blogg

/

Online marknadsföring

/

0 min read

Internationell SEO: 8-stegsguide för att upptäckas på Google i flera länder

International SEO

Om du vill vara framgångsrik med internationell SEO och nå utanför landets gränser på Google måste du lägga upp precis rätt strategi. Det är därför vi ger dig en guide som hjälper dig att komma till toppen i flera länder.

Pandemin har öppnat för nya möjligheter

Världen förändrades drastiskt 2020 med Covid som spred sig. Det tvingade fler konsumenter att gå online och handla på ett helt nytt sätt. Även om det skapade utmaningar för många företag skapade den ökade digitala konsumentnärvaron också nya möjligheter, särskilt för företag som ville nå utanför sina egna gränser.

Det skapade en möjlighet att expandera till nya marknader som aldrig förr. Arbetet med internationell SEO är därför en av de fokuspunkter som allt fler företag tagit sig an den senaste tiden.

Men det finns mycket att hålla reda på om en internationell SEO-strategi ska implementeras framgångsrikt: allt från URL-struktur, sidupplevelse, sökordsanalyser och korrekt vinklat innehåll.

Tips 1: Hreflang från ett internationell perspektiv

En hreflang är ett HTML-attribut som berättar vilket språk innehållet på din sida har. Den anger också användarens geografiska plats. Det kan se ut som nedan:

HTML-svansen "en-uk" används för att tala om för sökmotorer Google vilket språk och vilken geografisk plats du vill att ditt innehåll ska riktas mot. Detta är viktigt att ha i åtanke om du vill komma åt en specifik marknad och språk.

Obs: Hreflang fungerar inte på sökmotorerna Bing och Baidu, som båda använder innehållsspråkets metadata.

Därför måste du först bestämma dig för vilken sökmotor du vill fokusera din SEO-strategi mot och sedan kan du dyka djupare in i de tekniska optimeringarna.

Tips 2: Välj rätt URL-struktur

För att få ditt innehåll att nå din önskade målgrupp bör du överväga att bygga webbadresser baserade på ccTLD (landskod på toppnivådomäner), subdomäner och underkataloger.

När du bestämmer dig för din sidas URL-struktur måste du göra det till stor del baserat på hur många resurser du har tillgänglig.

I den perfekta världen väljer du den bästa strukturen i form av TLD, där du kan ha många olika domäner samtidigt (.dk, .se, .no).

Men om du har begränsade resurser tillgängliga för utveckling och underhåll av en URL-struktur är det inte värt tidsinvesteringen. Här skulle det bästa strukturvalet vara att arbeta med subdomäner.

Om varken toppdomänerna eller subdomänstrukturen passar dig och ditt företag är det sista – men också funktionella – alternativet att välja underkataloger.

Tips 3: stärk page experience

Googles uppdateringar är till vis grad alltid centrerade kring någon form av förbättrad Page Experience – upplevelsen av sidan.

Exempel: Core Web Vitals blev en rankningsfaktor 2021.

Det är därför viktigt att du håller ett öga på sidupplevelsen när du gernomför din internationella SEO-strategi.

En av de viktigaste delarna av sidupplevelsen måste vara "mobile-först"-indexering (även kallat index för endast mobila enheter). Mobile-first är ett globalt fenomen och det är viktigt att vara förberedd på det i alla länder som din internationella strategi omfattar.

Tips 4: Undik maskinöversatta texter

Även om Google Translate gör livet enklare och snabbare måste du verkligen vara försiktig med att få dina sidor maskinöversatta.

Man ser ofta företagare som riktar sig mot flera marknader och väljer det enkla och bekväma alternativet: ett översättningsplugin till deras CMS. Men alltför ofta hittar vi dåliga översättningsfel i dessa plugins.

När man översätter från ett språk till ett annat kommer det alltid att finnas språknyanser som en maskin inte kan hitta. Dåliga översättninga kommer inte att förbättra rankingen på Google – tvärtom.

Använd därför lokala översättare (i form av riktiga personer) som också förstår vikten av sammanhanget för det som ska översättas.

Tips 5: Förstå att keywords och SERP:en varierar från land till land

Även om Googles algoritm är universell, varierar SERP (Search Engine Result Pages) från land till land. Om du söker på en specifik produkt i Sverige kommer du i vissa fall uppleva väldigt annorlunda sökresultat om du sedan söker på samma produkt i USA.

