CONTENT

Bra innehåll skapar relationer. Relationer är baserat på tillit. Tillit skapar tillväxt.

Med fokus på konvertering, skapar vi innehåll som rankar på sökmotorerna och ger er nya kunder.

Vad är (bra) Content?

Bra content ska leva upp till sökintentionen. Alla som besöker Google letar efter något särskilt. Som företag måste du leva upp till sökintentionen för att kunna ranka. Vi ser till att ni levererar relevanta och värdefulla resultat åt era besökare.

Hos Bonzer hjälper vi er med att skapa attraktivt och relevant innehåll, som ökar er trafik – samtidigt som ni blir de mest auktoritära rösterna i sökresultatet inom det specifika området ni är verksamma i.

Genom att skapa innehåll som sätter mottagaren i fokus via användbart och skräddarsytt innehåll, skapar vi topplaceringar på Google och andra sökmotorer. Topplaceringar som tilltalar och engagerar nuvarande och kommande kunder.

Content marketing

Content marketing är en av de mest underskattade disciplinerna inom SEO. Dessvärre svämmar internet över med dåligt innehåll, inklusive tunga SEO-texter som inte lever upp till sökintention, är felaktiga och utan värde för både läsare och avsändare.

Det utnyttjar vi dagligen till förmån för vår kunder genom målinriktade content analyser, som ligger till grund för värdefullt innehåll.

Vi arbetar därför inte i det blinda. När vi producerar innehåll för en kund, är det alltid baserat i strategi och konkret data om användarnas sökbeteende. Det säkerhetsställer att vi kan leverera innehåll som är till nytta för besökarna- och resultat för er verksamhet.

Vi konverterar retorik till
mätbara intäkter.

Hos Bonzer är content i form av textförfattning och visuellt innehåll en del av vårt DNA. Det ingår i stort sett i alla våra projekt – och kvalitén av vårt arbete får oss att sticka ut i mängden.

Målet med innehållet är alltid att leva upp till sökintentionen och därmed driva relevant trafik till er hemsida. Innehållet skall inte enbart tillfredsställa sökalgoritmen – det skall designas för människor. Detta gör vi genom webbtexter och målinriktad content marketing.

Content marketing är innehållsbaserad marknadsföring. Det är en strategisk metod, där ni delar er kunskap, expertis och erfarenhet för att hjälpa målgruppen. Det innebär ett bra intryck för läsaren som leder till att er trovärdighet stärks och besökarna får lust att köpa era produkter och tjänster.

Vi skapar content, som tillfredsställer sökintentionen – oavsett genre.

Innehåll till SEO är enbart bra om det besvarar frågan bakom sökningen.

Vi ser därför alltid till att våra kunders innehåll – oavsett om det handlar om en bloggartikel, en landningssida eller en säljtext – är rättvisande, läsvänligt och lever upp till sökintentionen.
Vi skapar bl.a. Content som täcker:

Landing Pages – på kategorier, produkter och brands måste säljtexterna sälja. Men för att det skall vara möjligt, måste de först finnas. Vi optimerar alla texter efter principer från UX, som ökar interaktion oavsett sökintention.

Artiklar – Vi skriver blogginlägg, presspitchar och skapar värdefulla content hubs, som driver in relevant trafik till er hemsida.

Infografik – God design, Infografiker och interaktivt innehåll ökar engagemanget på er sida – och kan leda till backlinks som stärker er sidas auktoritet i Googles ögon.

Vi snackar ert språk

Även om man kan vinna tillit och auktoritet på sökmotorn betyder det inte alltid att det sker på det språk ni associerar er med.

Därför lägger vi stor vikt i det faktum att innehållet låter som er. Därför fastställer vi tone-of-voice redan i början av samarbetet. Genom content briefs säkerhetsställer vi att allt är i linje med era värderingar och varumärke i helhet.

På så sätt skapas en hållbar tillväxt baserad på er vision.

Våra kunder får inte bara placeringar och trafik. De får konverteringar.

SEO-nyheter från Bonzer

Färska nyheter som håller dig uppdaterad på den allra senaste SEO-kunskapen