blogg

/

SEO

/

0 min read

SEO guide: Din Ultimata Vägledning till Sökmotoroptimering (2024)

Den ultimate SEO-guiden illustrasjon

Är du sugen på att lära dig mer om SEO, eller är det kanske något du ofta hör men aldrig riktigt fått koll på vad det är? Oavsett, så har vi skapat den ultimata guiden till hur du lyckas med SEO.

Vad är SEO?

SEO, Search engine optimisation eller sökmotoroptimering innebär att en sida byggs för att ge den information eller svar som människor söker efter på en sökmotor. Detta baseras på de sökord som människor använder för att hitta information om ett ämne. Sökmotor i det här fallet syftar oftast på Google, även om det finns många alternativ.

När du söker efter något på en sökmotor så visas resultat baserat på precis det du valt att söka på. Hur dessa resultat placeras, baseras på sökmotorns algoritmer. Dessa algoritmer har som mål att placera de mest relevanta resultaten för just din sökning överst. Vi går in på djuper om hur sökmotorer fungerar i den här artikeln.

SEO är den metod, som hjälper din hemsida att hamna högt upp bland sökresultaten. Om man ligger bland de översta, och då på Googles första sida, får man nämligen den överlägset största delen av trafiken från den söktermen.

Googles sökmotor där man söker på "hur rankar man på Google?"

SEO är därmed ett verktyg inom online marketing, som när det används på rätt sätt, ger långsiktiga och kostnadseffektiva resultat. Med andra ord kan det vara den marknadsföringsform med högst ROI (return on investment).

Innehållsförteckning

Kapitel 1: Varför är SEO viktigt?

Enligt Advanced Web Ranking får sökresultatet med första placeringen på Google organiska resultat i genomsnitt 31,87% av trafiken från datorer, och 29,29% av trafiken från mobiltelefoner. Därefter är kurvan brant och trafiken minskar kraftigt.

Nedan visas CTR (Click-Through-Rate / antal klick) för respektive position på Google (januari 2022).

Google står för 92% av den samlade sökmotortrafiken, vilket gör den till den viktigaste. Av dessa sökningar går 70-80% av trafiken till de organiska sökresultaten.

Inte alla känner till sökmotoroptimering, SEO

Även om många förstår att SEO är viktigt för en verksamhet, inte minst ifall man förlitar sig på en digital närvaro så är det inte många som upplever sig har koll på hur det fungerar. Det gjordes en undersökning där 977 amerikanare fick bedöma sina kunskaper om SEO.

Det är till fördel för dig som har insett vikten av SEO och dessutom vill börja arbeta inom fältet. Har man inte en tydlig strategi är det lätt att lägga tid på fel saker och gå miste om potential.

Vad är skillnaden mellan SEO och SEM?

Slutmålet med SEO och SEM är detsamma: att hamna överst bland sökresultatet på önskvärda sökord. Skillnaden är att ifall du använder SEM, Search engine marketing, betalar du för placeringarna. Med SEO, search engine optimisation, utformar du istället sidan för att bemöta sökintentionen och får gynnsama placeringarna gratis.

Med organisk trafik menar vi den trafik som inte är betald. Det är denna trafik man med hjälp av SEO vill få till sin hemsida. På så sätt kan SEO innebära en ökad mängd trafik som i sig inte kostar pengar - om man har koll på hur man nyttjar internet på bästa sätt. Till skillnad från annonser som brukar bli en dyr vana, kan man bygga upp en bra position på Google, som gör att folk klickar på din sida rent naturligt.

Modern sökmotoroptimering i Sverige

Sverige är ett av de länder i världen som ligger i framkant när det kommer till digitala vanor. Varje år släpper Postnord en rapport om ehandeln i Sverige. Det är ett fält som ökar dramatiskt, inte minst i samband med pandemins effekter på konsumtionsmönster. Vill du vara en stark aktör på internet i Sverige under 2022 är SEO en aspekt som du måste ha i åtanke för att vara konkurrenskraftig långsiktigt. Vi har även gjort en undersökning där vi sammanställde de största ehandlarna i Sverige under förra året och gick igenom vad de gör bra, samt vilka områden de kan förbättras inom.

