blogg

/

SEO

/

0 min read

On-page SEO – Essentiella tekniker 2023

I den här artikeln kommer vi att tydliggöra de viktigaste faktorerna inom on-page SEO och ge er tips om hur ni kan förbättra er webbplatsstruktur.

En teknad hemsida med rubriken "On-page seo"

Vad är on-page SEO?

On-page SEO är en grundläggande del av en framgångsrik SEO-strategi. Det innebär att optimera innehåll och webbplatsstruktur med målet att förbättra användarvänligheten, göra innehållet lättare att hitta och underlätta för sökmotorer att förstå kontexten. Genom att fokusera på on-page SEO kan ditt företag öka relevansen och kvaliteten hos era sidor och därmed öka chansen att ranka högre på sökmotorer som Google och Bing.

On-page SEO-faktorer

On-page SEO inkluderar ett antal relevanta faktorer som påverkar er placering i sökmotorerna. Dessa faktorer kan grupperas som:

 • analys

 • content

 • optimering

Analys

Sökordsanalys

Sökordsanalysen är en process där ni identifierar de ord och fraser som används på en sökmotor inom era valda ämnena.

Genom att förstå vilket språk och vilken terminologi er målgrupp använder kan ni optimera synligheten för ert innehåll utifrån olika sökord. På så sätt kan analysen skapa en plan för hur ni ska arbeta med innehåll inom olika ämnen.

Det är också möjligt att skapa content som riktar sig till sökord som ännu inte finns indexerade, samt sökord som ni redan har indexerade. De sökord som redan är indexerade och på vilka ni rankar kan ofta visa snabbare resultat efter on-page förändringar. Det beror på att ni redan har content som Google känner till och erkänner, vilket gör att det kan vara lättare att optimera.

Det finns olika verktyg och tekniker som kan användas för att göra en sökordsanalys. Dessa inkluderar:

Genom att genomföra en sökordsanalys kan ert företag identifiera de ord och fraser som är mest relevanta för er webbplats och målgrupp. Dessa kan sedan användas som input för att on-page-optimera ert innehåll.

Content

Innehållets kvalitet och relevans

I förlängningen av sökordsanalysen är kvaliteten och relevansen hos ert innehåll en avgörande faktor för framgångsrik on-page SEO.

För sökmotorer som Google är innehåll och användarupplevelse något av det som väger tyngst. Google vill prioritera webbplatser som har informativt och engagerande innehåll och som följer E-E-A-T-riktlinjerna.

För att förbättra ert webbplats content bör ni fokusera på att:

 • Skapa content som är hjälpsamt, informativt och relevant för er målgrupp.

 • Möta olika sökintentioner, inklusive informativa, navigerande, transaktionella och kommersiellt undersökande intentioner.

 • Använd tydligt och precist språk, som är lätt att läsa och förstå.

 • Visa E-E-A-T genom att använda signaler som visar Expertis, Erfarenhet, Auktoritet och Trovärdighet.

 • Ge bevis, exempel och eventuella källor för påståenden ni gör i ert content.

 • Uppdatera innehållet regelbundet för att hålla det färskt och aktuellt.

 • Använda olika innehållsformat, inklusive text, bilder, videor och infografik. Detta kan öka engagemanget hos er målgrupp och möta olika preferenser.

Genom att fokusera på kvalitet och relevans i ert innehåll kan ni förstärka den övergripande domänens värde, vilket med större sannolikhet leder till bättre placeringar i sökresultaten.

Optimering

URL- struktur

En optimerad URL-struktur är avgörande för både sökmotorer och användare, eftersom den hjälper till att förstå innehållet på er webbplats.

Fokusera därför på att skapa korta och beskrivande URL:er som inkluderar era sökord. Använd bindestreck för att separera orden och förbättra läsbarheten. Se även till att hålla URL-strukturen enhetlig över hela webbplatsen för att upprätthålla en sammanhängande och användarvänlig upplevelse.

Ett exempel på en URL kan vara:

https://www.example.com/seo-audit

För att se fler exempel på URL:ar kan du tittaGoogles dokumentation på området.

Rubriktaggar (heading tags)

Användning av rubriktaggar (H1, H2, H3, osv.) är viktigt både för SEO och användarupplevelsen.

I modern SEO är det fortfarande viktigt att strukturera innehållet med tydliga rubriker och undertitlar för att förbättra läsbarheten och hjälpa sökmotorer att förstå hierarkin.

Se till att era primära sökord finns med i H1-taggen och använd relevanta variationer eller relaterade sökord i H2- och H3-taggar baserat på sökordsanalysen (vad folk vill ha svar på). Håll ytterligare rubriker precisa och informativa för att engagera er målgrupp på ett effektivt sätt.

Intern länkstrategi

En välstrukturerad intern länkstrategi är avgörande för on-page SEO, eftersom det hjälper sökmotorer att indexera och utforska er webbplats mer effektivt samtidigt som användarupplevelsen förbättras.

