Case

Så gick SaaS-företaget Workfeed från en helt ny domän till 7 700+ organiska besökare i månaden från USA, Sverige och Danmark

Kategori

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Kundecase Workfeed

Statistik efter 12 månaders samarbete

  • Ökning i antal sökord: 5016

  • Varav sökord på förstasidan: 536

  • Organisk trafik: ca 7 700 i månaden

  • Trafikvärde: ca 66 000 kr i månaden

Workfeed och Bonzer

Vårt samarbete med Workfeed inleddes i början av 2022. Då gick verksamheten under namnet Relion. Målet var att etablera en stark närvaro i sökresultaten relaterade till samtliga delar av målgruppens köpresa, i flera parallella marknader. Fokuset låg på att vidareutveckla den danska synligheten, samt rivstarta och etablera trafikströmmningar från den svenska och amerikanska marknaden.

För att göra detta skapade vi en långsiktig plan med ett tydligt mål: bygga upp auktoritet kring ämnet schemaläggning och personalhantering – på flera språk – och ta vara på synergier över marknaderna.

Vilka är Workfeed?

Workfeed erbjuder en SaaS-lösning för företag som i dagsläget är överbelastade med administration kring personalfrågor. Deras tjänst låter arbetstagare bland annat byta pass, söka ledighet, skapa scheman och får fullständig överblick via en app eller hemsida. Detta avlastar arbetsgivaren som inte behöver administrera varje enskild justering, utan behöver enbart ha ett paraplyperspektiv över tider, scheman och löner, som är samlade på en plattform.

Hur uppnåddes dagens resultat?

Workfeed, innan dess rebranding, var tidigare kund hos Bonzer för den danska marknaden. På så vis hade vi en fördel, eftersom det fanns förkunskaper om hemsidans uppbyggnad samt resultaten vi sett i Danmark. Med det är samtliga marknader självklart också unika. Såväl vad gäller konkurrenter som kundernas intressen och sökbeteenden. Därför inleddes arbetet med en grundlig analys av den svenska och amerikanska marknaden, som föranledde en gemensam övergripande strategi och plan, att samarbeta kring.

We had a good collaboration with Bonzer in Denmark and once we scaled to Sweden it was no doubt that we had to work with them there as well.

Bonzer is professional, they listen to you and in general, they deliver a service, which I find far above the market standard. No wonder they became so popular when goals and results go hand in hand so nicely.

What I especially like is how structured they work. You're constantly updated on new initiatives and the results they bring or sometimes don't bring. There's transparency and honesty in all they do, but most importantly, there is an awesome skillset and know-how that, over time, provide the results you wish for.

I would recommend anyone to work with them!

Kristian Emil Larsen, Grundare & CCO

Arbeta från grunden upp

Med kunskapen från analysen inleddes arbetet med att säkerställa att det existerande innehållet presterade så bra som möjligt. I det här skedet bestod det av innehåll från den danska sidan som var översatt. Vi säkerställde att allt från sidstruktur och teknisk prestanda, till h-tag uppsättning, SEO-titlar och metabeskrivning för enskilda landningssidor, var anpassade för att i så stor utsträckning som möjligt besvara de existerande sökintentionerna i respektive marknad.

För många associeras auktoritet framför allt med länkar. Vi ser mer och mer hur auktoritetsbygget snarare bör anbegripas som en helhet, bestående av samtliga av de indikationer Google vänder sig till för att avgöra en sidas relevans och trovärdighet knutet till ett visst ämne. En helhet som är beroende av både innehållets uppbyggnad och av modernt off-page arbete.

Bygga auktoritet

Arbetet gick ut på att att visa både besökare och Google att Workfeed har god expertis och erfarenhet om allt som rör schemaläggning och personalhantering – och har en lösning för många av de problem målgruppen vänder sig till Google för att få hjälp med.

Från analysen visste vi vilka frågor potentiella kunder ville ha svar på och nästa steg var att producera SEO-anpassade artiklar som var fyllda till brädden med hjälpsam information.

Detta innebar utbyggnaden av en långsiktig strategi för att Workfeed ska kunna bidra med relevant information längs hela kundresan. Vi konkretiserade den här strategin med en initial content-plan som kontinuerligt reviderades och byggdes vidare på under samarbetet för de olika marknaderna.

Modellen som arbetades fram gemensamt bygger på att producera SEO-anpassade sidor, få dessa att bli starka trafikkanaler, och därefter bygga vidare med en modell för inbound-marketing för att engagera och konvertera kunder längs vägen.

Leadgenerering

Genom att bygga gated content som är synkroniserad med den sökintention som trafikanskaffning bygger på, får man möjligheter att generera fler leads (både MQL och SQL) på bredare front.

Tillsammans med teamet hos Workfeed skapades gratismallar relaterat till vad deras tjänst erbjuder, såsom tidrapportering och veckoscheman. Dessa sidor blev en källa för både trafik och leadgenerering, och en naturlig vidareutveckling av strategin för att maximera kommersiella resultat.

Mallar innebar också att vi kunde erbjuda ett genuint värde till andra hemsidor när vi arbetade med link building. Vilket i sin tur gjorde link building mer effektivt och kunde förbättra domänens auktoritet ytterligare.

Resultat

Samarbetet med Workfeed är ett skolboksexempel på hur effektivt det är att arbeta med en långsiktig vision som alltid tar hänsyn till vad kunden efterfrågar, och i en internationell SEO-strategi bygga fram trafikströmmar på bredden.

Genom att lägga fokus på producera ett artikeluniversum av välgrundad och målgruppsanpassad information i flera medieformat, har Workfeeds placeringar drastiskt gynnats av exempelvis Helpful content update.

Det finns många starka aktörer inom deras nisch, inte minst i USA, så att slå igenom till första sidan är inget som sker över en natt. Sökord- och konkurrensanalys behövde göras med god precision för att både identifiera sökintentioner med rätt kommersiella förutsättningar, men också med förutsättningar som tillgänggligör snabb tillväxt i konkurrensutsatta segment.

För varje nytt blogginlägg visar Workfeed att de har en god kunskap om deras bransch, vilket driver upp placeringarna för inte bara de nya blogginläggen utan också de etablerade, genom ett detaljerat pelare och kluster-struktur för att stärka topical authority.

Den här utvecklingen blir särskilt tydlig i grafen som visar söktermernas placeringar. Sedan november har Workfeed drastiskt ökat mängden söktermer som rankar på topp 3 placeringar vilket lett till en kraftig ökning i trafik.

Workfeeds utveckling i estimerad organisk trafik sedan domänens lansering under våren 2022. Uppskattningen kommer från verktyget Ahrefs.

Workfeeds utveckling för sökordsplaceringar. Den dramatiska ökningen av söktermer som får topp 3 placeringar, innebär en rejäl ökning i trafik.

Traffic Value är ett mått från SEO-verktyget Ahrefs som kan hjälpa oss benchmarka SEO-prestanda med hänsyn till vad den månatliga trafiken hade varit värd om den istället kom från paid search. Trafik som har ett starkt affärsmässigt värde har i regel en högre kostnad knuten till sig.

En ökad traffic value kan därmed ses som en indikator på trafikens kommersiella värde och kan därför användas för att påvisa den indirekta besparningen som uppstår genom att investera långsiktigt i SEO. Dvs. vi får en faktiskt siffra på värdet av trafiken som man nu tillskansar sig genom organiska positioner, istället för betalda.

Vill du också vara vårt nästa raket-case? Oavsett om du också sitter med en helt ny domän eller vill bygga vidare på en existerande sida är du varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där vi går igenom en nulägesanalys!

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.