Har du startat en ny hemsida och vill börja med SEO?

Bra! Att börja bygga en hemsida med SEO och användarvänlighet i åtanke innebär att du inte kommer samla på dig massor av fel som du förr eller senare behöver korrigera. Det finns gott om resurser att tillgå online för att läsa på om fundamenterna. Du kan alltid kontakta oss för en gratis analys och diskussion om vad du vill uppnå samt hur du når dit.

Vad är målet?

Ett av de vanligaste målen med SEO är att få trafik till din sida. Desto fler som når din hemsida, desto större blir chansen att få fler kunder. Nästan all trafik från Google går till resultaten på sida 1, vilket betyder att om man inte är där - så finns man knappt. Genom att hamna överst bland sökresultaten på ett naturligt sätt, slipper man lägga mängder av pengar på annonser.

SEO Do’s and Don'ts

Inom SEO finns det en del tydliga Do’s and Don’ts. Nedan listar vi några av de viktigaste punkterna att ha koll på.

SEO Do’s

 • Skapa unikt content. Gör din research och leverera content som andra vill läsa.

 • Inkorporera dina keywords på ett naturligt sätt.

 • Få andra att länka till din sida. Använd dig av link building för att stärka din sida och var mer konkurrenskraftig på viktiga keywords.

 • Sätt upp KPI:er. Det är viktigt att kunna mäta sina resultat för att se vad som fungerar och vad i strategin som behöver förändras.

 • Sätt attraktiv metadata på dina sidor. Det är viktigt inte enbart för att öka trafiken, men även för hemsidans tekniska hälsa.

SEO Don’ts

 • Spamlänkar. Visst vill du ha många länkar till din sida. Men spamlänkar har den motsatta effekten.

 • Keyword stuffing. Undvik att trycka in ditt keyword på för många ställen i texten och på ett onaturligt sätt.

 • Lögner. Var ärlig och uppriktig på din hemsida. Det är få som kommer undan med sina lögner.

 • Quick fixes. SEO tar tid. Du tjänar sällan på dumma quick fixes i slutändan, se till att få det rätt från start.

 • Strunta i analysen. Det är inte helt ovanligt att man tror att man har stenkoll på vad som är bäst för ens egna verksamhet. Det stämmer däremot inte alltid, att noga analysera hjälper dig fokusera rätt och nå bäst resultat.

Strategin är något som många förbiser när de börjar arbeta med SEO och gör istället mindre punktinsatser som är i princip planlösa. Detta är såklart bättre än ingenting, men som all typ av marknadskommunikation är det mer effektivt att sätta upp tydliga mål och säkerställa att insatserna faktiskt når den målgrupp man är ute efter. Inom SEO är alltid första steget att göra en sökordsanalys.

Kapitel 2: Hur fungerar Google och andra sökmotorer?

Som tidigare nämnt så står Google för 92% av världens alla sökningar. Man kan kalla Google för en “svar-maskin” som innehåller en otrolig mängd text och information. Sökmotorerna går igenom innehåll på nätet genom en process som kallas för “crawling" och "indexering”. Denna crawling och indexering avgör hur bra sidorna matchar sökningen och rankas sedan därefter.

Ranking-faktorer

Man kan säga att det finns två aspekter som påverkar hur bra en sida rankar. Ena är att att besvara den sökandes search intent (sökintention), alltså ge personer den information som de letar efter. Den andra är att presentera informationen på så sätt att sökmaskinen förstår hur passande sidan är.

Search intent - vad vill personen som söker veta?

Search intent som på svenska kallas sökintention, är precis vad det låter som - intentionen bakom sökningen. Vad vill en person hitta, när den söker på just det specifika sökordet eller orden.

