotar.

Men nyligen påpekade John Mueller att det inte är den perfekta lösningen och att på lång sikt bör andra alternativ övervägas.

Du kan läsa mycket mer om rendering på web.dev

Ännu en Product Review Update

Vi har sett tre product review uppdateringar under det senaste året, och nu är mer på väg.

Ett quote "We know product reviews can play an important role in helping you make a decision on something to buy. Last year, we kicked off a series of updated to show more helpful, in-depth reviews based on first-hand expertise in search results. We've continued to refine these systems, and in the coming weeks, we'll out another update to make it even easier to find high-quality, original reviews. We'll continue this work to make sure you find the most useful information when you're researching a purchase on the web."

Detta bör ses som ett komplement till Helpful Content Update som också rullas ut.

Kort sagt måste fokus ligga på att skriva innehåll som bevisar att du faktiskt har haft produkterna i dina egna händer, att du är expert inom området och att du inte bara är ute efter att få folk att klicka på dina affiliate-länkar.

Googles Nyheter Juli 2022

Google lanserar en ny indexeringsrapport för videor

Google har länge indexerat videor och noterat vilka sidor de tillhör. Nu visar de dig den informationen i Search Console med sin nya videoindexeringsrapport, som rullas ut under de närmaste månaderna. Vi har en guide om hur du optimerar dina videor ur ett SEO-perspektiv.

Den talar om för dig i en rapport om det finns indexeringsfel och låter dig använda URL-inspektionsverktyget enligt nedan:

URL inspektion, video indexering

Uppdatering gällande produktrecensioner

1, 2, 3... 4! En fjärde uppdatering riktad mot produktrecensioner lanseras den 27 Juli och kommer att lanserar under veckorna därefter, enligt Google Search Console på Twitter.

I de senaste uppdateringarna har Google varit ovanligt specifika kring vad de letar efter, men inte den här gången. Istället måste vi anta att det är i linje med de tidigare uppdateringarna för produktrecensioner: Google vill belöna djupgående och originella recensioner som bevisar att recensenten faktiskt har spenderat tid med produkten.

CMS är inte en rankningsfaktor

Enligt Googles Search Advocate John Mueller finns det ingen specifik straffavgift eller bonus förknippad med valet av CMS:

"Såvitt jag vet letar våra söksystem inte efter något speciellt CMS för att sedan särbehandla det. För oss är ett CMS bara ett sätt att skapa webbsidor. Googles system fokuserar inte på hur sidan skapades. Istället fokuserar de på slutresultatet. Handgjorda webbsidor kan vara lika bra som de som genereras av WordPress, Wix, Squarespace eller liknande.”

På Bonzer vill vi dock notera att inte alla CMS är lika lätta att arbeta med, och vissa skapar webbplatsstrukturer som är kontraproduktiva för SEO.

Ta bort din disavow-fil

Search Advocate på Google John Mueller hävdade i en Hangout för webbansvariga nyligen att det inte finns någon anledning att ha en disavow-fil om din sida inte har fått en manuell straffning.

Faktum är att du säkert kan ta bort den.

Han hävdar:

Så ur den synvinkeln, om du verkligen är säker på att det inte finns en manuell flaggning som du måste ta itu med när det gäller dessa länkar skulle jag bara ta bort filen och gå vidare med livet, lämna allt det åt sidan. ”

Specifikt ställdes frågan av någon som frågade om hur man bör förhålla sig till de automatiskt genererade spam-länkarna som de flesta webbplatser får. Enligt Mueller har vi inget att frukta från dem, eftersom Google ser dem för vad de är: spam.

Alla länkar som du nämnde är typen av länkar som varje webbplats får med åren. Våra system förstår att det här inte är saker du försöker göra för att manipulera våra algoritmer."

Google Nyheter Juni 2022

Vi har den första sommarmånaden bakom oss och även om många kollegor har åkt på semester fortsätter Google att förse oss med uppdateringar och nyheter. Nedan har vi samlat informationen åt alla SEO-experter som arbetar med sökmotoroptimering.

Vi presenterar härmed Googles senaste Nyheter från juni 2022.

Googles ‘May Core Update 2022’ är färdig

I slutet av maj – närmare bestämt den 25 maj – tillkännagav Google en ny Core Update, som de alltid gör några gånger om året. Vanligtvis rullas en sådan uppdatering ut över två veckor och den 9 juni kunde Google bekräfta att uppdateringen hade färdigställts fullständigt.

En Core Update är en stor uppdatering som uppdaterar samtliga sökresultaten efter de senaste algoritmuppdateringarna som har gjorts sedan föregående Core Update.

Uppdateringen är vidsträckande och ofta är det de webbsidor som bäst lever upp till sökintentionen – och levererar det bästa innehållet – som dyker upp i sökresultaten kort därefter. De som inte har följt Googles nuvarande riktlinjer kommer vanligtvis att snabbt hamna på efterkälken.

Även om uppdateringen är bred var det fortfarande flera domäner med AI-genererat innehåll som fick ta ett steg tillbaka i sökresultaten. Det kan bero på att Google som generellt är emot autogenererat-innehåll – såvida du inte involverar "mänsklig" input så att innehållet ändå matchar sökavsikten och håller hög kvalitet.

Google uppdaterar sin dokumentation kring product structured data

Google Search Central har uppdaterat sin produktstrukturerade datadokumentation för att göra produktrelaterade sidor ännu tydligare för sökmotorn.

En mobiltelefon som visar en sökning på Google och dess sökresultat både i bilder och URL

Det har nu klargjorts av Googles guide att sidor med olika varianter av en produkt kan kvalificera för att visa rich results och därmed kan dra nytta av att inkorporera strukturerad data.

Google betonar i den här artikeln att man bör använda markup för en specifik produkt och inte enbart för en övergripande kategori. Till exempel är "kepsar i vår butik" ingen konkret produkt. Här fokuseras rich result på sidor som har enskilda produkter i fokus. Den innehåller flera varianter av en produkt, var och en med sin egen URL.

Ny uppdatering till Google Page Experience Scoring

På SEODay 2022 kom Googles sökadvokat John Mueller och förklarade effekten av page experience på sökresultaten samt förändringar av hur sökmotorer betygsätter en sida.

Här nämnde han bland annat att Google i framtiden kommer att basera sökresultat från desktop, eller dator, utifrån en sidas användbarhet för en besökare specifikt via dator, samt att sökresultat på mobilen likaså kommer att baseras på mobilanvändarupplevelse.

Dessutom berörde Mueller ytterligare tre områden; Search Console Insights, videor och foton samt produktrecensioner på Google.

Search Console Insights

Det framkom att Search Console Insights har en rad fördelar. Med hjälp av dess data – och analyser – kan man generera skräddarsydda rapporter som matchar det ämne eller fält man vill bli uppdaterad inom. Det kan vara BigQuery och Data Studio som båda kan generera rapporter som ger en väldigt bra insikt i hemsidan.

Dessutom arbetar Google med att utöka sitt API för Search Console, till användarnas fördel.

Filmer & Bilder

Det råder ingen tvekan om kraften som video och bilder har idag – inte minst för en sökmotor som Google. Här har Google själva kunnat se ett fortsatt växande intresse för den här typen av innehåll. Därför kommer sidor som innehåller den här typen av innehåll fortsätta att premieras på sökresultaten.

Autentiska produktrecensioner

E-handlare (e-handelsbranschen) har haft en enorm utveckling, med en globala marknad som räknas nå över 5,5 triljoner dollar i år. En utveckling som vi på Bonzer själva har gjort en marknadsundersökning om.

Därför har Google haft extra fokus på innehåll som visas på dessa sidor. En sådan satsning inkluderar möjligheten att visa digitala konsumenter "äkta recensioner" av produkter innan ett köp. Därför arbetar algoritmerna för att rangordna de produktrecensioner som är mest trovärdiga för att ge konsumenterna den bästa informationen.

Omdesign av Google News för desktop

Google har lanserat en ny version av Google News specifikt för datorer som användare kan anpassa för att visa den information de är intresserade av.

Google nyheter, visar top stories

Uppdateringen adderar:

 • En förbättrad Fast Check-del

 • Möjligheten att filtrera resultat

 • Ämnen kan nu anpassas efter intresse

Den nya designen har också inspirerats av feedback som Google har fått från deras många läsare.

Google ersätter etiketten "Warning" i Search Console

Google gör sina Search Console-rapporter enklare, så att du i fortsättningen bara behöver skilja på problem som påverkar din webbplats ranking i sökresultat och de som inte gör det.

en gamal och en ny rapport på en hemsidas tekniska läge

Med andra ord kommer Google att ta bort "warning"-taggen för webbadresser, eftersom feedback har visat att den här taggen helt enkelt främst har varit förvirrande för användarna.

Därför kommer det som utgångspunkt framöver att enbart finnas etiketterna ’valid’ eller ’invalid’, så att det blir lättare att förstå var det finns utrymme för optimering.

Du kan läsa mer här.

Google presenterar LIMoE

Google har lanserat en ny teknik, som går under förkortningen LIMoE, som står för "Learning Multiple Modalities with One Sparse Mixture-of-Experts Model".

Tekniken representerar ett stort steg framåt mot att uppnå Googles mål med en AI-arkitektur som kallas Pathways.

Pathways är i grunden en "single model" AI-arkitektur som kan lära sig att utföra flera uppgifter som konventionellt sköts genom att fördela uppgifterna mellan flera olika algoritmer. I det här fallet rör det sig om en modell som kopplar samman det visuella med text.

Vill du veta mer om tekniken kan du läsa mer här.

Halva året har redan gått och sommaren står för dörren. Men innan vi parkerar oss på stranden ska vi först sammanfatta vad som hänt i Googles värld under den gångna månaden. Maj bjöd på allt från core update och konkreta SEO-tips (inklusive pinsamma felaktigheter) från Google till nya metrics i Lighthouse. Scrolla ner för att uppdatera dig om det senaste inom Google.

Halva året har redan gått och sommaren står för dörren. Men innan vi parkerar oss på stranden ska vi först sammanfatta vad som hänt i Googles värld under den gångna månaden. Maj bjöd på allt från core update och konkreta SEO-tips (inklusive pinsamma felaktigheter) från Google till nya metrics i Lighthouse. Scrolla ner för att uppdatera dig om det senaste inom Google.

Halva året har redan gått och sommaren står för dörren. Men innan vi parkerar oss på stranden ska vi först sammanfatta vad som hänt i Googles värld under den gångna månaden. Maj bjöd på allt från core update och konkreta SEO-tips (inklusive pinsamma felaktigheter) från Google till nya metrics i Lighthouse. Scrolla ner för att uppdatera dig om det senaste inom Google.

Google Nyheter maj 2022

Google genomför en ny core update

Den 25 maj meddelade Google att de ska genomföra en ny core update som de valt att kalla för “May Core Update”. Uppdateringen kommer att pågå under de närmsta två veckorna.

Under en core update görs omfattande uppdateringar av algoritmerna, vilket sker med jämna mellanrum några gånger varje år. Fokus för uppdateringarna ligger inte på specifika nischer eller sidor utan har till syfte att göra Google bättre på att förstå och bedöma innehåll.

Hur optimerar jag för en core update?

 • Ha is i magen. Ta inga förhastade beslut och gör inget drastiskt innan uppdateringen är klar.

 • Om du tycker dig se tapp i ranking så betyder det inte nödvändigtvis att du brutit mot någon av Googles riktlinjer. Ett tapp för dig betyder att någon annans ranking stiger.

 • Så håll ögonen öppna! Vad har de stigande sidorna gjort för att lyckas stiga i ranking?

Spännande nyheter från Google Marketing Live 2022

Varje år håller Google en konferens om onlinemarknadsföring. På årets konferens presenterade de en lång rad nya initiativ med fokus på annonser.

I stora drag kan man sammanfatta det med att Google vill integrera video och shopping i högre grad än tidigare, att de har stärkt och kommer fortsatt stärka de olika annonskampanjernas gränssnitt och funktioner, samt att de vill, i den mån det går, öka mängder insikter.

