Linkbuilding

Länkar skapar auktoritet. Auktoritet stärker er hemsidas positionering framför konkurrenternas och gör er till marknadsledare på sökmotorn.

Vi skapar auktoritära domäner via datadriven digital PR med fokus på kvalitet.

Vad är Linkbuildning / Digital PR?

Linkbuildning blir år efter år utnämnt som en av de viktigaste ranking faktorerna på sökmotorer som Google – och det är med all rätt. Det är nämligen den enda disciplinen, som kräver rekommendation från andra sidor än er egen.

Genom hänvisning från andra hemsidor i form av relevanta länkar, bygger man upp auktoritet. Mängden av trovärdighet och auktoritära länkar skapar hemsidans “backlink profile” och det är denna som kort sagt definierar en hemsidas domän-styrka och därmed konkurrenskraften i sökresultaten.

Domänauktoritet

Varje hemsida har en auktoritet baserat på mängden styrka av länkar från andra domäner. Högrelevanta länkar från andra trovärdiga och auktoritära domäner ger i regel den högsta domänauktoriteten. Domänauktoritet är därför viktigt, då det finns en direkt korrelation med detta mått och hemsidors organiska trafik. Därav är det ett stort fokus för oss.

Vi gör inte länkar. Vi gör historier, som sprids.

Vårt sätt att utföra linkbuilding på, är kreativt och datadrivet. Med dataanalys och proprietära tekniker, finner vi de absolut bästa länkmöjligheterna för ert företag.

Vår målsättning är att bygga upp relationer genom innehåll, som gagnar våra kunder. En utgångspunkt som bygger på insikt i sökbeteende på nätet, vilket vi alltid använder i vårt arbete. Därför kan vi också arbeta med alla områden, eftersom att data och kreativitet är receptet för effektiv SEO.
Genom digital PR och bra berättelser skapar vi därför trovärdiga, naturliga och auktoritära länkar. Vilket visar både sökmotorer och användare att ni är det auktoritära företaget i just er bransch.

När vi gör linkbuilding för våra kunder, så är det med fokus på att skapa långvariga och skalbara resultat. Det gör vi bl.a. genom att skapa naturliga länkar, som belönas av sökmotorernas nuvarande algoritmer, och som säkrar sidorna inför kommande algoritmuppdateringar. Det som vi med andra ord kallar för hållbara resultat. Resultat som skapar värde både nu och i framtiden.

Vid samtliga uppdateringar på sökmaskiner som Google, har våra kunder haft en sak gemensam: De har alla stigit bland sökresultaten, helt enkelt för att vi varit ett steg före alla andra.

Era länkar ska inte verka naturliga – de ska vara naturliga.

“The triangle of link building”

För att var ett steg före de andra, måste man arbeta systematiskt med länktekniker – och med rätt mindset. Inom ett område som linkbuilding, kan man genom fel taktiker, göra snabba och enkla fel, som kan resultera i stor skada för ens placeringar.

Därför arbetar vi utifrån ett framework vid namn “The triangle of linkbuilding”. Ett framework som baseras på att uppnå länkar utifrån de tre viktigaste kraven:

  • Länkar med hög domänauktoritet
  • Länkar med hög trovärdighet (och trafik)
  • Länkar med hög relevans

Med ovanstående mindset ser vi till att generera länkar, som höjer er placering snabbare – samt står mer solid vid uppdateringar från sökmotorn.

Triangle of linkbuilding

Våra kunder får inte bara placeringar och trafik. De får konverteringar..

Bonzer news

Fresh news to keep you updated on your most wanted SEO knowledge