Att möta search intent är vitalt för att kunna ranka på ett sökord. De texter och sidor som rankar högst, alltså de som hamnar på sökmotorns första sida - är ofta de som möter search intent på bästa sätt.

Svarar alla sidor på frågan? Starkast vinner!

Som du säkert misstänker så räcker det inte med att enbart svara på den sökandes fråga. Det kommer alltid finnas massvis av sidor som innehåller bra och relevant information kopplat till sökningen. Därför gäller det att din sida är starkare än konkurrenternas.

Nedan ser vi ett exempel på där flera sökresultat visar oss precis vad vi letar efter.

En Google sökning på "Kräftfest 2021"

En stor del i att visa Google att sin sida är mest relevant, är att få andra sidor att hänvisa till sitt innehåll. Med andra ord, få länkar som pekar på din sida. Hoppa direkt till link building för att lära dig hur din sida får auktoritet.

On-Page SEO

Kapitel 3: Teknisk SEO

Teknisk SEO är grunden till att lyckas med din hemsida. Utan en stabil och bra grund får du inte de resultat du önskar från dina övriga SEO-insatser.

Men vad är en bra grund? Jo, för att sökmotorerna ska ranka ditt innehåll vill de se en välstrukturerad hemsida. En välstrukturerad hemsida har stenkoll på sin användarvänlighet (UX), design, strukturerad data och sidans hastighet.

Här nedan ser du en pyramid från Search Engine Land som illustrerar hur den tekniska hierarkin kan betraktas.

En triangel som visar olika steg, crawlability, indexability, accessibility, rankability, clickability

Genom att ha koll på den tekniska biten, gör du det lättare för Google att snappa upp ditt innehåll och förstå det på rätt sätt.

Man kan mäta en hemsidas tekniska hälsa genom ett så kallat “Health Score”. Skalan går från 0-100 där 100 är felfritt. Ett högt “Health Score” innebär oftast att det inte finns några tekniska hinder för sidan att ranka.

Health Score 96

Kapitel 4: Keywords

Du har säkert hört ordet “sökord”, eller keywords, tidigare. Många har redan bra koll på begreppet, men är lite osäkra på hur man använder dem. Oavsett så är keywords en väldigt stor och viktig del av SEO.

Vad är ett keyword?

Keyword är den engelska termen för sökord. Med sökord menas de ord som användare skriver in i sökfältet på sökmotorerna.

Googles sökfält där man ska söka på "Pizzeria göteborg" med en pil som pekar på sökfältet

Sökordsanalys

Att göra en sökordsanalys ger dig en bra insikt kring vilka sökningar ni primärt vill bli hittade på. Vilken sida på din domän vill du skall optimeras för vilket sökord, eller keyword? Denna analys är en viktig del i att få ett effektivt och framgångsrikt SEO-arbete.

Sökordsanalys är ett essentiellt ämne som ligger till grund för i princip allt som berör SEO. Därför har vi tillägnat en hel artikel ämnet och en tillhörande mall så att du enkelt kan applicera kunskaperna praktiskt. Vill du komma igång snabbt har vi en mall för att enkelt kunna utföra en sökordsanalys:

Att välja rätt sökord

Att ha koll på vilka sökord man bör ranka på är A och O i sökmotoroptimering. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till i valet av keywords.

Om du driver en yoga studio i Stockholm, så vill du givetvis att potentiella kunder ska kunna hitta dig. Du ska därför börja med att fundera kring vad folk söker på när de vill hitta en yoga studio i Stockholm.

Ett keyword som “yoga stockholm” är därför mycket relevant. Detta då det med stor sannolikhet är en sådan typ av sökning, någon som letar efter det du erbjuder använder sig av.

Nedan kan vi se hur siffrorna för “yoga stockholm” ser ut.

Ahrefs översikt på sökordet yoga stockholm. Bilden visar keyword difficulty 22 och volym, CPC, clicks, CPS, RR, Global volume

Vad kan vi utläsa?

