Cookie & integritetspolicy

När du besöker vår webbplats samlar vi in och sparar uppgifter om din aktivitet. Detta gör vi i syfte att förbättra din upplevelse av sidan samt för att öka värdet av sidans annonser. 

Om du inte vill att vi samlar in uppgifter råder vi dig att radera dina cookies (se anvisningar nedan) och undvika ytterligare besök på vår webbplats. Här nedan redogör vi gör vilka typer av uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in samt vilka tredjepartsaktörer som har åtkomst till dem. 

 

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies som är små textfiler som lagras på din dator, mobil eller surfplatta i syfte att komma ihåg din aktivitet och dina inställningar, utgöra underlag för statistik, samt för riktad annonsering. Cookies innehåller aldrig skadlig kod som t.ex.virus. Som användare har du möjlighet att radera och/eller blockera cookies. Följ anvisningarna här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du väljer att radera eller blockera cookies kan annonserna på sidan komma att bli mindre relevanta för dig, samt visas mer frekvent. En begränsning av cookies kan även resultera i att webbsidan inte fungerar optimalt, samt att det kan finnas innehåll som du inte får åtkomst till. 

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, som exempelvis:

 

– Facebook

– Google

– Övriga tredjepartsaktörer för digital annonsering

 

Personoplysninger

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt går att härleda till dig som enskild individ. När du nyttjar vår webbplats samlar vi in och hanterar en rad personuppgifter. Denna inslamling sker bland annat då du tar del av vårt innehåll, när du anmäler intresse för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, övrig användning av våra tjänster eller då du genomför köp via vår webbplats. 

 

Vi samlar in och hanterar följande typer av uppgifter:

Ett unikt ID och teknisk information om din dator, mobiltelefon eller surfplatta, IP-adress, geografiskt läge, samt vilka hemsidor du klickar på (intressen). I de fall där du själv givit explicit samtycke samt själv tillhandahållit oss informationen hanteras även följande uppgifter: namn, telefonnummer, mejladress och adress. 

 

Säkerhet

Vi har vidtagit organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina uppgifter samt för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olovligt raderas, offentligörs, förloras, misskrediteras, kommer obehöriga till handa, missbrukas eller i övrigt hanteras i strid med rådande lagstiftning. 

Syften

Uppgifterna används i syfte att identifiera dig som användare samt för att visa annonser som bedöms vara av högst relevans för dig. Uppgifterna är också nödvändiga för att vi ska kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, t.ex. i fråga om prenumeration på vårt nyhetsbrev. Vidare använder vi oss av uppgifter för att utveckla och optimera våra tjänster och vårt innehåll. 

 

Lagringstid

Uppgifterna lagras så länge lagstiftningen tillåter. Vi raderar alla uppgifter så fort de inte längre bedöms vara nödvändiga. Lagringstiden beror på uppgiftens art och bakgrunden till lagringen. Det går därför inte att ange en generell tidsram för när information ska raderas. 

 

Överföring av uppgifter till tredje part

Data rörande din användning av webbplatsen, vilka annonser du ser och eventuellt klickar på, geografisk läge, kön- och ålderssegment, m.m. vidarebefordras till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. I stycket om Cookies ovan ser du vilka tredjepartsaktörer det rör sig om. Dessa uppgifter används för riktade annonser. 

Vidare använder vi oss även av ett antal tredjepartsaktörer för lagring och behandling av data. Dessa aktörer behandlar data enkom för vår räkning och har ej tillåtelse att använda den i eget syfte.

Utlämnande av personuppgifter som t.ex. namn och mejladress sker endast efter det att du har gett ditt samtycke. Vi använder oss endast databehandlare verksamma i EU eller i länder som kan tillhandahålla ett motsvarande skydd av dina personuppgifter.

 

Insyn och klagomål

Som privatperson har du rätt enligt lag att få veta vilka typer av uppgifter vi hanterar om dig. Vidare har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till vår hantering av dina uppgifter, samt begränsa hur vi använder oss av din information. Om de uppgifter vi hanterar om dig innehåller felaktigheter har du även rätt att få dem rättade och/eller raderade. För förfrågningar rörande rättelser/radering, vänligen kontakta oss på mejladress: [email protected]. Har du klagomål eller synpunkter kring hur vi sköter hanteringen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten

 

Ansvarig utgivare

Denna webbplats ägs och drivs av:

Bonzer

Bredgade 19e, 2tv
1260 København K
Telefon: 50920902
Email: [email protected]

 

Bonzer är en del av online-tryghed.dk’s Säkra Sidor, vilket säkerställer en trygg och säker webbplats.