Case

Ulmas SEO-satsning gav enorm effekt – trafiken till e-handeln ökade med 673 %

Kategori

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Bioenergi-företaget och e-handeln Ulma tillverkar och säljer pelletsprodukter, främst B2B men även B2C. Tillsammans med Bonzer har Ulma satsat på sin organiska synlighet med målet att dominera det egna sökområdet och driva mer organisk trafik till sidan.

Sedan ett halvår tillbaka har Ulma innehaft position 1 på samtliga av sina viktigaste sökord till följd – något som gjorde att trafiken fullständigt exploderat med en ökning på 673 % sedan starten av samarbetet i juli 2021.

I denna case-genomgång tar vi oss igenom de viktigaste framgångsfaktorerna i SEO-satsningen.

Rätt kategorier och informerande innehåll

Med rätt kategorier och supporterande innehåll kunde Ulma täcka de sökintentioner och sökord som utgjorde det relevanta sökområdet. Genom sökordsanalyser kartlades de sidor och innehåll som behövdes för att täcka de relevanta delarna av målgruppens köpresa. Därtill kunde man strategiskt arbeta med att förfina produktutbudet utifrån sökefterfrågan och ta med SEO-perspektivet då nya produkter introducerades till marknaden.

De kommersiellt viktigaste komponenterna av sökresan blir de smala och konverteringsdrivande söktermerna, långt ner i marknadsföringstratten. Dessa prioriterades för att snabbt uppnå resultat under samarbetets första högsäsong, som normalt infaller under höst- och vintern.

Därefter har specifika områden utvecklats för att uppnå thought leadership på pelletsområdet samt driva en långsiktig och varumärkesbyggande top-funnel trafik från slutkonsumenten. I Ulmas fall rör det sig i huvudsak om fastighets- och villaägare.

Därigenom byggs ett självspelande organisk piano, där kunder (både B2C och B2B) tillgodoses i sina olika stadier med relevanta sidor och innehåll för att leda besökaren vidare i sin kundresa.

Teknisk SEO för att ta vara på den potentialen som fanns

Mycket av det tekniska fundamentet var på plats för Ulma vad gäller index- och crawlabilitet. Det huvudsakliga arbete som fanns kvar var förbättringar i sättet som hemsidan använder omdirigeringar, strukturerad data och den övergripande URL-strukturen.

Resultat

Efter arbete med en holitisk SEO-satsning på samtliga övergripande områden kunde Ulma klättra till förstaplaceringar hos sina viktigaste sökord.

Trafikökningen var kontinuerlig ur ett Year-Over-Year perspektiv men tog sedan fart ordentligt under sommaren 2022. Med hjälp av SEO-verktyget Ahrefs kan vi dela med oss av de offentligt tillgängliga siffrorna för den estimerade trafikökningen.

Därtill har vi haft ett halvår där vi sett att elpriser skjutit i höjden och det funnits en generell brist på pellets. Till följd har söktrycket ökat kraftigt inom det relevanta området. Genom att arbeta upp höga organiska positioner kunde Ulma befinna sig i en sits där de på riktig kunde dra nytta av en ökning i efterfrågan – något som gör att Ahrefs estimerade siffror ser små ut i relation till de interna siffrorna från Google Search Console och Analytics.

Positioner på sökord

De sökord som driver mest trafik till Ulma i dagsläget är många av deras mest relevanta. I dagsläget innehar de förstapositioner på sökord som:

  • Pelletskamin

  • Pelletskamin utan skorsten

  • Pelletsbrännare

  • Pelletspanna

  • Vedspiskök

Ökning av traffic value

Högre positioner på fler kommersiella sökord medför trafik som annars hade varit dyrköpt. Traffic Value är ett mått som SEO-verktyget Ahrefs använder sig av för att uppskatta vad den organiska trafiken hade kostat om den helt kommit från Pay-Per-Click via Paid Search. Trafik som har ett starkt affärsmässigt värde har i regel också en högre kostnad knuten till sig, ifall det var införskaffad via betald annonsering i sökmotorerna.

En ökad traffic value är med andra ord inte ett direkt mått på vad trafiken innebär konverteringsmässigt. Istället bör det ses som en indikator på trafikens kommersiella värde som påvisar värdet av att investera långsiktig i SEO för att nå exponentiella och skalbara resultat.

Vill du du veta mer om din SEO-situation och hur du kan arbeta strategiskt för att expontentiellt öka din organiska trafik? Ansök då om en gratis SEO-analys hos Bonzer.

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.