Här är ett axplock från Google Marketing Live 2022

 1. Video action & app-kampanjer kommer introduceras på Youtube

 2. Produkt-feeds kommer börja synas på Youtube

 3. Discover-feeden börjar med videoannonser

 4. Performance Max-kampanjer får A/B-tester

 5. Optimerings-score för alla typer av kampanjer

Så ska du optimera din sida om du använder Javascript

I en video från Google delar deras utvecklare Alan Kent med sig av 6 sätt hur du kan optimera Javascript på. Javascript är en av de tyngsta tekniska disciplinerna inom teknisk SEO. Javascript, för er som inte vet, är ett sätt på vilket du kan integrera kod på din hemsida (ofta med fenomenala användarupplevelser som resultat). Dock är Google inte särskilt vass på att läsa Javascript.

Se videon längst ner i detta stycke eller läs vår sammanfattning av de sex råden här nedan:

 1. Reducera antalet Javascript-filer på din sida.

 2. Undvik för många DNS-lookups genom att “hosta” Javascript-filer på din egen domän.

 3. Ta bort ineffektiva Javascript-filer och slå ihop dem, alternativt fördröj deras inläsning.

 4. Radera Javascript-filer som inte används

 5. Komprimera Javascript-filer

 6. Använd dig av korrekt caching av Javascript-filer.

Samtliga fel ovan går att diagnostisera med hjälp av Pagespeed Insights. Se videon här:

Nya Lighthouse Speed Metrics

Google fortsätter sin resa från att vara sökmotor till att bli en sökupplevelsemotor. Mot bakgrund av detta har de börjat mäta och ranka resultat baserat på användarvänlighet. Dessa mätverktyg går under samlingsnamnet Core Web Vitals.

Under maj har de lagt till två nya metrics till Lighthouse.

Time to First Byte (TTFB): Med detta metric mäter de hur snabbt servern svarar.

Interaction to Next Paint (INP): Detta metric mäter hur lång tid det tar tills dess att man kan interagera med hela sidan.

Källa: Googles web.dev om INP och TTFB

FAQ structured data är inte bara till för FAQ-sektioner

I ett Webmaster Hangout nyligen gick John Mueller in på hur och när det är tillåtet att implementera FAQ structured data på sin hemsida.

Traditionellt sett har FAQ structured data varit förbehållet antingen rena FAQ-sidor eller särskilda FAQ-sektioner på en sida. Dock finns det inget som säger att det måste vara strukturerat på detta vis utan du kan faktiskt sätta upp det själv (så länge dina frågor och svar finns utspridda över en enskild URL).

Så länge du efterlever de övriga kvalitetskriterierna så kan FAQ structured data se ut så här på resultatsidan:

Ett sökresultat från Bonzer.dk och deras blogginlägg "Vad är SEO? 10 tips till sökmotoroptimering"

Kom ihåg att du inte får skapa FAQ structured data (eller någon annan typ av strukturerad data) för innehåll som faktiskt inte går att hitta på sidan.

Se även Muellers svar här:

Vad kan man göra om ens titlar blivit omskrivna?

Titlar utgör en grundläggande SEO-faktor som också har stor påverkan huruvida sökarna faktiskt klickar på dina sökresultat eller inte. Därför har Google på senare tid börjat omformulera titlar som de bedömer vara irrelevanta eller direkt vilseledande.

Vidare har Google också uppdaterat sin supportsida med innehåll och riktlinjer kring hur titlar ska skrivas.

Här hittar vi bland annat sex best practices:

 1. Implementera en <title>-tag på alla dina sidor.

 2. Skriv korta, kärnfulla titlar som beskriver vad sidan handlar om. “Front page” är exempelvis en riktigt dålig sidtitel. I vårt fall vore “SEO-byrå” ett bättre val.

 3. Strössla inte dina titlar med keywords – tänk på att titeln ska kunna läsas och förstås av en människa

 4. Försök att inte upprepa samma fraser och slogans i dina olika titlar

 5. Vill du framhäva ditt varumärke i dina titlar, håll dig till företagsnamnet

 6. Är Google inte nöjda kan de istället använda H1:an eller en H2:a (eller något annat framträdande sidelement). Därför gör du klokt i att se till att dessa element antingen är bra ersättningar eller att de matchar din ursprungliga titel.

Här är en lista på saker som Google kan använda för att skapa nya titlar:

 1. Innehåll i <title>-taggar

 2. Sidans huvudtitel

 3. Innehåll i rubriker och underrubriker

 4. Övrigt innehåll som är stort och visuellt framträdande

 5. Övrig text på sidan

 6. Ankartexter på själva sidan

 7. Ankartexten på länkar som leder till sidan.

Slutligen så finns det ett gäng fel som kan få Google att automatiskt skriva om dina titlar. Dessa är:

 1. Halvtomma <title>-taggar – Ett vanligt fel som kan uppstå när du använder plugins som Yoast som automatiskt skjuter in företagsnamnet.

 2. Utdaterade <title>-element – T.ex om det fortfarande står 2020 i din title tag trots att sidans innehåll uppdaterats till 2022 så bör detta ändras ögonblickligen.

 3. Missvisande <title>-innehåll. Titeln ska så korrekt som möjligt beskriva vad sidans faktiskt innehåller.

 4. Upprepning av samma innehåll. Har du flera sidor som rör samma ämne så bör du se till att differentiera dessa så mycket som möjligt.

Ladda upp inför din nästa arbetsintervju med Google

Google har precis lanserat ett nytt verktyg, Interview Warmup, som låter dig öva dig inför kommande jobbintervjuer. Genom maskininlärning hittar tjänsten en rad frågor som är relevanta inom ditt arbetsområde eller bransch. Tjänsten analyserar sedan dina svar och kommer med förslag på förbättringar.

En jobbsida där man söker jobb

Google adderar “scene exploration” till deras multisearch-tjänst

Google Lens är ett enormt användbart verktyg. Men fram tills nyligen har det bara kunnat identifiera objekt så länge bakgrunden varit någorlunda ren. På deras stora I/O-konferens nyligen kunde dock Google meddela att en uppdatering av Google Lens är på väg. Den nya versionen kommer kunna identifiera flera objekt genom att skanna av bildens “scene”. I exemplet nedan kan du se hur Google Lens markerar chokladen som inte innehåller nötter.

Förbättringen av Google Lens är en del i den stora MUM-uppdateringen som tillkännagavs i fjol.

En mobil som visar hur man använder google lens när man söker efter nötfria produkter

Hoppsan…Google ger utdaterade och felaktiga råd i sin egna SEO-kurs

Nyligen lanserade Google en onlinekurs i vilken man får lära sig grunderna inom digital marknadsföring. Ingen kurs i online marketing vore ju komplett utan SEO så detta täcker de givetvis också in.

Men när vi kikar på materialet så ser vi att Google ger råd om såväl keyword density, alltså hur ofta ett sökord bör förekomma i innehållet på en sida, som ett minsta antal ord som bör finnas på en sida. Alla som har någorlunda bra koll på SEO vet ju dock att dessa tips tillhör en svunnen tid och att de till och med går tvärsemot vad Google brukar säga.

Danny Sullivan från Google Search Team var dock snabb med att gå ut och kommentera felaktigheterna:

“I’m not on the team that produced that, nor are they part of the Search team. As someone from the Search team, we don’t recommend any limiits or “density” or anything like that. This can be ignored; I’ll pass it on.”

Danny Sullivan

6 tips hur du optimerar bilder för Google

I en Youtube-video delar Google-utvecklaren Alan Kent med sig av sex bra tips på hur man kan optimera bilder för sökningar.

Se videon nedan eller läs vår sammanfattning här:

 1. Undvik Cumulative Layout Shift (CLS). Genom att visa bilderna i sin rätta storlek slipper du problemet med att sidan “hoppar och dansar” under tiden den laddar.

 2. Ge dina bilder rätt storlek. Bilderna ska ha de faktiska dimensionerna de visas i på sidan.

 3. Använd rätta format: olika filformat har olika fördelar och nackdelar. De flesta bilder ska visas i PNG, JPG eller webP.

 4. Komprimera bilderna så att de blir så små som möjligt utan att bildkvaliteten blir lidande.

 5. Cacha bilder i webbläsaren så att besökarna inte behöver ladda om dem nästa gång de besöker din sida.

 6. Lägg bilderna i rätt ladd-ordning. Lägg de största och viktigaste bilderna som kan ses vid första laddningen först, sedan de mindre viktiga bilderna och slutligen de bilder som inte kan ses vid första visningen.

Se videon här:

Google skrotar några sitemap tags för video och bilder

Under årens lopp har Google lagt till en rad sitemap tags. Dessa har till uppgift att göra det lättare att strukturera och hantera bilder. Men efter en noggrann utvärdering av användandet och effekterna av sina olika sitemap tags har Google nu beslutat sig för att ta bort en del. Skälet till detta är såklart att göra det enklare för oss att bygga och sköta hemsidor.

Google nyheter April 2022

Ännu en månad har gått och precis som vanligt har Google tagit ytterligare ett par stora kliv framåt i utvecklingen. Den här månaden har vi bland annat fått en lägesrapport om deras kamp mot spam, men också en ny Al-modell samt en hel del matnyttiga tips om det ena och andra. Här kommer en sammanfattning över vad som hänt i SEO-världen den gångna månaden.

Kampen mot spam

Nyligen släppte Google sin årliga rapport om webspam. I denna beskrivs hur Google arbetar för att bekämpa spam på nätet samt hur de håller SERP:erna fria från aktörer med oönskat uppsåt. Man menar att deras avancerade anti-spam-algoritm, SpamBrain, lyckades fånga upp och radera sex gånger mer spam under 2021 år än under året dessförinnan. Sammanfattningsvis innebär det att Google höll 99% av alla sökningar fria från spam 2021.

Ytterligare en stor del i kampen mot spam är Googles “best practice” för recensioner. Denna ska hjälpa till att förhindra att svagt innehåll dominerar SERP:erna för sökningar som leder till att recensioner visas.

Google tillåter nu att ytterligare personlig information tas bort

Google har länge arbetat med att ta bort personlig information, om människor bett om det. Vanligtvis är detta ett resultat av doxxing eller hacking, där exempelvis känslig information om kreditkortsnummer eller annan bankinformation dyker upp online.

Nu har dessa policies justerats och du kan idag begära att flera olika typer av information tas bort. Denna information inkluderar allt från kontaktinformation (namn, telefonnummer, adress) till information som kan leda till identitetsstöld (känslig inloggningsinformation, m.m.).

Google tillkännager flera stora genombrott i den nya Al-modellen PaLM

Google är inte bara världens största sökmotor, utan förmodligen också en av de största Al-forskarna i världen. I en helt ny forskningsartikel berättar man om de senaste stora genombrotten Google gjort tack vare deras nya Pathways Language Model, även kallad PaLM.

Mycket pekar på att denna nya Al-arkitektur inte bara  omfattar alla nuvarande språkmodeller, utan också människor, i logik och aritmetik.

Vi på Bonzer uppmuntrar dig att läsa denna djupgående artikel på Search Engine Journal, men vi har även valt att lyfta fram några de mer avancerade logiska funktionerna som PaLM uppnår nedan:

(Översatt från engelska om något låter lite konstigt).

“Frågor:

Sean hade bråttom hem men trafikljuset slog om till gult och han blev tvungen till att göra vad?

Svar: (a) ta tid (b) fördriva tiden (c) gå långsamt (d) havet (e) sakta ner farten

Svar:

Svaret är (e) sakta ner farten.”

“Input:

Jennifer tittar ut genom fönstret och ser ett riktigt häftigt moln nedanför sig. Hon knäpper loss säkerhetsbältet och går på toaletten. Transporterar sig Jennifer troligtvis mer än 300 miles i  timmen i förhållande till jorden?

Modell Output:

300 miles i timmen är ungefär 480 km/h. Detta är den ungefärliga hastigheten för ett kommersiellt flygplan. Moln förekommer vanligtvis under flygplan, så Jennifer befinner sig förmodligen på ett plan.

Svaret är ja”.

Vad innebär detta?

 • Fundera över hur en dator kan överträffa dina egna logiska förmågor.

Vad händer egentligen när du uppdaterar bilder?

Många upplever underligheter när de uppdaterar en större mängd bilder på sin hemsida. Och det finns en anledning till det. Enligt John Mueller är Google nämligen betydligt långsammare på att indexera bilder än webbsidor. Eller med karlns egna ord:

“Vad som sker är förmodligen att den genomsnittliga crawlingen och indexeringen av bilder i regel är mycket långsammare än den för vanliga hemsidor.

