blogg

/

SEO

/

0 min read

4 anledningar till att du ska välja en SEO-byrå framför in-house

specialist seo byrå vs inhouse

SEO och organisk närvaro är avgörande för digital tillväxt 2021. Vi ser därför hur många företag idag väljer att investera i organisk optimering genom SEO.

Vissa väljer dock att flytta sin investering från externa SEO byråer till att istället hitta en lösning in-house, i hopp om ett ännu ”grönare” gräs. Något som ofta resulterar i att företag bränner pengar istället för att tjäna dem. Resultaten blir sällan lika bra, och det finns tydliga anledningar till detta.

I följande artikel går vi igenom skillnaden mellan att arbeta med en specialiserad byrå och med sökmotoroptimering in-house. Vi hoppas kunna ge en nödvändig översikt, innan du väljer att göra ändringar din marknadsföringsstrategi och -budget.

Ja, nu tror du förmodligen att vi skriver det här inlägget för att berättiga vår egen existens - och ja det gör vi också. Det finns trots allt en anledning till varför vi (och många andra) tror på det vi gör.

För oavsett hur man tänker så förblir såklart faktan det mest relevanta; en specialiserad SEO-byrå är oftast det mest genomtänkta valet när man står i vägskälet att antingen arbeta med en SEO-byrå eller anställa in-house.

Om du frågar en av de ledande globala SEO-medierna, Search Engine Journal, så listar dem 12 tydliga skäl till varför du inte ska välja en lösning in-house. Vi vill lyfta fyra skäl som vi anser är extra viktiga.

Men låt oss inte börja där.

Värdet av SEO

Värdet av SEO är nu en självklarhet. Detta kan bland annat påvisas genom att 53% av all hemsidetrafik idag kommer från organiska sökresultat.

Dessutom ser vi hur e-handeln fortsätter öka jämfört med den klassiska detaljhandeln. I USA har försäljningen hos e-handeln ökat med hela 44%, under samma period som den traditionella detaljhandeln enbart ökat med 6,9%. Detta är när man jämför siffror från de senaste åren.

En graf som jämför US e-commerce och total retail sales

I och med att vi vet att majoriteten av den digitala trafiken idag kommer från organiska sökresultat, blir den mest väsentliga kanalen också framträdande; SEO.

Microsoft har nyligen varit ute och värderat SEO som den allra viktigaste “hard skill” inom marknadsföring. Och om vi ​​ser på utvecklingen av SEO som trend på Google de senaste åren, ser det ut så här.

En graf som visar "interest over time"

Sammantaget är detta ett tydligt tecken på var användarna / konsumenterna idag finns - och hur man möter dem.

Det finns dock flera sätt att göra detta. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt; det finns flera sätt att arbeta med SEO. Antingen kan du arbeta med specialiserade SEO byråer eller tillsätta en intern position.

Många väljer att gå in-house efter att under lång tid arbetat med SEO-byråer. Men är detta det klokaste valet?

In-house vs. SEO byrå

Ibland väljer företag att gå från att anlita en byrå till att istället jobba in-house. De gör det i tron om ​​att det är bättre att ha en intern SEO-resurs som kan hantera samtliga uppgifter.

Både erfarenhet och undersökningar visar dock på hur ett sådant tänkande skulle kunna vara lite väl romantiserat, och därmed ofta även resultera i misslyckande. Varför? Kompetenser, utveckling, pris och resultat är nyckelorden bakom.

Content marketing, Linkbuilding och Teknisk SEO som tillsammans omringar Bonzer

En in-house marknadsförare kan få det svårt att hantera ett helt företags SEO. Man får ett ansvar hålla reda på såväl teknisk SEO, content och linkbuilding.

Var och en av ovanstående områden kräver vanligtvis en specialist bakom sig; en person som är den absolut skarpaste på sitt specifika område. Denna sorts djupgående expertis är något som SEO byråer kultiverar, och givetvis något även vi aktivt arbetar med.