Om du vill rikta innehållet mot ett specifikt sökord i flera olika länder bör du därför börja med att analysera SERP:en i de olika länderna. Du kan använda vår gratis mall för sökordsanalys för att hitta rätt sökord i varje land du analyserar. Du kan göra en kopia av fliken för varje land och på så vis samla alla länder i ett dokument:

Var medveten om lokala förändringar i sökvolym och vikten av de specifika sökorden: Det kommer praktiskt taget aldrig att göras samma antal sökningar på ett sökord i flera länder, och sökord kan ha olika mening i olika länder.

Nyckelordet "SEO" är ett exempel på ett nyckelord som används på samma sätt globalt och där innebörden är densamma i olika länder. Men letar du efter t.ex. ‘Football scores’ i USA, det syftar på en helt annan sport än om man söker efter den i Storbritannien.

Så tänk på det när du producerar ditt innehåll och riktar in dig på samma sökord i olika länder. Leta efter både höga sökvolymer och relevanta sökintentioner när du bestämmer vilket innehåll du ska producera och vilka länder du har förhoppningar om att ranka i.

Tips 6: E-A-T är här för att stanna

E-A-T står för Expertise, Authority och Trustworthiness. Enligt Google själva måste innehållet leva upp till de tre egenskaperna för att bygga upp ett förtroendet hos läsarna och Google.

Några av E-A-T-elementen du behöver fokusera på är:

  • Författarnamn och biografier i allt redaktionellt innehåll

  • Ta bort eller skriv om innehåll med låg E-A-T

  • Bygg ett personligt varumärke

  • Optimera din webbplats ur ett tekniskt avseende

  • Publicera användargenererat innehåll

Tips 7: Du ska inte bara bygga länkar, du ska bygga relationer

Länkar är fortfarande viktiga. Eftersom länkar bygger på idén om referenser och rekommendationer är vi av tron ​​att starka och relevanta länkar aldrig kommer att försvinna som en rankningsfaktor.

Fokus här bör ligga på kvalitet snarare än kvantitet. En relevant länk från en webbplats med ett domänbetyg på 50 och med endast ett fåtal utgående länkar kan bidra till bättre ranking jämfört med många irrelevanta länkar från webbplatser med en domänbetyg på mindre än 10.

Ett bra råd för vägen till starka och relevanta länkar är att bygga relationer med webbplatsägare och marknadsförare i branschen som du är verksam inom. Kom också ihåg att när det kommer till internationell SEO så har länkar olika värde beroende på länkens ursprung.

Om din sida till exempel får många länkar från webbadresser som slutar på '.de', så berättar det för Google att din sida är relevant för tyskar och Google kan därför göra din sida mer synlig på tyska sökresultat.

Lokala länkar på respektive språk som du vill att din sida ska rankas på kommer därför att ha störst inverkan på din lokala ranking. Vi har skapat en mall för outreach-mail som kan vara till stor hjälp när du ska nå ut till potentiella länkgivare:

Tips 8: Håll ett öga på internationella och lokala söktrender

Med Covids framfart kom en dramatisk förändring i sökvolymer och konsumentbeteende. Detta gällde i praktiskt taget alla länder men generellt sett varierade söktrenderna mycket från land till land. Ser du t.ex. på sökordet hemleverans ökade den från en månatlig sökvolym i Sverige på 676 i januari 2020 till 4029 i April samma år (källa: Ahrefs) - en ökning med så mycket som 596 %. Här är det nog säkert att anta att pandemin ligger bakom accelerationen.

Likaså ser vi en utveckling i söktermen Jobba hemifrån. Här ser vi dock att det skiljer sig åt mellan Sverige och den danska motsvarigheten.

Den här typen av lokala söktrender och fluktuationer är naturligtvis relevanta att undersöka och vara medveten om när du behöver prioritera dina internationella SEO-insatser.

Ta med din SEO-strategi på världsturné

Om du följer stegen ovan är du på god väg att nå internationell framgång med din SEO-strategi. En sista påminnelse från oss är att göra en nogrann strategi med mål och ambitioner. Dela upp planen i de specifika insatser som krävs, det tekniska,sidans innehåll och länkbyge.

Gör dessutom en kalender med planerade insatser samt nödvändiga förberedelser inför dem.

Är du fortfarande tveksam till hur du får ihop din SEO-strategi, eller är du intresserad av en förutsättningslös diskussion om ditt företags internationella SEO-möjligheter?

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.