Om du tar bort en bild-URL och lägger till en ny på en sida så kommer det ta lång tid innan den återupptäckts av oss”.

Sånt är livet, men du kan skynda på processen genom att omdirigera den gamla bilden till annan bild.

Vad innebär då detta?

 • Kom ihåg att implementera omdirigeringar om du byter bilder på viktiga sidor.

 • Tänk på att visuellt innehåll för vissa SERP:er är väldigt viktigt. Att byta bilder kan med stor sannolikhet ändra sidans rankning.

Går det att använda fler typer av strukturerad data än vad de officiella riktlinjerna föreslår?

Google släppte nyligen ett podcastavsnitt med Martin Splitt, Ryan Levering och den tekniska skribenten Lizzi Sassman, alla anställda på Google. Samtalet handlade om strukturerad data. Strukturerad data är ett standardiserat stycke kod som hjälper Google att förstå innehållet på din sida.

Google har tagit fram en lista med rekommendationer för strukturerad data som kan hjälpa dig uppnå fantastiska resultat på SERP:erna. Men när du kontrollerar den officiella dokumentationen för schema, kommer du upptäcka ett flertal andra typer. Så vad används dessa till?

Enligt Levering:

… Jag avråder aldrig folk att lägga till strukturerad data på en webbsida om det är semantiskt vettigt.

… Vi har även vissa saker vi gör för att i allmänhet förstå en sidas innehåll. Ibland kan datan du lägger upp på sidan bli en del av detta…Så det är användbart, men just nu i en mer underförstådd mening.”

Användningen av strukturerad data är starkt relaterad till semantisk och entitets-SEO.

Detta kan du göra:

 • Kolla Schema.orgs katalog för att ta reda på vilka typer av strukturerad data som är tillgängliga.

 • Ta reda på hur du kan gynna olika sidor genom att lägga till strukturerad data.

 • Vi skulle framförallt rekommendera att använda strukturerad data på en webbplats som har en viss “disambiguation”. Med andra ord där innehållet inte är så tydligt för Google. Här är det bra att utgå ifrån vilka queries webbplatsen rankar på.

Google introducerar Multisearch

En ny uppdatering av Google Lens låter dig kombinera text och visuellt innehåll för att bättre kunna besvara människors sökintention. Search Engine Journal har tagit fram en fantastisk tutorial på ämnet.

Hur förhåller sig Google till Al-genererat innehåll?

Al-genererat eller -skrivet innehåll är mycket populärt i SEO-världen just nu och verktyg som Jasper och GPT-3 har blivit var mans egendom. Dock lär det inte vara helt problemfritt att implementera, åtminstone inte enligt John Mueller. Google har ett mycket tydligt förhållningssätt till Al-innehåll:

“Jag misstänker att kvaliteten på innehåller är lite bättre än för de riktigt gamla verktygen, men för oss är det fortfarande automatiskt genererat innehåll vilket betyder att det bryter mot våra riktlinjer. I våra ögon är det därför att betrakta som spam.”

Hur väl Google kan identifiera den här typen av innehåll är en helt annan historia. Det finns goda skäl att tro att Google har vissa svårigheter att hitta detta innehåll automatiskt.

Vad innebär detta?

 • Reflektera över i vilken omfattning du är beroende av Al-genererat innehåll.

 • Övervaka noga de sidor som har AI-genererat innehåll och var beredd på att göra ändringar om sidorna påverkas.

Räknar Google icke-länkade brand mentions som länkar?

Nej, inte som länkar. Detta är John Mueller mycket tydlig med att understryka. Det är inte samma, men icke-länkar är inte heller något du bör undvika. För Google är icke-länkade brand mentions enbart text på en sida. Texten kan användas någon annanstans i andra algoritmer, men ska inte ha samma effekt som ett länkat brand mention.

Så kan du hantera detta:

 • Jobba med outreach för att omvandla dina brand mentions till länkar.

 • Har du kontakt med journalister? Försök då inkludera länken som en del av dealen redan från början.

Hur påverkar slutsålda varor produktsidans rankning?

SEO inom E-handel kan vara besvärligt. Hur man ska hantera slutsålda produkter är ett klassiskt problem. Det finns goda skäl att inkludera uppdaterade och starka rutiner för att hantera dessa problem. Enligt John Mueller ses sidor för slutsålda produkter som “soft 404:s”. Du kan, beroende på sökavsiken bakom olika sök, uppleva minskade rankningar.

Så ska du hantera detta:

 • Vi rekommenderar generellt att tagga sidor med produkter som kommer vara slutsålda under en längre tid med noindex

 • Självklart är det bara att ta bort permanent slutsålda varor.

 • I vissa fall är en vara oftare slutsåld än i lager (tänk Playstation 5). Då behöver du förse användarna med annan användbar information (när varan förväntas finnas i lager igen, priser, förbeställning, m.m.)

Google nyheter mars 2022

Mars är över och den gångna månaden bjöd på såväl ett antal stora produktuppdateringar från Google (bland annat säger vi adjö till gamla verktyg) som ny kunskap om hur sökmotorns algoritm faktiskt fungerar. Scrolla ner för att läsa det senaste och det viktigaste inom Google nyheter från SEO-världen. Om du är intresserad av att få en överblick på hur din sida presterar i Googles ögon så tveka inte att höra av dig för att få en gratis analys av er verksamhet.

Strukturerad data får sig ett ansiktslyft

GSC-vyn för hanteringen av strukturerad data har blivit mycket mer användarvänlig än vad den varit tidigare. Google har adderat ett mer användbart kontext gällande problem med strukturerad data. Det handlar inte så mycket om nya funktioner för GSC, utan mer om att göra felhanteringen mer detaljerad och tydligare.

Gammal och nytt namn på en fil

Det blir innebörden av detta:

 • Denna nyhet kommer troligtvis inte innebära några stora förändringar i dina marknadsföringsprojekt

 • Den nya vyn kommer göra justeringar och felsök inom teknisk SEO enklare

 • Det kommer bli lättare att se vilka fel som påverkar din webbplats negativt, framförallt gällande inbäddade attribut.

Vi säger adjö till verktyget för URL-parametrar

Det sällan använda och även väl dolda verktyget för URL-parametrar kommer att fasas ut under april månad. Detta SEO-verktyg från SEO:s barndom har använts till att instruera Google i hur de ska förstå och hantera URL-parametrar (dvs, de oklara “frågetecknen” som dyker upp i webbadresser).

Vad innebär då detta:

 • På grund av låg användning och låg påverkan så tas verktyget bort

 • Verktyget fyllde en funktion i SEO:s gryning, men idag är Google mer bekanta med hur de ska tolka de olika parametrarna.

 • Om nödvändigt ska bör regler för parametrar i framtiden specificeras i robots.txt. Dock kan du lita på att Google generellt sett är ganska bra på att förstå dessa.

(Ännu en) uppdatering av best practice för produktrecensioner

Under 2021, men också 2022, har Google arbetat hårt för att förbättra produktrecensioner och kundomdömen. Välbehövligt enligt oss då detta fält är fyllt med skumma aktörer som ger omdömen på produkter de varken sett, rört vid eller ens köpt. Istället ska Google premiera resultat som är autentiska och användbara för sina användare. Spam och inlägg av dålig kvalitet ska gallras bort. Läs mer om de senaste uppdateringen här.

Detta blir innebörden av uppdateringen:

 • I sitt inlägg radar Google upp tre frågor vilka kommer utgöra grunden för produktomdömen.

 • De betonar också vikten av autentiska och sakliga recensioner av produkten som författarna faktiskt har testat

 • I framtiden bör du arbeta hårt för att följa Googles best practice kring produktrecensioner. Gör du detta så kommer du med stor sannolikhet synas bland resultaten.

Ett exempel på hur det ser ut när man googlar "best laptops for gamers in 2022"

Googles nya söketikett “Highly cited” ska lyfta originalkällan bakom nyhetsartiklar

Google lanserar en ny söketikett ska lyfta fram nyhetsartiklar som ofta hänvisas till och citeras  av andra nyhetsredaktioner och organisationer.

Top stories på en googling på "tampa bay rays"

Vad innebär då detta?

 • Etiketten håller just nu på att lanseras för mobilsurfning i USA och senare även globalt.

 • Highly cited kommer först och främst påverka nyhetsartiklar

 • Syftet med denna etikett är att “bekämpa desinformation”

 • Du kan fokusera på digitala PR-insatser för din link building

Länka till säsongsbetonade produkter från din startsida

För säsongsbetonade produkter rekommenderar Mueller att du tydligt visar Google att dessa produkter är viktiga för dig. Detta kan du göra genom att länka till dina säsongserbjudanden, kampanjer och produkter direkt från din startsida.

Så ska du gå tillväga:

 • Att länka från startsidan visar att du värderar den länkade sida högt

 • Eftersom alla sidor prioriteras olika är det viktigt du har en struktur för de interna länkarna, vilket ger Google en fingervisning om vad som bör prioriteras.

 • Ett klassiskt exempel här är att ha en utvald banner högst upp på en startsida som länkar till säsongens erbjudanden.

Alt-taggar har ingen betydelse vid webbsökning, enbart bildsök

Att lägga till alt-taggar är ett effektivt sätt att förbättra tillgänglighet på nätet. Det fungerar också utmärkt för att få dina foton att ranka vid bildsökning. När det kommer till webbsök spelar dock alt-text inte någon roll. Åtminstone inte om man ska tro Google-nestorn John Mueller.

Vad innebär detta?

 • Muellers kommentar bör tolkas som att alt-taggen bara är en rankningsfaktor vid bildsökning

 • Om du inte har för avsikt att få en bild att ranka eller förbättra tillgängligheten för denna, är alt-taggen inte nödvändig

 • John Mueller betonar däremot behovet av “beskrivande alt-taggar”

 • Att lägga till alt-taggar är å andra sidan en så snabb och enkel uppgift att du kan göra det oavsett resultat

CWV fungerar främst som en utslagsgivande faktor för annat liknande innehåll

CWV-prestandan bestämmer i första hand placeringen av konsekvent innehåll men används inte alltid. John Mueller uttrycker följande: CWV fungerar främst som en utslagsfaktor för annat liknande innehåll.

Detta är ett intressant uttalande, då det lär oss något om Googles algoritmer. Nämligen att alla sökningar inte påverkas lika mycket av alla algoritmer hela tiden.

Vad innebär då detta?

 • CWV fungerar främst som en utslagsgivande faktor inom SERP:er för liknande innehåll

 • Vissa rankingfaktorer kan lättas på för vissa typer av sökningar

 • Core Web Vitals påverkar mestadels rankningar i liten skala

 • Du kan göra en djupgående SERP-undersökning för de sökord du vill ranka på

Farväl Google Analytics UA!

Google Analytics Universal Analytics kommer att fasas ut under 2023. GA UA, som varit en grundsten i de flesta av våra webbplatsanalyser under åren som gått, kommer att avvecklas från och med nästa år. Istället är det dags att välkomna Google Analytics 4.

Vad innebär detta?

 • Du bör konfigurera GA4 så snart som möjligt så att data kan samlas in

 • Detta kommer också hjälpa dig bli mer säker när du ska navigera i det nya systemet

 • UA kommer sluta ta emot data från och med juli 2023

 • Detta innebär att GA4 blir den enda analysprodukten som stöds av Google.

Google nyheter februari 2022

Vi kan omöjligt veta hur det första kvartalet 2022 kändes för er, men för oss på Bonzer rusade det bokstavligen förbi i raketfart. Nu lägger vi ännu en månad till räkningen vilket ju betyder att det återigen är dags att sammanfatta den senaste nyhetskörden inom SEO.

För i och med att algoritmen förändras och ny information tillkommer så behöver vi uppdatera våra arbetsmetoder kring sökmotoroptimering – SEO never sleeps. Så scrolla ner och ta reda på det senaste som hänt inom SEO under 2022 års andra månad.