Det är därför vi alltid har fler konsulter/SEO specialister bakom varje projekt. Tanken med specialister är att man därmed tillåts gå djupare inom ett visst område, snarare än att hantera flera samtidigt. Ett genomtänkt och resultatinriktat SEO-arbete kräver spetskunskaper inom flera områden, och i allmänhet finns det därför anledning att undvika allt för många generalister.

Såklart, det kan finnas några större företag som har en bra in-house-modell. Men dessa har ofta 3-5 heltidsspecialister - och det innebär därmed en helt annan investering.

Väg din SEO-byrå mot en in-house-specialist

Om du behöver väga din byrå mot en in-house-specialist finns det flera områden du bör titta på. Dessa inkluderar:

 • Kompetens

 • Utveckling

 • Pris

 • Resultat

1. Kompetenser

Det finns flera grundpelare i SEO, vilket också innebär att det finns flera kompetenser bakom ett bra SEO-arbete.

En av de viktigaste kompetenser som en specialist har är kunskapen om algoritmen. Vad händer om vi gör a eller b, och vart är utvecklingen på väg? Man bör ha en SEO-specialist som både känner till utvecklingen inom teknisk optimering, förstår vad för innehåll människor efterfrågar, och som kan hantera digitala PR (linkbuilding).

Kompetensen som behövs är alltså:

 • Specialist med strategiskt ansvar (playmaker)

 • Teknisk SEO-specialist

 • Content-specialist

 • Outreach-expert

Ovanstående roller har långt ifrån samma kunskapskrav. Så väl kvalitéer, erfarenheter och egenskaper varierar beroende på profil och bakgrund.

Om man jobbar med SEO varje dag har man troligtvis också bättre svar än generalisten, som också kan sitta med andra områden i marknadsföringsbudgeten.

Dessutom kommer en utomstående SEO-byrå att ta med erfarenheter från många olika projekt, som därmed gör arbetet ännu starkare och mer genomtänkt. Erfarenhet gör att man kan undvika dyra misstag, inte minst eftersom de digitala resultaten idag påverkar budgetar mer än någonsin.

På samma sätt kommer den samlade erfarenheten också att innebära ett smidigare och effektivare förlopp i många delar av en roadmap.

En sak du också får när du anlitar en utomstående SEO byrå är ett objektivt perspektiv på saker. Som intern SEO-ansvarig kan du ofta vara påverkad av företagets interna struktur och kultur - saker som ofta skulle dra nytta av ett nytt perspektiv.

På samma sätt kan prioriteringar i SEO-arbetet in-house också påverkas av ett bredare marknadsföringsfokus, vilket åsidosätter viktiga SEO-element. Därmed riskerar man gå miste om viktiga aspekter som gör att SEO-investeringen inte lever upp till sin potential, därmed inte heller levererar avkastningsmässigt.

2. Utveckling

Utvecklingsdelen är något av det viktigaste. Det är den delen som ska se till att ni inte använder föråldrade taktiker, som inte levererar några resultat och som strider mot Googles riktlinjer.

Idag ser man fortfarande många nya i branschen som använder sig av ålderdomliga ”black hat”-taktiker. Något som i slutändan kan straffa företag enormt, eftersom Google är direkt emot dessa. Se därför till att vara påläst när det kommer till Googles riktlinjer.

Det handlar om att hålla jämna steg med utvecklingen inom SEO för att ligga i framkant av både efterfrågan och i förhållande till konkurrenterna. Därför måste man veta var utvecklingen inom SEO är på väg. Denna kunskapstillgång har man som en specialiserad SEO-byrå, eftersom man inte har några andra fokusområden som kräver tid.

Det finns bara tid för kunskapsinhämtning och utveckling om de generella arbetsprocesserna redan är igång. Därför är det sällsynt att en enda in-house position har tid att hålla sig uppdaterade i den utsträckning som hade varit önskvärt. Har man den tiden så har man också förutsättningarna att förbättra, effektivisera och automatisera processer; saker som är till förmån för marknadsföringsbudgeten.