 • 1100 användare söker på detta keyword i månaden

 • CPC (cost per click) $1.10

 • Keyword difficulty 22 av 100. Sökordets svårighetsgrad.

Vi kan även se att det är 1700 “clicks” på sökordet i månaden. Det innebär att användarna klickar sig in på fler än ett resultat.

Hur man använder Keywords

När du hittat de keywords som är mest relevanta för dig att arbeta med, gäller det att optimera din hemsida efter dessa. Börja med att se till så att du har det innehåll som efterfrågas (search intent) på de keywords du vill ranka på.

Sedan gäller det att optimera sidan du vill ska ranka. Detta genom att fokusera på att innehållet visar på att det handlar om ditt specifika keyword. Implementera ditt keyword på ett naturligt sätt, samt andra keywords kopplade till det primära (longtails).

Kapitel 5: Content

En inte helt ovanlig syn på SEO, är att man skall maximera mängden text på sin hemsida eller trycka in sina keywords så ofta man kan. De är båda fel, då Google är smartare än så. Men för att lyckas med SEO, gäller det att skapa kvalité framför kvantitet. Därför har vi tillägnat flertalet artiklar om ämnet.

Det handlar om att leva upp till Googles E-E-A-T guidelines, och samtidigt leverera det användarna letar efter. E-E-A-T står för Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness. Dessa tre ord, är de som ditt content måste leva upp till.

Contentanalys

För att få en översikt kring ditt nuvarande innehåll bör du göra en contentanalys. Detta bör göras när du redan har koll på vilka keywords du ska arbeta med. I en contentanalys tar du reda på vilka keywords som redan har tillhörande och anpassat innehåll. På så sätt får du också klart för dig var du behöver utveckla content och på vilket sätt.

Vad är bra content?

Bra content är när innehållet är användarvänligt, möter search intent och är riktat mot din målgrupp. Använd din expertis i området för att skapa värdefulla texter som både svarar på sökningens fråga, men även får andra att vilja länka till din text.

Det räcker inte med att ha en intressant text, du måste även se till att den är SEO optimerad. Se till så att ditt keyword framgår i rubrik och brödtext. Dubbelkolla så att du utformar dina över- och underskrifter efter “heading tags” som H1, H2 och H3.

I källkoden kan du se om du har rätt tag på överskrifterna.

Visar en kodning

Det finns givetvis andra sätt att leverera bra content på utöver text. Bilder, videos eller andra visuella element är också utmärkta och inte minst viktiga metoder, att få ut sitt budskap på.

När du använder dig av visuella element som bilder, är det viktigt att tala om för Google vad dina bilder visar. Det gör du genom relevant ALT-text.

Den optimala längden

Det finns många som påstår att det finns en bestämd längd på det perfekta innehållet. Riktigt så enkelt är det inte. Olika ämnen kräver olika mycket text för att anses utförliga och djupgående. Med det sagt bör du inte publicera inlägg med mindre än 300 ord.

Nedan finner vi statistik från Ahrefs som tydligt visar att inlägg med ett högre antal ord, tenderar att få fler länkar riktade mot dem. Detta är som tidigare nämn, en av de allra viktigaste ranking faktorerna i SEO.

Visar korrelationen mellan ord antal och referring domains

Content - nytt eller uppdatera gammalt?

Google tenderar att favorisera och prioritera nytt content, då de strävar efter att presentera de mest relevanta resultaten. Men genom att enbart publicera nytt innehåll, går du miste om ditt tidigare arbete.

Genom att ge dina gamla inlägg ett "ansiktslyft", kan du spara både tid och pengar.

Välj ut det content du vill återvinna och identifiera vilka delar du kan uppdatera och vilka delar som bör tas bort.

Se även till att optimera innehållet efter dina nya keywords du arbetar med.

Vad är värdefullt content?

Yoast SEO är ett verktyg som kontroller att dina texter är SEO optimerade på bästa sätt. Vi har sammanställt deras viktigaste tips här nedan.

 • Gör din research. Ditt innehåll måste vara intressant för andra.