Desktop Page Experience är på gång

Det har meddelats att Google förbereder sig för att rulla ut en ny uppdatering nu i mars. Uppdateringen gäller nya Desktop Page Experience, som kommer fungera på precis samma sätt som den nuvarande Mobile Page Experience gör. Detta ligger helt i linje med Googles ambition att bara visa resultat som ger deras användare en bra användarupplevelse. Detta betyder således att det inte längre bara är mobilupplevelsen som räknas – desktop-användarna ska också få säga sitt.

Så här går du tillväga:

 • Gå in på Search Console och klicka dig vidare till den nya Page Experience-rapporten. Analysera de resultat du får fram.

 • Har du redan hyfsade värden inom mobil användarupplevelse så kan med största säkerhet lämna denna uppdatering oförändrad.

Vill du veta mer kan du kolla in vår guide till hur du analyserar och optimerar ditt Core Web Vitals-score.

Sidor kan lämnas oindexerade för all framtid

“Det kan vara för evigt. Det handlar om att vi helt enkelt inte crawlar och indexerar alla sidor. Och det är helt normalt för en hemsida att vi inte har indexerat allt som finns där.

Detta gäller i synnerhet nya hemsidor med mycket innehåll. Har man en sådan sida antar jag att man kan förvänta sig att mycket av det nya innehållet kommer förbli “Discovered – currently not indexed” under en tid.

Och så skiftar det som regel över tid, och plötsligt har sidan crawlats eller så upptäcker du att sidan indexerats. Detta sker i regel när vi ser att det faktiskt finns ett värde i att fokusera mer på själva hemsidan. Men det finns inga garantier för detta.”

Är du en trogen läsare av Bonzers Google-nyheter så känner du förmodligen till att indexeringsproblem inte är något nytt. Helt ärligt så tror vi att alla som arbetar med SEO känner till detta.

Så tacklar du detta:

 • Kom ihåg att det inte är en mänsklig rättighet att få sitt innehåll indexerat

 • Gå inte runt och vänta på bättre tider. Kanske behövs det bara lite mer tid innan innehållet indexeras, men du bör inte sätta alla förhoppningar på att så är fallet.

 • Lägg istället din fokus på att konsekvent förbättra kvaliteten på din hemsida och ditt innehåll.

 • Om du upplever mycket allvarliga indexeringsproblem bör du överväga att helt sluta med att publicera nytt innehåll och istället lägga tiden på att förbättra kvaliteten på ditt nuvarande content, samt öka mängden interna och externa länkar.

Så förstår Google infinite scrolling

För ett par veckor sedan fick vi “bekräftat” att Google sannolikt är redo att börja med infinite scroll – men att allt beror på hur implementeringen går.

Google renderar sidor med en mycket stor viewport (eller upplösning, om du så vill). Om infinite scroll sätts igång automatiskt av skärmstorleken så bör Google kunna se det mesta av innehållet.

Men som alltid när det handlar om Javascript SEO och andra tekniska detaljer så hänger allt på hur det faktiskt fungerar i verkligheten. Indexering av Javascript kan i bästa fall vara lite småpilligt, och i värsta fall enormt frustrerande. Ha i åtanke att Google själva sällan behöver trycka på några knappar eller interagera med sidan på något sätt.

Så hanterar du detta:

 • Försäkra dig om att Google förstår hur din sida fungerar

 • Kontrollera genom att granska HTML-källkoden och försök använda din egen hemsida med deaktiverad Javascript

 • Du kan också anvnda inspektionsverktyget i Search Console eller Mobile-Friendliness Tool för att kontrollera hur Google återger sidan, samt vilken HTML den ser under återgivningen.

 • Håll koll på vilka länkar som infogas. Google förstår länkar som är inbäddade i en <a href>-tag som inkluderar den länkade sidans fullständiga URL.

Författarexpertis är ett “luddigt område”

När det kommer till E-A-T så är författarexpertisen kung. Vad vad säger egentligen algoritmen?

Författarexpertis diskuterades under ett Webmaster Hangout för inte så länge sedan. Under diskussionen gav John Mueller ett ganska så luddigt svar: nämligen att Google “troligtvis” har indirekta sätt att mäta författarexpertis på.

Search Quality Rater Guidelines är riktlinjer för människor – inte instruktioner till algoritmen. Riktlinjerna är dock till stor hjälp när det kommer till att informera och lära upp algoritmen. Mueller “antar” att det troligtvis sker indirekt påverkan av författarexpertis bakom kulisserna.

Så hanterar du detta:

 • Om innehållet på din hemsida faller inom kategorin YMYL (your money or your life) på så vis att det upplyser och rådgiver om ämnen som direkt rör din målgrupps hälsa eller ekonomi så bör du vara extra uppmärksam.

 • När det gäller innehåll inom kategorin YMYL så kan vi se att en hög nivå av E-A-T är något som imponerar på användarna. Vi har också erfarit att en hög E-A-T har en kraftfullt påverkan på din ranking.

Användarkommentarer ger en större kontext

Förutsatt att din sidas kommentarsfält modereras bra så kan de faktiskt hjälpa till att stärka ditt SEO-resultat. Även om det kan verka motsägelsefullt så kommenterar dina användare ett specifikt ämne med sina egna ord, vilket i sin tur tillför extra kontext till Google. Men har du inte nog med tid för att moderera kommentarerna så kan det vara en mycket riskabel väg att gå.

Enkelt uttryckt: Relevanta kommentarer som håller en hög nivå kan förbättra dina SEO-resultat. Irrelevanta spam-meddelanden kan skada din hemsida.

Så här går du tillväga:

 • Om du i dagsläget tillåter UGC (user generated content) så måste du se till att ha en tydlig modereringspolicy samt använda antispam-verktyg.

 • Om du inte tillåter UGC just nu så bör du ändå fundera på vilket värde användarkommentarer skulle kunna tillföra – både till din SEO och din konverteringsoptimering.

 • Glöm inte att implementera de rätta <rel=”ugc”>-taggarna för de länkar som eventuellt postas i kommentarsfälten.

Ingen gräddfil för sökordstunga domännamn

Nyligen stack John Mueller hål på en gammal seglivad SEO-myt: den om att de som har sökord i sitt domännamn skulle få särskilda SEO-mässiga fördelar.

Tvärtemot vad många tycks tro så vinner du inget på att lägga till keywords till din domän. Det kan till och med vara så att ett sökords-anpassat domännamn kan komma att begränsa dig den dagen då du vill utvidga din verksamhet.

Om din domän är helt inriktad på ett enda sökord så kan du få problem med att utöka ditt utbud i framtiden då din domän inte längre går i linje med ditt varumärke.

Detta kan du göra:

 • Har du ett sökordstungt domännamn som passar din verksamhet så behöver du inte göra något alls.

 • Att välja företagsnamn är en konst. Ha därför domänens livslängd i åtanke och försök att komma på ett starkt namn som funkar på flera plan, istället för att fokusera på ett enskilt sökord.

Datera bara titlar om det finns en poäng med det

Det finns inget som säger att datum i title-taggen automatiskt skulle medföra något som helst SEO-värde. Vi har väl alla stött på “guide för 2022” när vi sökt på något på Google, men enligt John Mueller så gör ett datum i titeln varken till eller från när Google ska bedöma innehållets relevans.

Ska man tro honom så har Google andra sätt att lista ut när något publicerades. Dock finns det vissa sökord, för vilka tidsaspekten är av stor betydelse, där du gott kan tillföra ett datum till titeln.

Detta kan du göra:

 • Analysera ranking-positioner och CTR-siffror för de inlägg och sidor som har ett datum i titeln.

 • Testa att experimentera och göra ändringar i dessa inlägg och på dessa sidor och se hur de presterar.

 • Lägg till ett stycke om detta i dina content-riktlinjer och SOP:s för framtida content.

Länkbyten kan vara helt naturliga

Att man ska sky black hat link building som pesten är något som förhoppningsvis de flesta känner till. Dock finns det många gråzoner där det inte är fullt lika tydligt vad som gäller. Mueller har nu gått ut med att länkbyte, dvs företeelsen där två sidor länkar till varandra, i många fall är helt naturligt.

Faktum är att det finns många situationer där det är fullt rimligt med länkbyte. Ta till exempel ett företag som länkar till en artikel på en nyhetssajt som nämner och länkar till deras verksamhet.

Helt naturligt, inte sant?

Hur skulle du bedöma “naturligheten” i att en damfrisör postar en länk till en barberare på andra sidan vägen som hon samarbetar med då och då. Hade det då ansetts “suspekt” om barberaren länkade tillbaka till den frisören?

Naturligtvis inte!

Bra att tänka på:

 • Så länge länkbytet är naturligt så har du inget att oroa dig för.

 • Undvik länk-bedrägerier med som enda syfte att manipulera ranking och positioner.

Google nyheter januari 2022

Nu är det dags för nyheter från Googles värld! Kalendern visar januari 2022, vilket innebär att marknadsföringsteam världen över i detta nu lägger fram handlingsplaner, ser över sina kanaler och finputsar sina strategier. Med andra ord finns det all anledning att hålla sig à jour med de senaste uppdateringarna från sökmotorernas sökmotor – Google.

För när det kommer till SEO så förändras saker och ting i ett rasande tempo.

Så därför tänkte vi upplysa dig om de senaste uppdateringarna och nyheterna från Google.

Spoiler-alert: Det har inte skett några större uppdateringar av algoritmen, så där kan du vara lugn. Däremot har vi en mängd användbara tips och råd att dela med oss av.

Google kommer crawla mindre i framtiden.

Google överväger att minska mängden refresh-crawls i framtiden. Skälet till detta uppges vara miljö- och hållbarhetsrelaterat.

Googles Gary Illyes meddelar följande:

“Vi har varit CO2-neutrala sedan, vad är det nu… 2007 eller något sådant. 2009? Detta betyder dock inte att vi inte kan minska vårt klimatavtryck ytterligare. Att minska vår crawling är en av de lågt hängande frukterna, dvs. enkla åtgärder som ger snabba positiva resultat.”

Detta grundar sig på följande: Google återvänder ofta till en hemsida för att se om några ändringar har gjorts sedan sist. Saken är bara den att de flesta sidor på internet inte uppdateras särskilt ofta. Ta som exempel din cookie policy-, eller Om oss-sida. Hur länge sedan var det egentligen du ändrade i dem? För att slippa slösa energikrävande serverkapacitet vill Google nu bli bättre på att ta reda på hur de kan minska den typen av onödiga crawls.

Slutsats:

 • Upptäckar-crawls (discovery crawl) kommer sannolikt inte att påverkas av detta

 • Google vill bli bättre på att avgöra skillnaden mellan vilka webbplatser som har stort behov av uppdaterings-crawling och vilka som inte har det. Som exempel kan vi ta en nyhetssida som svt.se, kontra din mosters trädgårdsblogg.

Ny robots-tag: indexifembedded

Google har skapat en ny tag: indexifembedded. Denna tag gör det möjligt för webbplatser att ha både mediesidor icke-indexerade och få sitt medieinnehåll indexerat.

I grund och botten handlar detta om att ge större kontroll till webbsidor som organiserar sitt innehåll på ett bestämt sätt.

Google meddelar följande:

“Om exempelvis podcast.host.example/playpage?podcast=12345 använder både noindex-tag och indexifembedded-tag innebär det att Google kan embedda innehållet som är host:at på denna sida i recipe.site.example/my-recipes .html under indexering.”

kodning

Detaljer:

 • Använd taggen för att få content indexerat när detta content är embeddat via iframes på andra sidor, även när innehållssidan har noindex-tag.

 • Indexifembedded-tag bör användas i kombination med noindex-tag

 • Denna tag är extremt edge case, vilket betyder att de flesta hemsidor sannolikt aldrig kommer ha någon användning för den.

Antal visningar är en dålig måttstock för sökvolymen

Google är super-personaliserade till sin natur, vilket innebär att du inte kan utgå från antal visningar för att bedöma sökvolym. John Mueller uppmärksammade oss nyligen om att impressions inte är en bra metod att fastslå sökvolym på, även om du råkar rankar etta på SERP.

Logiskt sett skulle detta innebära att om du rankar nummer ett på ett sökord så syns du på varje sökning som görs på det sökordet. Således borde antal visningar motsvara den faktiska sökvolymen under en given tidsperiod. Så är dock inte fallet.