Vi arbetar med utveckling, ser hur marknaden beter sig och implementerar alltid till förmån för hur algoritmen rör sig. Om man arbetar med flera områden samtidigt kommer man inte att kunna göra detta i samma utsträckning - utan att det påverkar resultaten.

3. Pris

När allt kommer omkring, är resultatet av en specialiserad SEO-byrå det mer budgetvänliga alternativet. Enligt digitaldots är avtal med erfarna byråer värda 24 000-40 000 SEK per månad.

En skicklig SEO-specialist måste däremot ha en genomsnittlig lön på mellan 40 000-70 000 SEK per månad, åtminstone om tanken är att personen ska vara ansvarig för allt.

Utgår man från priset kan man med andra ord, för hälften av investeringen, få fler dedikerade specialister. Specialister som arbetar snabbt och alltid prioriterar de viktigaste uppgifterna till förmån för den organisk tillväxten.

4. Resultat

Vi kommer inte runt det faktum att resultaten i slutändan är vad som behöver betala räkningarna. Vi investerar för att växa, så naturligtvis måste detta också tas med i övervägningen.

När det gäller SEO kan man alltid göra mer - SEO är tillväxten som aldrig sover. Men vi har som människor begränsat med tid, och som de säger; flera hjärnor är bättre än en.

Detta gäller särskilt i SEO, där teknisk optimering i sig behöver engagemang, erfarenhet och dedikation för att uppnå resultat som höjer sidupplevelsen.

Inom content och linkbuilding finns också outtömliga möjligheter och resultat att uppnå.

Välj därför det alternativ som gynnar era kommersiella mål mest och som innebär det strategiskt bästa för företaget.

Om du har en SEO byrå idag; titta på de resultat ni har uppnått med dem. Titta på arbetet bakom resultaten och varför ni nådde dit.

Kommer en intern specialist att kunna göra samma arbete? Eller kommer resultaten enbart kunna bli lika bra om du anställer 5 på heltid?

Det är inte ovanligt att se trafikkurvor som dessa hos företag som valt att gå in-house:

En graf

Eller så här när det kommer till utveckling i länkar efter att man har gått från specialistbyrå till in-house:

En graf

SEO byråer blir mer rationella

Ditt mål är att nå en budget - oavsett om du är CEO, CMO eller annan C-suite-roll. Du måste uppnå resultat och därför är det bäst att alltid fatta beslut baserat på rationalitet och med hänsyn till ert eget varumärke.

Det finns en anledning till att framgångsrika företag anställer stora konsultföretag för att lösa strategiska utmaningar, och fungera som vägvisare för framtida tillväxt.

Detsamma gäller (mer än någon annanstans) i den digitala världen. För att få en verklig bild av ditt företags position hos sökmotorerna, och i förhållande till er bransch, är det hälsosamt att få någon utifrån att analysera situationen.

I detta fallet hade en SEO-byrå kunnat vara mer rationella mot ert företag jämfört med en in-house SEO-specialist.

Som ledare, vill du inte placera investeringarna där expertisen är som störst?

Är specialiserad SEO-byrå alltid det säkra valet?

I grund och botten ja. Men det betyder inte att du bör skriva ett avtal med första bästa som utger sig för att vara en specialist. Här är några saker att tänka på:

 • Ha alltid en inledande dialog och screening av samarbetet, dess förutsättningar och potentialen. 

 • Förutom en SEO-analys handlar det om att komma överens om processer som matchar varandra.

 • Förutsättningar som behövs för ett lyckat samarbete som sträcker sig många år framöver. Ser till att investeringen nyttjas på bästa möjliga sätt, och så att resultaten blir så bra som möjligt.