Optimera er interna länkstrategi genom att skapa en "logisk" länkhierarki med tydliga kategorier och underkategorier, vilket gör det enkelt för både användare och sökmotorer att navigera på er domän och undvika "orphan pages" (sidor utan interna länkar till dem).

Inkludera relevanta och naturliga interna länkar i ert innehåll för att guida användare till relaterade sidor, vilket kan öka "time on site" och engagemang.

Använd beskrivande ankartexter för interna länkar som ger kontext om den sida som länkas till. Inkludera gärna sökordet där det är lämpligt. Detta bör naturligtvis också återspegla innehållets kontext som helhet.

Det är också viktigt att regelbundet granska era interna länkar för att identifiera och korrigera trasiga eller föråldrade länkar, som kan påverka er SEO-prestanda och användarupplevelse negativt.

Genom att fokusera på en effektiv intern länkstrategi kommer ni att förbättra er on-page SEO, förbättra användarupplevelsen och öka möjligheterna till högre placeringar i sökresultaten.

Meta-tags och beskrivningar

Meta-tags och beskrivningar är generellt en bra idé att optimera för att öka klickfrekvensen (CTR) i sökresultaten. Optimera därför era meta-tags och beskrivningar genom att skapa unika och engagerande meta-titlar och beskrivningar för varje sida med relevanta sökord inkluderade.

Se även till att hålla beskrivningarna inom det rekommenderade antalet tecken (60 tecken för titlar och 155-160 tecken för beskrivningar).

Lägg också till strukturerad data-märkning (se Schema.org) på era sidor för att förbättra sökmotorns förståelse och potentiellt uppnå "rich snippets" i Googles SERP (Search Engine Result Page).

Bildoptimering

Optimering av bilder är också en del av on-page-strategin som kan hjälpa till med synligheten. Bildoptimering kan förbättra er sidhastighet, användarupplevelse och bildplaceringar på sökmotorer som Google.

Några goda råd att följa inkluderar:

 • Komprimera bilder, utan att kompromissa med kvaliteten (för att minska filstorleken och förbättra sidhastigheten). Verktyg som TinyPNG eller ShortPixel kan användas för komprimering.

 • Använd beskrivande filnamn för era bilder som inkluderar sökorden.

 • Lägg till relevanta ALT-texter till era bilder, vilket både förbättrar tillgängligheten för användare och ger sökmotorer ytterligare information om bilden.

 • Använd bildformat som WebP, som erbjuder bättre komprimering och kvalitet än traditionella format som JPEG eller PNG.

Användarupplevelse och engagemang

Användarupplevelse och engagemang är fortfarande viktiga faktorer inom on-page SEO, eftersom sökmotorer prioriterar webbplatser som erbjuder en positiv upplevelse för människor.

För att förbättra användarupplevelsen och engagemanget på er webbplats bör ni se till att er webbplats har en tydlig, intuitiv layout med lättillgänglig information som gör det möjligt för användarna att snabbt hitta det de letar efter.

Ni kan också skapa tydliga "Call-To-Actions" (CTA) på er webbplats som leder användarna till önskade åtgärder och ökar konverteringsgraden.

Se alltid till att övervaka och analysera användarbeteendet på er domän med hjälp av ett spårningsverktyg som kan visa områden som kan optimeras och hjälpa er fatta datadrivna beslut.

Det kan också vara en bra idé att uppmuntra "User Generated Content" (UGC), som kommentarer och recensioner, för att främja en känsla av gemenskap och engagemang bland er målgrupp.

Implementera slutligen A/B-testning för att experimentera med olika designelement, innehåll och CTA och optimera baserat på kontinuerlig feedback.

Sammanfattningsvis

För att uppnå on-page SEO-succé bör fokus ligga på att skapa en tydlig och engagerande användarupplevelse samtidigt som er webbplats är lättillgänglig och förståelig för sökmotorer. Detta kan uppnås genom att optimera olika element, inklusive sökordsanalys, URL-struktur, rubriker och innehåll.

Lägg särskild vikt vid interna länkstrategier, meta-tags och beskrivningar samt bildoptimering, eftersom dessa element bidrar avsevärt till er webbplats totala prestanda. Prioritera användarupplevelse och engagemang genom att utveckla en intuitiv layout, spåra användarbeteende och finjustera er webbplats baserat på feedback och preferenser.

Genom att anta en helhetsinriktad strategi för on-page SEO kan ni förbättra era placeringar i sökresultaten och säkerställa att er domän förblir konkurrenskraftig i den alltmer konkurrensutsatta digitala landskapet.

Om ni behöver hjälp med att komma igång kan en SEO-byrå hjälpa er att lägga upp en lämplig plan. På det sättet får ni tillgång till insikter som kan ge er den bästa optimeringen.

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.