blogg

/

Content

/

0 min read

3 konkreta tips för att skriva bättre texter och skapa bättre content

Hur kan du skapa innehåll som fångar och intresserar läsaren men samtidigt fungerar bra i Googles sökresultat?

Det är faktiskt 2 sidor av samma mynt. Användbart och välgjort innehåll kommer naturligtvis att se bra ut även i Googles algoritm.

Som Google själv uttrycker det: "Att skapa övertygande och användbart innehåll kommer sannolikt att påverka din webbplats mer än någon av de andra faktorerna som diskuteras här".

Observera att Google talar om att "skapa innehåll" här, inte enbart skriva innehåll. Detta beror på att innehållet täcker skrivning, video, bilder etc.

Detta inlägg kommer dock att baseras på textinnehåll, men du kan enkelt applicera många av punkterna till andra innehållsformat.

I det här inlägget kommer du att presenteras till 3 specifika skrivtips som kan hjälpa dig att bli en bättre författare - vilket allt annat lika stärker din SEO-prestanda.

De 3 tipsen är:

  1. Lär känna din läsare och sträva mot uppriktig empati

  2. Placera de viktigaste orden och idéerna i början av meningarna

  3. Släpp passivt språk

1. Lär känna din läsare och sträva mot uppriktig empati

Lär känna dina läsare

En bra text talar direkt till läsaren. Därför måste du känna din läsare och ha uppriktig empati för personens situation.

Sätt dig själv på läsarens plats. Vad hoppas du kunna lära dig?

Och var ärlig mot dig själv (och därmed din läsare). Vi är inte nödvändigtvis intresserade av att höra om ditt företags stora resa mot stjärnorna. Vi kommer istället vilja ha konkret information, innehåll och råd.

Ta t.ex. detta inledande inlägg från ett blogginlägg om "den digitala kundresan":

”Det finns många bud på hur den digitala kundresan ser ut […]. Vårt erbjudande bygger på de erfarenheter vi har gjort med våra kunder och skiljer sig från andra modeller på några få - vi tycker - viktiga punkter.

Under de gamla goda dagarna på 1970- och 80-talen var försäljningstratten den mest utbredda modellen för människors resa mot att bli kund hos ett givet företag […] ”

Texten är 63 ord lång - och ingen har blivit klokare. Det enda vi som läsare har presenterats för är ord utan tyngd.

Kom till saken: Vad täcker orden ”den digitala kundresan”? Och vad kan jag som läsare förvänta mig att lära mig nu?

Lägg också märke till exempel användningen av pronomen "vårt" och "vi". Det vänder fokus mot författaren snarare än läsaren.

Med lite omskrivning kunde författaren enkelt ha använt pronomenen "ditt" och "du" och därmed skapat en direkt anslutning till läsaren genom språket.

Textkommunikation är en konst - och god konst tilltalar befolkningen snarare än konstnären själv.

Det viktigaste lärandet från detta avsnitt är därför: En bra text tjänar läsaren, inte författaren.

2. Placera de viktigaste orden och idéerna i början av meningarna

Placera de viktigaste orden i början av meningarna

När vi skriver, har vi en tendens att fylla början av meningar — såväl som paragrafer — med en massa utfyllnadsord.

Ta till exempel dessa klassiska sätt att inleda meningar på:

  • Enligt [x] ...

  • Det är [viktigt, centralt, rekommenderat, etc.] ...

  • Jag menar / Det är min tro ...

  • Syftet med denna [e -post, blogg, artikel, etc.] ...

Du kan enkelt skippa dessa formuleringar och komma rakt på sak. Ett konkret exempel är:

"Enligt svenska livsmedelsverkets rekommendationer ska du äta 200-300 g fisk i veckan."

Flytta istället det viktiga innehållet till början av meningen:

"Du bör äta 200-300 g fisk i veckan, rekommenderar svenska livsmedelsverket."

Det är en mycket banal övning. Ändå kan det höja nivån på din text betydligt.

Detta tips gäller inte bara enskilda meningar utan också texten som helhet. Undvik långa introduktioner utan innehåll. Kom direkt till sak så att din läsare förstår värdet av din text så snart som möjligt.

3. Släpp passivt språk

Om din text ska kunna nå ut till läsaren kan ett effektivt verktyg vara att aktivera din text.

Det gör du mycket enkelt genom att ersätta passiva verb med aktiva. Ta till exempel bort den här texten från det danska Datatilsynet:

"Viktig information, exempelvis personnummer, måste därför skyddas på ett sätt där innehållet inte kan nås av obehöriga."

Du kan enkelt skriva om och aktivera denna mening:

"Viktig information, exempelvis personnummer, måste därför skyddas på ett sätt där obehöriga inte kan komma åt innehållet."

Själva meningen är fortfarande lite rörig, men bara att byta plats på få ord i meningen skapar ett kommunikativt utrymme mellan författare och läsare. Författaren har viktig information för läsaren, som läsaren nu mycket lättare kan avkoda.

Och det är kärnan i en bra text: Att ge information i ett format som läsaren lyckas avkoda på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Nu är du redo att skriva - men kom också ihåg de andra elementen i SEO

Även om du kommer riktigt långt med bra innehåll kommer det också att finnas andra SEO-element som du måste ta hänsyn till.

För att rankas högt på sökmotorer måste din sida vara tekniskt optimerad.

Du måste också välja en mängd strategiska sökord att ranka på för att skapa mest kommersiella och användarvänliga värde. Att välja nyckelord kallas också en sökordsanalys.

Din text ska också länka till andra viktiga inlägg på din webbplats för att stärka domain rating (en mycket central parameter när det gäller prestanda på SEO).

Och rent grundläggande måste du ha kontroll över din marknadsföringsplan.

Allt detta och mer utgör grunden för en genomtänkt och värdeskapande SEO-strategi. Och ja, det finns många bollar att ha i luften på en gång.

Här är Bonzer naturligtvis redo att hjälpa dig. Vi är experter på hela utbudet av SEO - sökord, innehåll, länkbyggnad, strategi och teknisk optimering etc.

Kontakta oss och ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Frida Jungermann

Senior Consultant

Din tillväxt med SEO börjar här.

Sluta gå miste om fler potentiella kunder – låt oss se till att de hittar dig.

Låt oss visa dig en SEO-strategi som kan ta dig till nästa nivå

Ett kort möte där vi går igenom din position på marknaden och presenterar möjligheterna.