blogg

/

SEO

/

0 min read

Lokal SEO – Omfattande guide till att lyckas med “local SEO” 2023

Lokal SEO syftar till att optimera en webbplats för ett specifikt lokalt område. Webbplatsen kommer genom lokal sökmotoroptimering rankas högre i geografiskt specificerade sökresultat hos sökmotorer som Google. Lokala sökresultat visas när en person söker efter en tjänst, produkt eller företag i en specifik stad eller region. Till exempel, om någon söker efter "frisör i Stockholm”, kommer sökmotorn visa resultat med relevanta frisörer som är belägna i Stockholm-området. Här kommer en sökmotoroptimerings-guide för att hjälpa ditt företag att ranka högre för din lokala position.

lokal seo

För lokala företag är det avgörande att ha en stark närvaro i lokala sökresultat eftersom det kan hjälpa dem att öka sin synlighet, locka nya kunder och öka sin försäljning. Lokal SEO inkluderar en rad strategier, såsom att optimera webbplatsens content och struktur, samt optimera företagsprofiler för att exempelvis synas i Googles kartfunktion. 

Genom att använda SEO-taktiker kan företag få en konkurrensfördel gentemot andra lokala företag som inte optimerar för denna sorts sökningar.

Lokal SEO är en niche inom sökmotoroptimering som handlar om att just ta vara på de hyperrelevanta lokala sökningarna. Även fast generella SEO-principer fortsatt består, finns det ett antal ytterligare områden som är relevanta att arbeta med för att nå lokal synlighet. 

Lokal sökordsanalys – Förståelse av lokal söktrafik

Som all annan SEO så bygger även lokal SEO på företåelsen för sökbeteende. Av den anledning bör din lokala SEO-strategi bygga på en sökordsanalys, där du går till djupet med vad dina kunder söker efter kopplat till just din verksamhet. Lokala sökmönster brukar exempelvis finnas i kombinationen av “tjänst/produkt” + “Plats”, så som “Snickare Södermalm” eller “restaurang malmö”. 

Det du bör ha en bild av är vilka beskrivningar av din verksamhet som har befintlig efterfrågan i söket. Även vilka geografiska områden som du bör vinkla din SEO-strategi är relevant. Vissa geografiska sökning kan exempelvis vara väldigt detaljerade i in geografiska avgränsning. Där man exempelvis inte bara söker efter en viss tjänst eller produkt i ett landskap eller i en stad, utan ner till stadsdelsnivå, vilket du då bör ta höjd för i din SEO-strategi. 

För exempelvis kaféer och restauranger kan det ofta finnas väldigt specifika sökningar som görs i samband med en stadsdel, ett torg, en gata eller ett landmärke.

När du avgränsar ditt fokus till vissa sökord är det viktigt att välja rätt sökord att arbeta med. Det är inte bara den största sökvolymen som man bör jaga efter, utan istället ha en sammanställd syn på vilka söktermer som skapar mest och snabbats kommersiella resultat. Oftast har breda short-tail sökord en högre sökvolym, men högre konkurrens samt lägre relevans, än mer specifika long-tail sökord. Några invägningpunkter som alltid är relevanta att ta hänsyn till kan exempelvis vara:

  • Relevans: Hur relevant är trafiken för oss kommersiellt? Är sökningen direkt kopplad till våra tjänster, målgrupper och områden? Hur relevant är sökningen för oss, och hur relevanta är vi för sökningen?

  • Konkurrenslandskap: Hur ser konkurrenslandskapet ut för sökordet SEO-mässigt och hur konkurrenskraftiga är vi?

  • Cost-per-click: Hur dyrköpt är trafiken om den istället skulle anskaffas via paid search? 

  • Sökvolym: Hur många sökningar genomförs varje månad och vad betyder det i form av trafikpotential? 

Sökordsanalysen output blir en helhetsbedömning. Inte bara en lista på sökord att arbeta med, utan också den viktigaste strategiska utgångspunkten för hur en SEO-satsning ska byggas. I sökordsanalysen vill vi också ta hänsyn till sökintention, dels då det är viktigt för att säkerställa den kommersiella relevansen, samt för att vi ska kunna packetera en sida och innehåll som är så relevant som möjligt.