Siffrorna i Google Search Console beskriver nämligen din genomsnittliga placering. Detta är skälet till att placeringen oftare hamnar på exempelvis 1,3 eller 2,6, än 1 eller 2.

Skälet till detta är att din ranking-position rör sig upp och ner under en bestämd tidsperiod. Vidare är det inte säkert att din sida kommer visas på resultatsidan, beroende på vem det är som söker. Som om detta inte vore nog så kan de många SERP-funktionerna (antal betalda annonser, faktapaneler, featured snippets, osv.) resultera i att många inte scrollar tillräckligt långt ner för att få syn på dina länkar.

Från detta kan vi dra följande slutsats: Antalet visningar kommer inte kunna ge dig ett exakt svar på hur stor sökvolymen faktiskt är. Även om Mueller helt avfärdar idén om att använda impressions för att mäta sökvolym så kan metoden åtminstone ge dig en bra bild över var minimum sökvolym ligger.

Google använder sig av olika algoritmer för olika språk

Vi bör vara uppmärksamma på att olika språk använder sig av olika sökalgoritmer för att kunna avläsa dessa språk. Detta är nödvändigt då alla språk inte är uppbyggda på samma sätt. Till exempel använder vissa språk inte mellanslag för att skilja mellan ord, så som man gör i engelskan. Svenskan är ett bra exempel på ett sådant språk.

Varför är detta intressant?

För majoriteten av oss är detta kanske inte av så stor betydelse. Den mest intressanta delen av Muellers utläggning, som vi för övrigt har länkat till ovan, är i vår mening detta:

Google kan med inte med säkerhet avgöra om text A bara är en översättning av text B. För att säkerställa att vi berättar detta för Google måste vi därför vara mycket noggranna när vi implementerar korrekt hreflang-tags.

Google Chrome och Google Analytics används inte för ranking

Något vi länge har misstänkt har nu blivit bekräftat: Google använder sig inte av data från Analytics eller Chrome för att fastslå beteendesignaler.

Är detta en bra sak? Ja, för annars hade det gett en klar fördel till hemsidor som faktiskt använder sig av Google Analytics, vilket hade varit mycket orättvist mot alla andra. Och när det kommer till sammanhang där Chrome sällan används skulle Google inte ha någon aning om hur de skulle ranka innehåll utifrån beteendesignaler.

Ponera att du skapar innehåll ämnat för något av de mer privata hörnen av internet. Kanske har du en politiskt motiverad aversion mot att använda Google Analytics. Kanske föredrar dina besökare att använda en mer integritetssäker webbläsare än Chrome. I så fall skulle Google inte ha en chans att använda sig av data för att ranka ditt innehåll.

Detaljer:

 • Används enbart för Core Web Vitals

 • Detta innebär att även om bounce rate och genomsnittlig besökstid på sidan gott kan förbättras så kommer det inte förbättra dina SEO-placeringar.

Google presenterar en ny API för att inspektera URL:er

Med problemerne med indeksering der florerer, så har det aldrig været mere vigtigt at have let adgang til data på URL-niveau. Google har netop annonceret en ny API, med hvilken du kan få data på URL-niveau og på den måde fejlfinde indekseringer.

Med alla indexeringsproblem som florerar på sistone är det viktigare än någonsin att ha enkel tillgång till data på URL-nivå. Google presenterade nyligen en ny API med vilken du kan få data på URL-nivå och på så vis felsöka indexeringar.

Vanligtvis kommer man långt med de manuella verktygen men har du väldigt många sidor kan det vara en bra idé att ta hjälp av den nya API:n.

90% av dina besökare är villiga att uppge sin mejladress för ett bra erbjudande

Google har tillsammans med Boston Consulting Group nyligen färdigställt en studie kring konvertering. Och eftersom vi alla är intresserade av fler konverteringar är denna studie om vad som krävs för att få en användare att dela med sig av sina kontakt- och personuppgifter mycket intressant läsning.

Du kan läsa den fullständiga studien här. Om du har bråttom så ska vi presentera några av de viktigaste punkterna här nedan:

Till att börja med uppgav 1/3 av de tillfrågade att de var villiga att uppge sin mailadress utan någon som helst motprestation. Dock är det är när vi tittar på de olika incitamenten som det blir intressant på riktigt. 75% av de tillfrågade kände inte något större engagemang över att få nyhetsbrev, detta trots att det är en av de vanligast förekommande konverteringsverktygen bland webbsidor.

För att få med så många som möjligt på tåget måste du kunna erbjuda något mer konkret. Exempelvis är rabatter och varuprover några av de saker som skapar störst engagemang bland dina besökare.

Visar olika grafer på området "consumers like discounts, but they also value convenience and personalized experience"

Nya anvisningar rörande strukturerad data för recept

Google har for nyligt ændret deres vejledning til brugen af struktureret data om opskrifter (Recipe markup). Ændringen er egentlig supersimpel: I den gamle vejledning kunne du angive en minimum og maximum mængde tid det tager at lave, mens du skal være langt mere præcis i den nye.

Google har nyligen ändrat sina anvisningar rörande användningen av strukturerad data för recept (recipe markup). Ändringen är mycket simpel: I de gamla anvisningarna kunde du uppge en minimum och en maximal tidslängd det skulle ta att laga ett recept. I de nya anvisningarna behöver du vara mycket mer specifik när det kommer till tid. Läs de nya riktlinjerna för Recipe Schema Markup här.

Ny Page Experience-rapport till desktop

Den gamla hederliga Page Experience-rapporten i Search Console, i vilken du kan se hur användarvänlig din sida är, finns nu i en ny version för desktop. Den klassiska Page Experience-rapporten fokuserade i huvudsak på användarupplevelsen för mobila enheter (vilket fortsatt är en av de viktigaste sakerna att få ordning på), men med den nya desktop-versionen kan du alltså nu även få överblick över de av dina användare som väljer att använda vanliga datorer.

“Geotargeting” kan skada ditt SEO-arbete

Få känner till det men långt, långt nere i djupet av Google Search Console kan du faktiskt ställa in vilka geografiska områden du vill rikta in dig på. Denna funktion går även under namnet “Geotargeting”. I ett rätt så färskt nummer av Webmaster Hangout går John Mueller rakt på sak och bekräftar att om man nu vill använda sig av Geotargeting måste man vara väl medveten om vad man ger sig in på.

Det säger sig självt att om man har valt att ställa in så att ens hemsida riktar sig till Norge så kommer Google vara mindre tillmötesgående i fråga om att ranka i Sverige. Även om detta sällan utgör ett problem så är det ändå viktigt att ha i bakhuvudet om du exempelvis vill börja publicera engelskspråkigt innehåll på din hemsida.

Google nyheter december 2021

SEO är i ständig förändring. Under ett år genomför Google hundratals uppdateringar vilket givetvis får både stora och små konsekvenser för sökresultaten – och självklart för oss som jobbar med SEO.

I den här artikeln tänkte vi kolla närmare på några nyheter som inträffat under december månad och som berör vår favorit-sökmotor.

Lokala sökningar får en rejäl uppdatering

Google har bekräftat att lokala sökresultat har fått sig en rejäl uppfräschning. Uppdateringen sattes igång i slutet av november och verkställdes den 8 december.

Detaljer:

 • Närhet (proximity på engelska) är nu en av de viktigaste ranking-faktorerna

 • Sättet på vilken lokala sökresultat visas har också förändrats. Istället för den välkända kartan med tre resultat nedanför har Google nu lanserat en karta med en mer modern look med sökresultaten placerade till vänster om kartan.

 • Uppdateringen orsakade en hel del fluktuation bland de lokala sökresultaten.

Uppdatering av produktomdömen

Hur många av oss har inte känt frustration över att behöva leta efter äkta omdömen i ett hav av sponsrat innehåll? För att lösa detta vill nu Google få upp fler autentiska och kvalitativa recensioner och omdömen på resultatsidan.

I april i fjol släppte Google en uppdatering som fokuserade på produktomdömen. Nu har de utökat denna med två nya best practices som du kan använda för att få dina recensioner att nå toppen på sida ett.

Dessa är:

 1. Bildbevis (foton eller video) på att du faktiskt har haft tillgång till och testat produkten du recenserar.

 2. Inkludera länkar till fler butiker än en som säljer produkten

Har du fortfarande problem med indexering?

Har du haft problem med att få ditt innehåll indexerat på sistone?

Då är du inte ensam. SEO-byråer och professionella konsulter över hela världen konstaterar samma sak: nämligen att Google inte indexerar i samma omfattning som de brukade.

Det är dock viktigt att understryka att Google envist dementerar alla rykten om att de skulle ha gjort ändringar i sina rutiner. De står fast vid sin vanliga rekommendation:  “Gör ditt content ännu bättre så kommer det bli indexerat”.

Downtime kan bli din (hemsidas) död

Om din webbplats ligger nere i mer än en dag så riskerar du att förlora dina Google-rankings. Att detta stämmer har John Mueller bekräftat. Det här innebär att om du låter din sida ligga nere under en längre tid (till exempel om du ska designa om din sida) eller om du upplever downtime på grund av tekniska orsaker så bör du skynda dig att få upp den på nätet igen (och det illa kvickt!).

Google kan redan efter en dag få för sig att din hemsidas nedstängda tillstånd är dess permanenta tillstånd. Skulle detta ske så kan du se dig i stjärnorna efter bra placeringar på sökmotorns första resultatsida. Kort sagt kan något som till en början ser ut som ett litet problem få stora och långvariga konsekvenser.

Så här ska du använda dig av användargenererat innehåll (UGC)

Under december släppte Google en trevlig liten infographic som beskriver hur du integrerar användargenererat innehåll på din domän. Detta innehåll kan vara allt från kommentarer och omdömen till foruminlägg och gästbloggar.

Här är några goda råd om UGC:

 • Allt som återfinns på din domän är ditt ansvar

 • Skriv konkreta användarregler och policies gällande uppförande, språk och så vidare.

 • Anlita moderatorer och kolla regelbundet allt nytt innehåll som dyker upp på domänen

 • Använd dig av CAPTCHA och andra verktyg för att filtrera bort spam

Ytterligare ett mätvärde för Core Web Vitals?

Google ligger verkligen inte på latsidan när det kommer till att uppdatera Core Web Vitals med nya mätvärden. Den här gången är det din domäns responsiveness (dvs hur tillfredsställande och snabbt sidan svarar på user inputs) som ska bedömas.

Och för de som undrar så är Core Web Vitals en samling mätvärden som sammantaget ska ge Google en bild över hur användarvänlig din sida är.

Ett av dessa mätvärden är First Input Delay (FID) – som ska visa hur lång tid en användare behöver vänta innan hen kan börja interagera med en hemsida. FID har fått utstå kritik dels för att det inte är tillförlitligt nog men också för att det inte stämmer överens med de faktorer som användare faktiskt tycker är irriterande med icke responsiva sidor.

Därför kommer FID med största sannolikhet bytas ut inom kort. Vill du nörda ner dig i ämnet så hittar du alla tekniska detaljer här.

Precis som vanligt sammanställde Google en lista på vad vi sökte på under det gångna året. I sin årssammanfattning kan man läsa om vilka sökningar som trendade, vilka ord som flest människor sökte efter och mycket, mycket mer.

Dina nyheter får en ny look

Nyhetsartiklar kommer i fortsättningen visas på ett lite annorlunda sätt än vad du kanske är van vid. Enligt Google är förhoppningen med denna ändring att öka mängden toppnyheter och kvalitativt innehåll på en lång rad sökningar. Detta gäller främst sökningar på ämnen som bedöms vara högaktuella och där rön och ståndpunkter kan ändras från dag till dag.

Så här kommer den nya nyhetsvyn att se ut:

Topresultat på danska nyheter

TikTok går om Google som den populäraste domänen på nätet

Google är inte längre den mest populära webbplatsen i världen. Åtminstone om man ska tro den nya årsrapporten från Cloudflare. Här tillkännager de vilka av världens alla hemsidor som drar mest trafik.

Och i år kunde de presentera en nyhet som fick många att höja på ögonbrynen: nämligen att TikTok knep förstaplatsen och förpassade Google till en andraplats.