I min mening är generalister den "billiga" lösningen som ofta blir den dyraste. Det blir så i och med att generalisten inte kan vara involverad i utvecklingen inom SEO-området, och därmed inte ser viktiga områden för optimering. Detta gör att man missar både resultat och synlighet, utan att ens veta om det.

Det är viktigt att man arbetar på ett genomtänkt och systematiskt sätt, och att man kan dra nytta av sina erfarenhet för att kontinuerligt utvecklas. Endast på det sättet kan man gå om konkurrenterna, och endast på det sättet når man (och håller) första platsen. I bokstavlig mening.

För dig som funderar på in-house eller SEO byrå

Antingen är du redan i gång med att arbeta med SEO, eller så är du påväg att göra den investeringen.

För dig som redan är igång:

 • Se över arbetet och siffrorna, och bedöm sedan i vilken utsträckning ni kan uppnå samma tillväxt och kunskapsnivåer in-house.

 • Välj aldrig någon som kan lite om allt inom SEO - varje område behöver fokus för att nå resultat.

För dig som är på väg att börja arbeta med SEO:

 • Bestäm dina mål och ditt mindset - och utifrån det hitta den bäst matchande SEO-byrån.

För vissa kan det naturligtvis fungera att arbeta in-house - men det kräver investeringar. För många innebär det utebliven trafik och förlorade intäkter. Undvik detta genom att istället stanna hos dem som kan infria era målsättningar.

Om du idag jobbar med dem ‘riktiga' specialisterna kan vara svårt att säga. Vem som helst kan kalla sig specialist, så man måste närma sig det strategiskt.

På Bonzer vill vi ge fullständig inblick i våra tjänster och hur vi arbetar med företag. Se därför våra case för att få en uppfattning om hur vi kan hjälpa ditt företag att växa.

Takeaways och actions

SEO är inte lätt, men de senaste åren har visat hur avgörande det är för att växa och nå budgetar. Här är en sammanfattning av de saker du bör se efter:

 • Se till att du väljer den lösning som uppfyller era ambitiösa krav som verksamhet.

 • Se till att du väljer en samarbetspartner som passar ditt företag.

 • Se till att du gör de val som kan stärka din marknadsposition - inte bara idag - utan under många år framöver.

Om du är intresserad av hur detta kan göras ser vi på Bonzer gärna över ditt företagets SEO-situation idag. Vi gör sedan en bedömning av potentialen och presenterar en handlingsplan, som kan vara utgångspunkten för din verksamhets nästa strategiska beslut.

Vi ser fram emot att prata med dig.

Vanliga frågor och svar om SEO-byrå

Vad är en SEO-byrå?

En SEO-byrå är en byrå som arbetar med sökmotoroptimering. 

Vad gör en SEO-byrå?

En SEO-byrå har både erfarenhet och expertis när det kommer till att förbättra en hemsidas synlighet och placering på sökmotorn. Detta kan bland annat göras genom teknisk SEO, länkbygge eller content. 

När behöver man hjälp av en SEO-byrå?

Har du märkt att det börjar gå sämre för din hemsida? Har du själv inte tid att ta hand om er hemsidas SEO? Har du ett företag med en hemsida kommer du inte undan sökmotoroptimering. SEO behöver hela tiden uppdateras och optimeras för att din hemsida ska kunna få en bra placering på sökmotorn. Få hjälp av Bonzers SEO-byrå för att undvika att potentiella kunder går till dina konkurrenter.

Hur lång tid tar det innan man ser resultat från SEO?

Resultat från SEO kan ta olika lång tid beroende på hur din bransch, konkurrenssituation och hemsidas tekniska SEO ser ut. Det handlar om att sökmotorn, tex Google, ska registrera din hemsidas ändringar för att sedan avgöra om den blivit mer/mindre relevant. 

Om du är intresserad av att få hjälp med din SEO-situation är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Bonzer. Vi kan ta fram en kostnadsfri analys av din situation och för att hjälpa ert företag att nå nya höjder. 

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.