I vissa fall kan lokala sökningar inom restaurang och kaféer vara informativa sökintentioner, inte minst i storstäderna, där sökaren tenderar vara mer intresserad av artiklar, guider och listor, än specifika restauranger. I de fallen kommer du som restaurangägare få det tufft att konkurrera på just det sökordet utan motsvarande innehållsformat. 

Optimering av din webbplats för lokala sökningar

Generella SEO-principer förblir också relevanta att arbeta med när det kommer till att synas på lokala sökningar. Med det är exempelvis teknisk SEO ett typ av fundament för att lyckas. Crawlabilitet, indexerbarhet och användarvänlighet behöver vara på plats från start. 

Det vanligaste sättet att arbeta med lokal on-page SEO är att sätta upp lokala landningssidor som är riktade mot de viktigaste sökorden. Erbjuder vi till exempel tre olika tjänster i en stad, så är en bra utgångspunkt att sätta upp en undersida per tjänst, och att sedan arbeta med innehållet för att få det unikt och relevant för varje sida. Samma sak skulle exempelvis gälla ifall vi driver tre restauranger i en stad. Då vill vi ha en sida per restaurang samt eventuella undersidor för respektive restaurangs specifika erbjudanden (exempelvis, lunch, middag, bar, mm).  

Du kan även sätta upp sidor för platser som du inte befinner dig i rent fysiskt. Dvs. där du exempelvis inte har ett kontor, butik eller restuarang. Med det kan exempelvis du som driver ett tjänsteföretag bygga ut din synlighet i de organiska resultaten även i grannstäder och övriga platser där du också kan ta jobb. 

Det vi vill ta avstamp i är sökintention, och anpassa våra sidor och innehåll för att besvara det. I väldigt många fall när det kommer till lokala sök är det transaktionella och kommersiella sökintentioner som gäller, vilket vi vill ta hänsyn till när vi bygger upp vilken typ av sida och innehåll vi vill använda oss av.

Några riktlinjer för att arbeta med innehåll på lokala sidor kan vara: 

  • Välj rätt sökord för respektive sida

  • Skriv unikt innehåll för respektive sida utifrån sökintentionen, förklara det en kund kan behöva veta och lyft den lokala relevansen. 

  • Optimera h-taggar, meta beskrivning och title-tag utifrån sidans huvudsakliga sökord.

  • Inkludera address, telefonnummer och namn på exempelvis butiken eller restaurangen. Se till att detta överrensstämmer på samtliga andra delar av nätet som beskriver platsen. 

Optimera Google Business Profile för lokala sökningar och kartfunktionen

Med Google Business Profile (tidigare Google My Business) kan du sätta upp din egna företagsprofil. Företagsprofilen är knuten till en viss address, exempelvis din butik, restaurang eller kontor. Det betyder att du alltså inte kan ha en Google Business Profile i en stad där du fysiskt inte har en address – och en postbox räcker inte heller. Profilen har bland annat möjlighet att dyka upp vid sökningar i kartfunktionen eller i Googles sökresultat där ett så kallat “local map pack” inkluderas. 

Det huvudsakliga sättet är att optimera din Google Business Profile för synlighet är genom att rikta den mot de sökord som beskriver din verksamhet, och genom att hålla den uppdaterad och korrekt.

För att optimera din Google Business-profil kan du följa dessa steg:

Ansök om och verifiera din företagsprofil

Börja med att ansöka om din Google Business-profil och verifiera den för att säkerställa att du har kontroll över informationen som visas.

Fyll i all företagsinformation

Fyll i alla obligatoriska fält, inklusive företagsnamn, adress, telefonnummer, webbplats, öppettider och annan relevant information. Se till att din information är korrekt och uppdaterad. Tänk speciellt igenom vilken kategori du placerar din verksamhet inom.