 • Välstrukturerad. Rubrik, brödtext, korta paragrafer.

 • Kontrollera så att under-och överskrifter är märkta med H1,H2 och H3.

 • Övergångsord.

 • Arbeta med keywords på ett naturligt sätt.

 • Interna länkar.

 • Bilder eller andra visuella element. Glöm ej ALT-text.

Kapitel 6: URL

URL står för det engelska uttrycket Uniform Resource Locator. Ett URL är den adress som tar dig till en unik sida. Det innebär att om du klickar runt på en hemsida, så besöker du flera olika URL:er.

Visar transport styrelsens hemsidan och URL

Vad ska en URL heta?

En URL bör beskriva det användaren kan hitta på sidan. Detta går något hand i hand med att nämna det keyword som arbetas med på sidan - i adressen. Men gör det inte onödigt krångligt för dig och besökaren - håll dig kort och till de allra viktigaste orden/ordet.

Kapitel 7: Metadata

Begreppet metadata innehåller både en Meta Title (Meta Titel) och Meta Description (Meta Beskrivning). Detta kan för enkelhetens skull översättas till sidans titel och beskrivning. Meta titeln och beskrivningen är det du ser från sidorna bland sökresultaten.

Visar arlas recept på köttbullar med pilar som pekar på meta titel och meta beskrivning

Metadata - så ska du tänka

Målet med din metadata, är till stor del att användare ska lockas till att klicka på just din sida. Men inte minst är det ett viktigt tillfälle att tala om för Google vad din sida innehåller.

Ovan exempel visar tydligt på meta titeln att det är ett köttbullsrecept vi hittar på sidan om vi klickar på den.

Under titeln hittar vi beskrivningen som är utformat på ett sätt som får en intresserad av receptet. Samt ger en tydligare indikation på vad sidan berör.

Som regel är det även optimalt att inkorporera det keyword du arbetar med i metadatan.

För att en användare skall kunna läsa din metadata på bästa sätt, bör du inte ha mer än 60 tecken i titeln och 160 tecken i beskrivningen.

Off-Page SEO

Tidigare nämnde vi att det inte räcker med att möta search intent för att nå Googles översta placeringar. Då många sidor ser till att svara på vad som efterfrågas, är det viktigt att vara den starkaste av dem.

Link building bygger på idén att skapa en auktoritär sida, genom att få andra att länka till ditt innehåll. Därför är det även en del av vad vi kallar för off-page SEO.

Man kan se en länk som en virtuell “like” eller en form av rekommendation. Desto fler “likes” du får från andra sidor, desto bättre och relevantare tänker Google att ditt innehåll är. Det resulterar då i att det placeras högre bland sökresultaten (förutsatt att det möter search intent och att du har koll på din tekniska SEO).

Nedan är siffror hämtade av Ahrefs, som visar hur dessa länkar påverkar din placering.

Referring domains vs Search traffic och visar grafen till detta

Precis som i tidigare kapitel gäller även kvalité framför kvantitet när det kommer till länkar. Länkar från sidor med hög auktoritet är alltså mer värdefulla än de med låg.

På Bonzer har vi tagit fram vad vi kallar för “The Triangle of Link building”. Triangeln bygger på de tre faktorerna bakom en bra länk; Relevans, Auktoritet och Trovärdighet.

Trovärdig sida, Relevans och änkar med hög domän rating bildar tillsammans framgång

Hur får man länkar till sin sida?

Det finns många sätt att arbeta med link building på. Nedan finner du ett par exempel.

 • Skapa så pass bra innehåll så andra finner det värdefullt att länka till.

 • Ta fram statistik och undersökningar som andra kan använda.

 • Gästblogga

 • Pressmeddelanden

 • Använd ditt nätverk

Kapitel 9: Mål och resultat

Hur du mäter dina resultat med gratis SEO-verktyg

Det finns flera sätt att mäta dina resultat på. De två bästa verktygen du har till ditt förfogande, som dessutom är graits, är Google Analytics och Google Search Console. De kan skalas upp eller ner för att passa alla verksamheter och ger tillförlitlig data.