Här är listan på de mest besökta hemsidorna 2021:

 1. TikTok.com

 2. Google.com

 3. Facebook.com

 4. Microsoft.com

 5. Apple.com

 6. Amazon.com

 7. Netflix.com

 8. YouTube.com

 9. Twitter.com

 10. WhatsApp.com

Google nyheter november 2021

Ännu en månad avklarad och julen står för dörren. Äntligen, säger vi! Under månaden som gått gav Google hela SEO-branschen en tidig julklapp i form av en core update. De besvarade också några vanligt förekommande frågor samt försökte lägga sordin på debatten kring indexering.

Läs vidare för att få reda på vad världens största sökmotor haft för sig under november månad.

Använd inte redan publicerade omdömen och recensioner

Såhär vill väl alla att ens sida ska presenteras på Googles första sida, inte sant?

Ett sökresultat på bästa gaming stolar

Enklaste sättet att komma dit är att implementera strukturerad data markup (schema markup) med kundomdömesdata. Men många SEO-konsulter väljer att istället göra på ett annat sätt, ett sätt som faktiskt går tvärtemot de officiella riktlinjerna.

Att det “andra sättet” är fel väg att gå bekräftades nyligen av Google. Även om din schema markup har implementerats korrekt så kan du inte förvänta dig några rich results så länge kundomdömena eller betygen tidigare publicerats hos en tredje part.

Med andra ord kommer du inte få några rich results genom att återpublicera kundomdömen från Google My Business och TrustPilot på din egen sida.

Det du behöver göra istället är att implementera en mekanism som låter besökare betygsätta och lämna omdömen om produkter direkt på din webbplats.

Innebär detta mer jobb? Absolut

Är detta sätt rättvisare och mer transparent? Utan tvekan ja.

Har Google blivit segare med åren?

Oberoende press och stora tech-sidor har på senare tid rapporterat mycket om ett specifikt ämne, nämligen huruvida Google kraftigt minskat mängden crawls och indexering sedan början på november.

Många teorier har lagts fram kring vad som kan ha orsakat detta, varav vissa innefattar cookie-banners och 304-requests. Enligt John Mueller ska dock allt vara under kontroll:

“I don’t see anything broken in the way Google indexes stuff at the moment. I do see us being critical about what we pick up for indexing though, as any search engine should.”

John Mueller

Det verkar som om Google inte alls blivit segare med åldern. Däremot har de blivit kräsnare när det kommer till vilka sidor de bedömer vara värda att indexera. Nedan följer ett stycke där vi går närmare in på vad det innebär att Google blivit mer medvetna om vad de ska indexera.

Sidor måste anses “värdiga” för att indexeras

Har mängden felmeddelande i form av “Discovered – currently not indexed” i Search Console börjat få ditt tålamod att tryta?

Det finns en anledning till varför detta händer:

Varje dag kollar Google upp mängder av hemsidor. Och här snackar vi om astronomiska mängder.

Nyligen gick de ut med ett något bryskt uttalande där de meddelade att den troligaste anledningen till att du upplever indexeringsproblem helt enkelt är att dina sidor inte anses värda att indexera.

En sån fräckhet! Nåja, ser man saken från deras perspektiv så ter det sig rätt och rimligt.

“Since we don’t have an understanding of the URL (it’s not indexed), we have to pull in the rest of the site to better understand its potential context within the site, and within the rest of the web. Is it something the web has been waiting for? Or is it just another red widget?”

John Mueller

På Twitter delade han med sig av fler råd gällande denna typ av fel:

Vill du slippa se dessa felmeddelanden i fortsättningen så finns det bara en sak att göra:

Försök övertyga Google om din hemsidas betydelse genom att göra den ännu lite bättre.

Fetlagd text är en rankingfaktor

Det kan låta som ett primitivt SEO-tips från förra årtiondet, men nyligen bekräftade faktiskt John Mueller att Google tar hjälp av semantiska HTML faktorer som och för att bättre förstå innehållet på en sida.

 • Inkludera fetlagd text i alla texter

 • Använd dig även av kursiv-stil (eller fancy italics som vi kallar det) där det är lämpligt

 • Fetstil och kursiv förbättrar tillgängligheten och användarvänligheten

 • Detta är med största sannolikhet en rankingfaktor av mindre betydelse. Men eftersom det kräver en sån liten arbetsinsats så skadar det ju inte att inkludera fet och kursiv stil i ditt innehåll.

Med detta sagt så är det viktigt att komma ihåg att inte göra all text fetlagd och sedan ta kväll. För att parafrasera en viss Disney-skurk: If everything is bold, nothing is.

Välj istället ut specifika meningar, ord och begrepp som besökarna upplever som relevanta och som kan hjälpa Google att lättare förstå vad din sida handlar om.

Ny spam-uppdatering släppt

Google har släppt sin fjärde spam-uppdatering för 2021. Kampen mot spam är en av Googles mer ambitiösa projekt och som ett led i detta släpptes ytterligare en spam-uppdatering i år.

Spam – enligt algoritmen – utgörs till största del av lågkvalitativa sidor inriktade på att i oärliga syften vilseleda sina användare. Det är alltså inte bara en fråga om hur hög eller låg kvalitet en sidas har, utan också vilka syften den har.

Som en konsekvens av detta har även vanliga, hederliga hemsidor strykt med i utrensningen av spam. Detta eftersom tekniska och andra signaler utvärderas och omvärderas över internet.

Använder du dig av SEO på rätt sätt och för rätt syften har du inga skäl att vara orolig. Upplever du problem som du tror kan härledas till den senaste månadens två stora uppdateringar? Då hänvisar vi dig till vår guide om link spam.

Ny core update släppt!

Den slog till med full kraft för att sedan avta i styrka.

Tiden direkt efter uppdateringen släpptes präglades av svängningar fram och tillbaka för att sedan övergå till mer ordnade former. Enligt oss bör detta tolkas som att de börjar bli klara med det de ville genomföra.

Några punkter:

 • Ingenting tyder på att denna core update hade någon specifik inriktning

 • Rapporter har dock kommit in om att det har dykt upp en hel del nya spelare på vissa sökord

 • Core updates är i regel väldigt övergripande och riktar inte in sig på specifika problem. I de flesta fall har uppdateringen till syfte att befästa de delar som redan fungerar samt att göra Google bättre på att värdera sidor.

Google nyheter oktober 2021

Oktober månad har inte direkt varit översållad med nya produktuppdateringar och ändringar i algoritmen. Istället har Google försett oss med massa information om hur de bedömer och rankar content på internet.

Scrolla ner för att få veta vad som hänt i Googles värld och inom SEO under oktober 2021.

Google uppdaterar sina riktlinjer för ratings

Man kan inte ha hand om världens största sökmotor utan att också ständigt sträva efter att göra den bättre.

Ett sätt som Google prövar nya ändringar på är genom manuella omdömen. Dessa går ut på att levande människor sätter betyg på sökresultat utifrån hur väl de motsvarar deras sökning.

Nyligen uppdaterade Google sina riktlinjer för ratings och sammanfattande det hela i ett långt och svårforcerat dokument. Sin volym till trots så finns det mycket intressant att läsa för dig som är nyfiken på vad Google bedömer vara högkvalitativt innehåll. Läs mer om detta här eller klicka på den senare länken för att komma till riktlinjerna för Googles kvalitetsgranskare.

Oavbrutet scrollande för mobilanvändare

Mobilanvändare är vana vid att kunna fortsätta scrolla ad infinitum. Åtminstone när de använder Facebook, Instagram och TikTok.

Nu ska också Google införa samma sömlösa användarupplevelse för sökningar som görs på en mobil enhet.

Detta innebär att sida 2, sida 3, osv. kommer laddas automatiskt när sökaren nått botten på SERP:en. Oändlig scrollning körs just nu ut på den amerikanska marknaden. Mer om detta kan du läsa om här.

En gif på en mobil som skrollar på Google

Google utvidgar Search Analytics API

Grattis alla data-lovers!

Google gick precis ut med att de utvidgad deras Search Analytics API till att också omfatta Discovery och News (utöver de vanliga SERP-mätvärdena som till exempel antal klick och impressions).

Detta kommer göra livet mycket enklare för alla er som vill bygga underbara dashboards eller verkligen gå in på djupet i era dataanalyser.

Den utökade API:n kan ses som ett steg i Googles ambition att få SEO att handla om mer än enbart den första resultatsidan.

Din hemsidas kvalitet kan påverka rich results

På ett informellt efterhäng på Google-kontoret nyligen kunde John Mueller bringa lite mer klarhet i frågan om huruvida förekomsten av rätt markup på ens sida är avgörande för om Google visar rich results eller ej (rich results samlingsnamn för FAQ, omdömen, varupriser och liknande element).

Enligt Mueller så har även kvaliteten på din webbplats stor betydelse. Skulle Google ge din hemsida ett dåligt betyg så kommer du med andra ord att få det tufft att erhålla rich results på SERP:en.

“If we’re not convinced about the website, then usually we don’t show any rich results. And that would include the FAQs.”

Google går ut med vad som är kvalitativt innehåll enligt dem

Traditionellt sett så har kvalitativt innehåll varit det samma som text av hög kvalitet.

Men nu ska Google börja röra sig bortom sina vanliga bedömningsmönster. Enligt John Mueller så kommer bedömningen av content i framtiden även inbegripa visuella element, hastighet, tekniska faktorer samt sidans övergripande kvalitet.

“It’s really the quality of your overall website.

And that includes everything from the layout to the design.”

Produktpris är ingen rankingfaktor

Att ta reda på hur mycket dina produkter kostar på din hemsida är ingen som helst match för Google – särskilt inte om du har lagt till structured data.

I vissa fall kommer de även plocka prisinformationen från din hemsida och visa upp den direkt på SERP:en.

Men om man säljer lyxprodukter, är man osynlig då? Kanske du undrar. Svaret är nej, åtminstone om man ska tro John Mueller. Google-oraklet Mueller kunde under ett Google Webmaster Hangout för inte så länge sedan nämligen bekräfta att produkters pris inte är en rankingfaktor.

“…it’s not the case that we would say we’ll take the cheaper one and rank that higher. I don’t think that would really make sense.”

Nya klimatsmarta sökfilter

De flesta av oss vill väl i den mån det går göra mer miljömässigt medvetna val? Detta har Google nu hörsammat genom att presentera en rad nya sökfilter.

Google Flights: Ger dig möjlighet att söka, sortera och filtrera flyg baserat på koldioxidutsläpp.

Google Maps: Nu har du möjlighet att välja den mest bränslesnåla vägen när du ställer in vägbeskrivningar. Denna funktion finns redan i USA och kommer till Europa senare under 2022. Google Shopping: Möjlighet att välja vitvaror som kyl/frys och spis utifrån deras klimat- och miljöpåverkan.

Google nyheter september 2021

Google uppdaterar sina sökalgoritmer och produkter varje månad. Så om du arbetar med SEO måste du hålla dig uppdaterad. Därför har vi samlat en rad olika nyheter som kommer hjälpa dig i ditt arbete med sökmotoroptimeringen.

September var en hektisk och händelserik månad inom SEO sfären. Läs vidare för att ta reda på vanliga frågor relaterade till SEO, förtydliganden om titel generering och hur du optimerar din webbplats för Discover och hur du optimerar en e-handel. Slutligen kommer vi också ta en titt på framtiden för sökning med Googles senaste uppdatering MUM.

1 - Google förtydligar hur de genererar titlar

Förra månaden tillkännagav Google ett nytt system för att generera titlar. Men efter blandad mottagning har de justerat lite i modellen. De klargjorde också i vilka fall de kommer att använda andra element än HTML-titeln i sina sökresultat (SERP).

Så först och främst är det viktiga att notera att Google fortfarande använder HTML-titeln i 87% av samtliga fall. Om de tycker att titeln saknas eller är felaktig kommer de att generera en ny, ofta genom att använda H1 på sidan i fråga.

Så när bestämmer Google sig för att ändra HTML-titeln?

 1. Om HTML-titeln är föråldrad. Till exempel om sidinnehållet har uppdaterats till det aktuella året, men HTML titeln fortfarande säger 2020, så väljer Google en bättre titel.

 2. Om titeln är halvtom. Detta är vanligtvis ett problem med mallade titlar som den som produceras av WordPress. Här kan en halvtom titeltagg se ut som "I Bonzer" som Google isåfall skulle fylla i med något relevant.