Använd relevanta sökord

Använd relevanta sökord som beskriver ditt företag i din Google Business-profil. Detta kommer att hjälpa din profil att visas i relevanta sökresultat.

Lägg till bilder och videor

Lägg till högkvalitativa bilder och videor i din profil som visar upp ditt företag och dess produkter eller tjänster. Detta kommer att hjälpa din profil att sticka ut och ge potentiella kunder en bättre förståelse för vad du erbjuder.

Uppmuntra kundrecensioner

Uppmuntra dina kunder att lämna recensioner på din Google Business-profil. Positiva recensioner kommer att förbättra din synlighet på Google, öka din trovärdighet och locka fler kunder.

Övervaka och svara på recensioner

Övervaka dina recensioner regelbundet och svara på dem snabbt, oavsett om de är positiva eller negativa. Detta visar att du bryr dig om dina kunder och är engagerad i att ge utmärkt service.

Använd Google-posts

Använd Google-posts för att dela uppdateringar om ditt företag, såsom kampanjer, evenemang eller nya produkter eller tjänster. Detta hjälper dig att engagera potentiella kunder och hålla dem informerade.

Genom att följa dessa steg kan du optimera din Google Business-profil och förbättra din synlighet på Google, locka fler kunder och växa din organiska affär.

Lokala backlinks kan vara en viktig faktor för att förbättra din lokala SEO. Backlinks är länkar som pekar till din webbplats från andra webbplatser, och lokala backlinks är länkar från webbplatser som är relevanta för din lokala region eller stad.

Genom att ha lokala backlinks från högkvalitativa och relevanta webbplatser kan du öka din auktoritet och trovärdighet. Din sida får länkkraft och du får högre lokal relevans – något som gynnar din synlighet på lokala sökord.

Arbeta med digital PR mot lokalpress. 

Tidningar som täcker ett geografiskt område har ofta både auktoritet och relevans att skicka vidare med sina länkar. Det är något du företagar kan nyttja, genom att arbeta med PR. Att hitta PR-vinklar som vår en journalist att nappa är såklart en egen vetenskap. Ett exempel på en lågt hängande vinkel, som fortsatt kan fungera, är exempelvis nyetableringar, evenemang eller företagsnyheter som är aktuella för närområdet. 

Bygg relationer

Bygg relationer med andra företag och organisationer i din lokala region eller stad. Detta kan göra det mer sannolikt att de länkar till din webbplats.

Registrera dig på lokala företagskataloger

Registrera dig på lokala företagskataloger och webbplatser som är relevanta för din bransch eller din lokala marknad. Det kan vara en sidor som exempelvis tipsar om res- eller besöksmål i området – och där din verksamhet kan ha relevans att dyka upp. 

Delta i lokala evenemang

Delta i lokala evenemang eller samarbeta med andra företag eller organisationer i din region. Detta kan öka din synlighet och ge dig fler möjligheter att få lokala backlinks.

Genom att använda dessa strategier kan du öka antalet lokala backlinks till din webbplats och förbättra din lokala SEO.

Ifall du är intresserad av att få hjälp med din lokala SEO-situation är du också välkommen att höra av dig till oss på Bonzer, så tar vi fram en kostnadsfri analys av din situation. 

Slutsats av lokal SEO

För att sammanfatta denna guide ser man att lokal sökmotoroptimering är en viktig del för företag som är platsspecifika. Lokal SEO ökar din synlighet, lockar nya kunder och ökar försäljningen men även ökad konkurrenskraft gentemot andra lokala företag. Det blir här viktigt att använda sig av rätt sökord som behöver vara relevanta för att stärka din lokala söktrafik. Genom att optimera Google Business-profil hjälper du ditt företag att knyta an till en viss plats och hjälper dig komma upp på Googles kartfunktion. Du kan även använda dig av lokala backlinks för att stärka din hemsida genom länkar från andra webbsidor.  

Bonzers SEO-byrå i Stockholm kan hjälpa ditt företag att nå nya höjder med lokala SEO.

  

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.