Case

Från 120 till 11 000 besökare i månaden – Hör Stockholms framgångsrika SEO-strategi

Klient

Hör Stockholm

Kategori

service

Services

SEO

Konsulter

Frida Jungermann

Karolina Thor

Alexander Brandstrup

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Att ha en stark online-närvaro är avgörande för företag idag, och en av de mest effektiva metoderna för att kostnadseffektivt och långsiktigt öka synligheten är genom sökmotoroptimering (SEO)

Hör Stockholm, ett företag med fyra hörselkliniker i Stockholm, var medvetna om vikten av att synas i sökresultaten och anlitade Bonzer för att hjälpa dem ta sin online-närvaro till nästa nivå. Strategin fokuserade på teknisk SEO, lokal SEO och Google My Business. För att stärka detta skapades en djupdykande innehållsstrategi. Med detta lyckades vi hjälpa Hör Stockholm att öka sina organiska sökresultat dramatiskt. I den här artikeln kommer vi att utforska deras framgångsrika resa och de strategier som användes för att uppnå resultaten.

Vill du ha mer organisk trafik och fler konverteringar? Få en gratis, skräddarsydd SEO-analys här

Utmaningar och mål

När vi inledde samarbetet med Hör Stockholm möttes vi av ett antal utmaningar. Trots att de hade viss lokal närvaro var deras synlighet i sökmotorerna begränsad. Målet var tydligt: öka deras närvaro bland sökresultaten och generera mer trafik till deras webbplats. På så sätt kan vi öka engagemanget från personer som behöver deras hjälp men som inte känner till Hör Stockholm. Med det i åtanke satte vi igång att utforma en strategi som optimerar deras synlighet bland sökmotorerna och skapa ökat trafikflöde till deras webbplats.

Hör Stockholm tillhör inte de största aktörerna i hörselbranschen. Bland sökresultatet konkurrerar vi även med såväl större nätapotek som nätdoktorer. Med en konkurrenskraftig innehållsstrategi som framhäver topical authority och bygger på sökbeteendets semantik kan även en mindre aktör konkurrera på bred front – utan ett ändlöst hav med resurser.

Med det har Hör Stockholm nu blivit den aktör inom hörselbranschen som driver mest organisk trafik till sin hemsida (enligt SEO-verktyget Ahrefs).

Betydelsen av YMYL för verksamheten

I hörselbranschen är begreppet "YMYL" (Your Money or Your Life) särskilt relevant när vi pratar om SEO och innehållsstrategi. Audionomer är specialister inom hälsosektorn som erbjuder viktiga tjänster relaterade till hörsel och hörselhälsa. Eftersom det berör människors hälsa och välbefinnande klassas audionomrelaterad information som YMYL-innehåll.

YMYL-innehåll anses vara av kritisk betydelse för användarnas liv, hälsa, säkerhet eller ekonomi. Google lägger extra vikt vid den kategorin av innehåll och tillämpar striktare krav på auktoritet, pålitlighet och kvalitet för webbplatser som publicerar innehåll med dessa teman. Detta innebär att audionomer och företag inom branschen måste ha detta i åtanke när de utformar sin SEO-strategi och innehållsproduktion.

För att bygga förtroende och auktoritet inom audionombranschen är det viktigt att tillhandahålla relevant, noggrann och pålitlig information till besökarna. Detta kan inkludera information om hörselproblem, behandlingar, förebyggande åtgärder, expertartiklar och användbar rådgivning. Genom att producera högkvalitativt innehåll som svarar på användarnas frågor och bekymmer kan audionomer positionera sig som pålitliga källor och få gynnsamma placeringar bland sökresultaten.

Teknisk SEO, lokal SEO och Google My Business

För att säkerställa att Hör Stockholm skulle nå sina mål, prioriterade vi tre centrala områden i samarbetets inledande fas.

Teknisk SEO: Vi genomförde en noggrann analys av Hör Stockholms webbplats för att identifiera och åtgärda tekniska problem som kunde påverka deras synlighet i sökresultaten. Genom att optimera sidans hastighet, förbättra webbplatsens struktur och använda korrekt metadata kunde vi skapa en mer webbplats som var både mer användarvänlig och lättolkad av sökmotorer. Detta säkerställdes även vid ett senare tillfälle vid byte av CMS byttes och en större omdesign genomfördes. 

Lokal SEO: Med tre fysiska audionomkliniker i Stockholm var det viktigt att Hör Stockholm syntes för potentiella kunder i närområdet. Vi arbetade med lokal SEO genom att skapa specifika landningssidor för varje klinik och tjänst, optimera deras företagsinformation på olika plattformar och förbättra deras lokaliserade sökordsstrategi.

Google My Business: Vi skapade, och optimerade, en Google My Business-profil för varje enskild klinik. Detta gjorde det möjligt för Hör Stockholm att visas i Google Maps och erhålla ökad exponering i lokala sökresultat. Detta ger också nöjda kunder möjligheten att lämna positiva recensioner, vilket ytterligare förbättrade deras rykte online.

Innehållsstrategi med pelare och kluster-modell

En viktig del av vår SEO-strategi för Hör Stockholm var att tidigt skapa en robust innehållsstrategi baserad på pelare och kluster-modellen. Vi identifierade viktiga ämnesområden inom audionomi och skapade övergripande artiklar för varje enskilt ämne.

Dessa artiklar täckte de övergripande aspekterna och länkades sedan till mer detaljerade kluster-artiklar som behandlade specifika ämnen under område. Denna strategi gav en tydlig hierarki och struktur för innehållet på webbplatsen och hjälpte till att förbättra sökmotorernas förståelse för vilka sökningar Hör Stockholms är att uppfatta som en aktör med expertis och relevans.

Resultat och framgångshistoria

Under de senaste 12 månaderna har Hör Stockholm upplevt en enorm ökning av trafik till sin webbplats. Från att tidigare ha haft endast cirka 120 besökare per månad har de nu överträffat sina konkurrenter med över 11 000 besökare. Det är en framgångshistoria som visar kraften i en välplanerad SEO-strategi.

Från SEO-verktyget Ahrefs kan vi få fram offentlig data på estimerad trafiktillväxt. Under samarbetets inledande period såg vi en dubblering i trafik, men i huvudsak bland de lokala sökningarna. Efter första fasen las ett större fokus på att skala upp hemsidans innehåll. Detta gjordes genom ett effektivt flöde av produktion och korrekturläsning för att säkerställa att innehållet både är korrekt och förmedlar erfarenhet och expertisen från Hör Stockholm utbildade audionomer.

Slutsats och framtid

Hör Stockholm har påvisat värdet av att fokusera på rätt SEO-strategier och sedan implementera dem på ett noggrant och metodiskt sätt. Detta möjliggjorde att drastiskt förbättra sin synlighet och därmed öka trafiken till sin webbplats. Genom att prioritera teknisk SEO, lokal SEO och Google My Business tillsammans med en genomarbetad innehållsstrategi har Hör Stockholm lyckats ta sin onlinenärvaro till nya höjder. 

Resan är inte över – strategin kommer att fortsätta implementeras och det finns en hel rad av ytterligare positioner och sökord att träffa. 

Behöver du en SEO-strategi som kan driva trafik till din webbplats? Kontakta oss idag och låt oss dela med oss av våra insikter och lärdomar för hur du kan stärka din synlighet hos sökmotorerna. 

Vill du bli vår nästa framgångshistoria? Börja med en gratis, skräddarsydd SEO-analys här

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.