 3. Om rubriken är felaktig. Detta är om titeln är nyckelordsstoppad eller är statisk på en sida med dynamiskt innehåll, till exempel en kategorisida hos en e-handel.

 4. Om titeln är ett duplikat. Om den delar en titel med många andra sidor på domänen kommer Google troligen att ändra den.

Läs mer här.

2 - Google testar flera indragna resultat

I Juli började Google experimentera med att visa indragna sökresultat när mer än en webbadress skulle visas på samma SERP.

I September ser det ut som att Google har testat att visa mer än ett intryckt sökresultat.

Som alltid när Google testar saker kan detta i stort sätt rullas ut eller kasseras efter testning.

Nedan kan du se hur ett enda indraget resultat ser ut.

skärmdump från googles sökresultat "303 christmas Gift Ideas

Hur man optimerar - och om det end är möjligt, är en fråga som återstår att besvara. Men det gäller troligen webbplatsstruktur och intern länkning.

3 - Blockera inte innehåll med CAPTCHAS

Om du placerar ditt innehåll bakom CAPTCHAS kommer Google inte att indexera innehållet.

Hur Google genomsöker, indexerar och återger internet har konsekvenser för miljoner dollar.

Och som webbansvarig vill du veta hur dina val påverkar sökresultatsidorna.

John Mueller bekräftade nyligen att innehållet som ligger bakom captchas inte skulle återges av Google, eftersom Google inte kan se det.

Detta överensstämmer med vad vi vet om andra om andra typer av skyddat innehåll, till exempel betalningsväggar och formulär för inlämning av potentiella kunder.

Kort sagt, Googles sökrobotar interagerar inte med detta innehåll. För att testa om Google kan se ditt innehåll kan du använda URL-inspetionsverktyget i Google Search Console.

Om "grindning" av innehållet är avgörande för dig, men du fortfarande vill att Google ska indexera och ranka det, kan du hjälpa till genom att visa Googles sökrobot hela versionen och fortfarande ha dina användare som krävs för att fylla i CAPTCHA.

Även om detta vanligtvis skulle falla under manipulations-taktiken för black hat-SEO, bekräftar John Mueller att det är bra i det här fallet:

“From a policy point of view, we’re okay with situations where you serve us the full content, and you require a captcha on the user side. If you need to do that slightly differently for Googlebot or maybe other search engines than you would for the average user from our point of view, that’s fine.”

4 - Google arbetar enligt uppgift med att indexera innehåll från Instagram och TikTok

Enligt vissa källor jobbar Google på att hamra ett avtal med Instagram och TikTok. Den här affären skulle göra det möjligt för sökmotorn att indexera innehåll som publicerats på dessa plattformar.

Detta skulle vara i linje med en liknande affär som Google gjorde med Twitter. Här betalar Google en licensavgift så att den kan indexera tweets när de publiceras.

5 - Hänvisningstrafik påverkar inte rankningar

I en ny intervju uppgav Googles sökguru, John Mueller, att hur mycket hänvisningstrafik som passerar genom en baklänk inte har någon inverkan på dess värde.

Även om Google till synes värderar användarinteraktion och länkars trovärdighet, spelar det inte in hur mycket "länk rättvisa" som skickas från en sida till en annan via backlinks.

Så, som någon som arbetar med SEO, bör du fortfarande se till att ha dina länkar placerade på webbplatser som tar emot trafik. men du ska inte få panik över mängden hänvisningstrafik.

6 - Hur man optimerar för Discover Follow Beta

Google har precis uppdaterat sin dokumentation för en betafunktion i Discover som är tillgänglig för vissa mobila Chrome-användare. Kort sagt, det tillåter sökare att följa sina innehållsskapare online.

Den goda nyheten är att du kanske inte behöver göra något för att optimera för den här funktionen. Google använder alla tillgängliga Atom- eller RSS-flöden och genererar ofta ett om det inte finns några.

För att behålla kontrollen och ge bästa möjliga användarupplevelse rekommenderas det att du delar upp dina flöden och länkar till dom från relevanta delar av din domän.

En sökmotor och en röd pil som pekar på Half baked Harvest och där man understrycker "Follow"

Här kan du läsa mer från Google.

7 - Ny Lighthouse uppdatering lägger till specifik LCP-granskning

Ända sedan uppdateringen för sidupplevelse har webbansvariga skyndat sig för att optimera sidhastigheten. Ett av sätten är att introducera "lat laddning", där bilder som inte är direkt synliga laddas senare än innehållet ovanför mitten. Detta hjälper massivt sidhastigheten eftersom bilder inte laddas innan de behövs.

Wordpress - sättet att göra detta på egen hand har emellertid inför "lat laddning" för alla bilder, vilket har påverkat LCP betyget negativt, världen över. Eftersom detta är en rankningsfaktor så vill vi inte att det ska hända med våra webbplatser.

För att lösa detta har Lighthouse 8.4 lagt till en granskning för att diagnotisera detta problem mer exakt.

Du kan läsa mer om detta på Search Engine Journal.

8 - Google publicerar guide för bästa praxis för e-handel

Google har lagt till ett nytt avsnitt på deras utvecklingssidor med fokus på bästa praxis för e-handlare. De nya sidorna vänder sig till utvecklare och är till hjälp för alla e-handelsutgivare som säljer produkter online och därför SEO-industrin.

Det finns sju helt nya sidor som koncentrerar sig på följande ämnen:

 • Var en e-handels innehåll kan dyka upp på Google

 • Dela med dig av din produktdata med Google

 • Inkludera strukturerad data hos relevant e-handel

 • Hur man lanserar en ny e-handel

 • Designa URL-struktur för e-handel

 • Hjälpa Google att förstå en e-handels sid struktur

 • Paginering, inkrementell laddning av sidor och deras inverkan på Google sök.

Läs mer här.

9 - Google tillkännager en sökdesign med hjälp av MUM-algoritmen

Google har meddelat att MUM (Multitask Unified Model) kommer att integreras i vissa sökningar. Googles sökresultat genomgår förändringar som ger nya sätt att upptäcka och utforska ämnen i sökningen. Vi kan förvänta oss att se detta rullas ut och testas under de kommande månaderna och kvartalen.

Det kommer till exempel att låta dig förbättra dina sökningar med bilder:

En mobil som visar hur google lens fungerar

Men förutom denna häpnadsväckande AI-drivna utveckling betyder det också mycket för SEO över hela världen. MUM ändrar sökningar på tre grundläggande sätt:

Saker att känna till

När du söker efter ett ämne vet Google vilka problem som rör ämnet. Deras exempel är "akrylmålning".

Eftersom Google vet hur sökare vanligtvis utforskar detta ämne kan de komma med korrekta förslag på liknande eller relaterade ämnen som du förmodligen skulle vara intresserad av.

Den här funktionen kommer att lanseras under de kommande månaderna.

Topic Zoom

Med hjälp av MUM hjälper Google dig att snabbt utvidga eller begränsa din sökning.

Två mobiler som visar olika sökresultat både "Refine this search" och "Broaden this search"

Sökresultat som kan bläddras visuellt

Framtidens SERP kommer också att bli mycket mer visuell. Google kommer att förbättra surfupplevelsen till att inkludera fler utvalda bilder och videor direkt på resultatsidan för några sökfrågor där sökaren letar efter inspiration.

Här kan du läsa allt om MUM uppdateringen

10 - Google expanderar deras "Om detta resultat" funktion

Tidigare i år, i ett steg mot ökad transparens, började Google visa "Om detta resultat" sidor och vägledde sökande till varför resultatet de ser är ovanpå SERP.

Nu lägger de även till extra information:

 1. Se mer information om källan, till exempel vad Wikipedia säger om ursprunget och hur källan beskriver sig själv.

 2. Hur beskriver eller betygsätter andra webbplatser på webben den aktuella sidan.

 3. Du kan hitta ytterligare relaterad information till ämnet.

Här kan du läsa mer.

Google nyheter Augusti 2021

Google släpper nya uppdateringar av sina algoritmer varje månad. Varje uppdatering påverkar sökresultaten på sitt eget sätt. Det är därför du måste hålla dig uppdaterad om du arbetar med SEO på något sätt.

Vi har samlat de största uppdateringarna som släpptes i augusti 2021. Det är definitivt en lättsmält månad jämfört med de stora uppdateringarna vi fick se i juni och juli.

Efter flera veckors lansering är Googles senaste stora länkuppdatering äntligen ute. Google inledde med att meddela att det skulle ske om två veckor, men det tog ungefär en månad.

Denna nya uppdatering fokuserar på att städa upp länkar från sidor som använder sig av betalade länkar och sponsrade gästinlägg. Målet är att dessa länkar inte ska få samma värde som "naturliga" länkar.

Om du försöker tumma på Googles riktlinjer kommer den här uppdateringen att göra det enklare för dig att bli bestraffad. Och ifall du blir straffad kan du förlora flera värdefulla rankingar på Google.

Du kan läsa vår fullständiga förklaring av uppdateringen här.

Google ändrar hur de genererar sidtitlar

Google har meddelat en förändring i hur de genererar sidtitlar i SERP:erna.

Titlarna är rubrikerna som visas i Googles sökresultat ovanför metabeskrivningen. Du kan se ett exempel här:

visar hur "HTML Title", "Google Processing" och "final Result" är sammankopplat

Innan den här uppdateringen baserades dessa titlar ofta på HTML -taggen och justerades baserat på den specifika sökfråga som användaren angav.</x-turndown>

Från och med nu kommer Google att fokusera mer på vad användaren ser. Det betyder att SERP-titeln oftare kommer att baseras på stora visuella element såsom H1-rubriken.

För att anpassa sig till detta, se till att dina rubriker - särskilt H1 - är optimerade för klick och genererar intresse. Om du inte gör det riskerar du att förlora klick på grund av dåliga sidtitlar.

En enklare rapport om sidupplevelse

"Page experience" är namnet på ett av Googles viktigaste tekniska uppdateringar. Modern SEO handlar i dagsläget om att leverera bästa möjliga användarupplevelse med innehåll som matchar sökavsikten på alla sätt.

Det är därför Google har utvecklat en Page Experience rapport i Search Console. Det är en hjälpande hand för webbutvecklare att optimera sina sidor.

Rapporten har nu förenklats och blivit mer användbar för alla som arbetar med SEO.

Detta innebär:

 • Ad experienve (annonsupplevelsen) har tagits bort

 • En bugg har åtgärdats som visade "misslyckad HTTPS" om det inte fanns tillräckligt med data

Dataförlust i Google Search Console

Google rapporterade att de drabbades av en dataförlust i Search Console rapporter mellan den 23:e och 24:e augusti.

Det betyder att det finns är sannolikt att datapunkter förlorades för klick och visningar under den här perioden.

Var noga med att notera detta i din rapport av månadens siffror.

Notera att detta naturligtvis enbart påverkar rapporteringen och inte den faktiska trafiken. Du bör kunna bekräfta detta genom att jämföra med Google Analytics.

Google omformulerar "How Search Works"

Google försöker vara mer transparent kring sina metoder.

Som ett steg mot detta omformulerade de nyligen sin förklaringssida för hur sökmotorn fungerar. Denna sida kallas "How Search Works".

"How Search Works" är ett nav som förklarar hur Google indexerar, kategoriserar och rankar miljarder sidor på internet.

Förändringarna ser mestadels ut att vara kosmetiska - men de är viktiga att veta om ändå. Du kan få en överblick på dessa här.

Google nyheter juli 2021

Google meddelar varje månad om uppdateringar av sina algoritmer. Så om du arbetar med SEO på ett eller annat sätt är det oerhört viktigt att du håller dig uppdaterad. Vi har samlat de största uppdateringarna från juli 2021. En månad som gav oss både en Core Update, en länk spam uppdatering och ännu mer kunskap om rankningsfaktorer. Sammantaget en hektisk månad i algoritmdjungeln.