Google Analytics

Google Analytics är ett välkänt verktyg. Det är helt gratis för dig att använda och ger dig en god insikt i hur din sida presterar. Utöver antal besökare, kan du även hitta siffror och analysera dina besökares “resa” och betende på din hemsida.

En graf och cirkel diagram visas i "Audience Overview"

Google Search Console

Google Search Console är ytterligare ett gratis verktyg som hjälper dig att ha koll på prestationerna. Här kan du hämta tydlig information kring hur många “impressions” och “clicks” din sida får.

Visar två grafer på totala klick och totala intryck

Hur långt tid tar det att ranka?

Som vanligt är den populäraste frågan svår att svara på. Även en fråga med ett tråkigt svar; “det beror på…“

Det skiljer sig en hel del på om sidan är helt ny, eller en etablerad sida som är stärkt med läkar sedan tidigare.

I en analys från företaget Ahrefs gjord på 2 miljoner keywords, kan vi se att det tar i genomsnitt 2+ år att nå sida 1 på Google.

Ahrefs visar ett stapeldiagram med rubrik "Average age of the page in Google Top 10 results)

Sätt upp KPI:er

När du sätter igång med sökmotoroptimering är det viktigt att sätta upp KPI:er så att du kan mäta dina resultat. Att kunna se vilka av dina insatser som ger resultat är en viktig del i att nå de resultat du är ute efter.

SEO-checklista

Nedan har vi sammanställt en checklista för ett lyckat SEO-arbete. Den kan du använda dig av för att vara säker på att du har koll på det mest fundamentala i de tre olika grenarna. Vi har även skapat en gratismall som du kan ta del av för att säkerställa att innehållet på din sida lever upp till kraven:

SEO- checklista inkluderar teknisk SEO, Content och Linkbuilding

SEO FAQ

Vad är SEO?

Sökmotoroptimering som förkortas med SEO, innebär arbetet för att ranka högre bland sökresultaten hos sökmotorerna.

Vad betyder SEO?

Begreppet SEO står för Search Engine Optimization och är ett engelskt uttryck för sökmotoroptimering. Därför riktar sig SEO mot alla sökmotorer som bygger på organiska resultat.

Vad kostar SEO?

Kostnaden för SEO grundar sig på hur mycket du vill investera i din hemsida. Det finns ett flertal byråer i Sverige som kan hjälpa dig med sökmotoroptimering. På Bonzer arbetar vi med skräddarsydda lösningar för varje enskild verksamhet. Tillsammans med kunden sätter vi upp mål och kommer fram till vad det kostar att uppnå dem.

Varför SEO?

SEO ökar din synlighet på sökmotorerna och kan på så sätt nå ut till många nya kunder. Grunden till det är den stora mängd människor världen över, som använder sig av sökmotorer som Google i vardagen. Det är en av de mest långsiktiga investeringarna du kan göra för din verksamhet oavsett din bransch.

Det handlar däremot inte enbart om sökmotorer, utan även om hur användare uppfattar och interagerar på din hemsida.

Hjälp med SEO

SEO är ett fält som konstant står i utveckling. Har du därför varken tid eller kunskap i hur du sökmotoroptimerar din hemsida på bästa sätt, är det en bra idé att ta hjälp av en byrå. På Bonzer arbetar vi enbart med SEO och har därför också bland Sveriges vassaste specialister som medarbetare.

Bonzer är en SEO-byrå placerad i Stockholm med kunder som sträcker sig över hela landet. Vi tillämpar skräddarsydda lösningar efter varje enskild kunds behov. Tillsammans lägger vi en strategi som passar just era mål och visioner. Tveka inte att höra av dig till oss för ett kostnadsfritt samtal om vad vi skulle kunna uppnå tillsammans!

Karolina Thor

Managing Director, Sweden, Norway & Partner

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.