Återigen en ny Core Update (Core 2021 Core Update)

Google har lanserat den andra delen av sin core update från juni. Denna typ av uppdateringar är större samlingar av uppdateringar av deras sökalgoritmer. Men Google är sällan särskilt öppen om innehållet i dom. Tidigare i år meddelade Google att de bekämpar spam content med AI - så en bra satsning är att Google har infört några effektivare åtgärder mot detta. Från SEO-proffs hör vi: - Mindre trängsel på ccTLD-domän - Sidor med kvalitetslänkar behåller sina rankningar - Rörelser i rankningar på spam content - både upp och ner. Som vanligt med kärnuppdateringar bör du analysera om det sker förändringar i din ranking. Om du har stora förändringar bör du följa Googles officiella riktlinjer för att komma tillbaka på rätt spår.

Google indleder samarbejde med GoDaddy

I juli meddelade Google att det har ingått ett partnerskap med domänleverantören GoDaddy. Partnerskapet fokuserar på att hjälpa domänägare att få mer synlighet. Men det är inte bara webbutiker som drar nytta av det nya samarbetet. Google vill att sökare ska få fler och bättre möjligheter att hitta produkter online. Så partnerskapet ger både mer synlighet för webbutiksägare, men ger också Google ett bredare utbud av produkter som de kan visa för de hungriga sökarna. (Mycket lik deras samarbete med Shopify) Du kan läsa mer om det här.

Ny strukturerad data för jobbannonser

Google har meddelat en ny strukturerad datamarkering för jobbannonser. Det gör det möjligt för sökande att söka direkt på arbetsgivarens webbplats från sökresultaten. Den nya markeringen - med namnet directApply - låter arbetsgivare ange om arbetssökande kan söka efter nytt arbete på sin webbplats. Google förklarar i detalj att denna markering är användbar för jobbannonser som uppfyller ett antal kriterier. I grunden kräver det att jobbet är smidigt och enkelt att söka. Till exempel ska du inte behöva fylla i dina uppgifter mer än en gång. För mer information har Google delat lite mer information om directApply här.

Visar hur man kan gå tillväga för att ansöka om jobb på Google

Gratis verktyg för marknadsförare i resebranschen

Google har lanserat ett antal gratisverktyg för resebranschen. De kan användas för att få mer inblick i vad konsumenterna faktiskt letar efter. Verktyget innehåller både rese- och hotellinformation. Informationen innehåller bl.a. trender för destinationer liksom trender för hotell i området. Syftet är att utrusta marknadsförare för att skapa relevant innehåll för sin målgrupp. Genom att tillhandahålla datainsikter gör Google det mycket lättare att optimera sin sida för vad människor faktiskt söker efter. Det skapar ett stort kommersiellt värde. Läs mer om det på Google.

Rubrik "Where does interest in Nevada come from?" med en stapel som går från Domestic till international

Google Search Console har nu länkar till Page Experience Guide för AMP -sidor

Google Search Console leder nu domänägare till nya extra resurser när de utforskar problem med sina AMP -sidor. Specifikt innebär detta att Google länkar till en sidupplevelseguide när man undersöker enskilda webbadresser och tittar på Core Web Vitals. När du klickar på länken får du en rapport om problem med sidupplevelsen för dina relevanta webbadresser. Denna rapport identifierar alla nödvändiga uppdateringar du behöver göra för att ge dina användare den bästa upplevelsen. https://blog.amp.dev/2021/07/12/debug-amp-performance-from-search-console/ Läs mer här.

Ett nytt sätt att optimera videor

Google har återigen delat ett nytt sätt att optimera videor för organiska sökningar. Den här gången handlar det om de videor som publiceras på skaparens egen sida och inte på Youtube.

Från och med nu kommer det att bli lättare för utgivare att göra markeringar på sin video för de så kallade "key moments" - med andra ord, de rika snuttarna. Du kan se ett exempel nedan.

På så sätt kan sökare direkt hitta specifika segment av videon. Vidare säger Google att SeekToAction -uppmärkning endast kan användas på videor inbäddade på den egna webbplatsen. Läs mer här

Visar en video om "SEO Mythbusting 101"

Google introducerar kostnadsfria priserbjudanden

Från och med nu kommer Google att markera erbjudanden på fliken Shopping i sökresultaten relaterade till speciella evenemang.

Baserat på faktorer som rabattens storlek, produktens popularitet och webbplatsens popularitet kommer Google att markera enskilda erbjudanden.

Visar två mobiler som visar olika sökresultat

Under de närmaste månaderna kommer erbjudanden också att visas på den vanliga söksidan. Säljare kan alltså dra nytta av detta - oavsett om de betalar för Google -annonser eller inte. Och det är något vi älskar att se i den organiska sökbranschen.

Detta gör det möjligt för webbutiker att flytta sitt lager, driva försäljning och locka nya kunder när det är stora shoppingevenemang (Black Friday!) Och under högsäsong.

Google utökar "Om detta resultat" och delar rankningsfaktorer för sökningar

Google har utökat panelen "Om detta resultat" med ytterligare information om vilka faktorer som hjälpte till att avgöra att den specifika sidan hamnade i sökresultaten. Detta är faktorer som själva innehållet och länkar. Det kommer att vara extra hjälp när du analyserar specifika sökord när du planerar din SEO -strategi.

Visar en mobil och sökresultatet som kommer upp när man söker efter "how to cook fish in oven"

Tillägget är live för 10% av potentiella användare och kommer att lanseras till 100% senare. Nu kommer dock bara engelsktalande amerikaner att dra nytta av uppdateringen - men du kan säkert förvänta dig att den kommer att bli utbredd under de kommande månaderna. Läs om det här.

Ny länkspam -algoritmuppdatering släppt

Google har börjat lansera sin "länk spam -uppdatering", som syftar till att göra algoritmerna ännu bättre på att hitta spam länkar - något som kommer att hota länksystem över hela världen.

Uppdateringen började den 26 juli och kommer att vara klar inom två veckor. Denna uppdatering är viktigare än andra typiska uppdateringar eftersom spamlänkar kan minska synligheten på Google och därför ha en direkt kommersiell konsekvens.

Å andra sidan, om du redan följer Googles riktlinjer kan du förvänta dig en ökad synlighet.

Google nyheter juni 2021

Varje månad ger vi dig en uppdatering om all ny utveckling i Googles landskap. Det här inlägget täcker juni - och det finns gott om uppdateringar att rapportera om. O

m du arbetar med SEO är de här nyheterna särskilt viktiga för dig: de tar nämligen hänsyn till din egen eller din kunds rankningar i sökresultaten.

Google Juni Core-uppdatering rullas ut (med Juli Core Updates)

I juni månad (2 juni) kom Google ut med sin första stora algoritmuppdatering - även kallad Core Update - sedan december 2020. En Core Update är en uppdatering av Googles algoritm baserat på de riktlinjer och uppdateringar som introducerades sedan den senaste Core Update.

Normalt sträcker sig dessa uppdateringar över två veckor, och det tar vanligtvis ett antal månader innan en sådan stor uppdatering kommer ut igen. Men det var inte det som hände den här gången.

Den 1 juli kunde Google redan meddela en ny Core Update, som i grunden var en del 2 till den första (som inte slutade rulla innan juliuppdateringen kom).

En tweet från Google som handlar om juli 2021 Core Update

Juliuppdateringen kan vara särskilt positiva nyheter för företag som upplever en nedgång i sina rankingar på Google efter den första uppdateringen. Det kan dock också ha en motsatt effekt på dem som upplever en kraftig ökning efter Juni Core Update.

Om du har upplevt fluktuationer i webbplatsens position kan du se Googles riktlinjer för att lära dig mer om hur du hanterar en Google Core Update.

Den efterlängtade uppdateringen av 'Page Experience' (Core Web Vitals)

Googles Page Experience-uppdatering har äntligen rullat ut. Efter många månaders väntan och förberedelser är Page Experience nu en rankningsfaktor bakom vilken Core Web Vitals och mobilvänlighet är centrala element.

Nedan ser du en översikt över söksignalerna för Page Experience. Page experience signals

Om du ännu inte har börjat optimera för detta sär det en god idé att börja nu.

Den här uppdateringen förväntas vara fullständigt klar i slutet av augusti.

Google lanserar uppdatering för skräppost

Sammantaget var juni en månad med uppdateringar. Utöver både Core Update och Page Experience, introducerade Google den 23 juni också en ny anti-spam-uppdatering.

En tweet av Google som visar en video hur man kan lära mer om hur man bekämpar spam

Denna uppdatering är avsedd att hålla SERP:erna (sökmotorns resultatsidor) fria från innehåll och skräppost av låg kvalitet.

Om du är ägare till en webbplats eller administratör av en klients webbplats är det en bra idé att kontrollera att din webbplats är säker och skyddad från hacking.

Eftersom Google rapporterar att straff för spam ibland kan inträffa - påföljder som minskar din ranking. Detta talar än en gång för white hat SEO framför black hat SEO.

Google introducerar Search Console Insights

Google har infört ett nytt och starkt verktyg för Google Search Console. Detta verktyg är Search Console Insights och det kommer att göra det lättare för dig att få en överblick över dina data. Genom att kombinera Google Search Console med Google Analytics ger det dig betydligt mer kunskap om användarnas sökväg. Search Console Insights ger dig bland annat svar på följande:

 • Vilket innehåll fungerar bäst

 • Vad som trendar

 • Hur användare hittar ditt innehåll

 • Vad användare söker efter för att hitta ditt innehåll

Endast två riktade FAQ-resultat visas i sökresultaten nu

Under lång tid har Google tillåtit att strukturerad data visas i sökresultaten. Detta har gjort plats för många olika typer av resultat - inklusive vanliga frågor.

Baserat på erfarenhet av detta har Google nu beslutat att begränsa FAQ-resultat till 2 per sökning. Detta för att undvika att ta upp för mycket utrymme och för att undvika webbplatser som använder FAQ-resultaten för skräppost.

Annars är vanliga frågor ett bra sätt att hjälpa användare att hitta svar på underfrågor, vilket kan hjälpa till att förbättra CTR (Click-Through-Rate).

Ett sökresultat som visar "Christmas eve- december 24, 2021"

Google uppdatering maj 2021

Traditionsenligt ger vi här en uppdatering av nyheter och allmänna uppdateringar som har kommit under den senaste månaden från Google.

Maj var en händelserik månad för Google och ett stort antal nyheter som avser den organiska prestandan tillkännagavs. Om du arbetar med SEO är dessa uppdateringar därför extra relevanta för dig.

Google Juni core update rullar ut

Innan vi går till uppdateringarna från maj börjar vi med en nyhet som just har kommit: Google juni Core Update har nämligen anlänt...

Google har precis tillkännagett den första kärnuppdateringen sedan december 2020. En kärnuppdatering som kommer att vara en av två (den andra i juli) och som kommer att fungera som en klassisk uppdatering hos sökmotorn. En uppdatering där Google uppdaterar sin algoritm baserat på de senaste förbättringarna de har gjort. Uppdateringen blir spännande att följa - och som utgångspunkt är det inte Page Experience-uppdateringen som baseras på Core Web Vitals. Du kan läsa om uppdateringen från Google här:

En tweet från Google SearchLiaison om Googles nya core uppdatering

Om du vill läsa om hur du bör agera på en sådan uppdatering har Google tydliga riktlinjer att följa.

Men kom ihåg, oavsett vilka anvisningar du tar del av så kommer det att finnas ytterligare anvisningar i juli som du även bör se till.

Google page experience kommer också påverka ditt desktop

I maj släppte Google ytterligare en uppdatering till sin kommande Page Experience-uppdatering. Ursprungligen var det endast tänkt att vara en uppdatering som skulle komma att påverka mobilen.

Senaste uppdateringen är nu att detta också kommer att påverka ditt desktop. Något som tillkännagavs på Googles I / O i maj.

Googles produktchef, Jeffrey Jose, menar på att användarupplevelsen är viktig oavsett mobil eller stationär. Därför kommer detta att påverka båda plattformarna. Du kan se Googles recension av det i videon nedan:

Google och Shopify uppgraderar i nytt samarbete

I ett nytt partnerskap med Shopify introducerar Google en förenklad process för alla 1,7 miljoner handlare.

Dessa kommer nu kunna få sina produkter listade med några få klick. Samarbetet gör det bl.a. möjligt för återförsäljare att bli hittade via Google Sök, Google Bilder och Shopping. Alla återförsäljare som säljer sina produkter via Shopify får därmed möjlighet att använda Googles kostnadsfria shoppinglistor - något som kan öka organisk trafik och konverteringar.