Case

Hur SaaS-bolaget Introdus ökade mängden potentiella kunder med 1121 % tack vare en mallbaserad SEO-strategi.

Kategori

Konsulter

Alexander Brandstrup

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Nyckelresultat från oktober 2021 till augusti 2022

 • Tillväxt i organisk trafik: 2795 %

 • Ökning av potentiella kunder från organisk trafik: 1121 %

 • Utveckling av domän auktoritet: 38,46 %

 • Tillväxt av organiska sökord: 1034,06 %

 • Tillväxt av organiska sökord bland de tio bästa: 1255% ——————————————————————————-

Introdus är en före & efter plattform för onboarding av nya medarbetare. Plattformen vill skapa den bästa, automatiserade resan som ska göra den första perioden på nytt arbete enklare för både företag och nyanställda. Detta SaaS-case är ett utmärkt exempel på hur strategiskt och engagerande innehåll kan öka mycket relevanta, organiska konverteringar - ett måste att läsa för alla som befinner sig i ett SaaS-företag oavsett bransch.

Innan du läser vidare om just Introdus organiska resa, så behövs nog lite bakgrundsinformation…

Det hela började 2019…

Samarbetet mellan Bonzer och Introdus började redan 2019. Då var Introdus på ett uppdrag att bli den ledande onboarding-plattformen i Danmark, där den initiala strategin fokuserade på att dominera #1-positionen på sökordet ‘onboarding’ med 1.200 månatliga sökningar.

Ett år senare, 2020, hade introdus en ny vision där de ville växa över gränserna. Denna tillväxtstrategi innebar att gå in på den amerikanska marknaden med en helt ny varumärkesidentitet och hemsida. Därför pausade vi vårt samarbete i Danmark, medan Introdus migrerade från introdus.dk till introdusapp.com.

Introdus återtog samarbetet med Bonzer i augusti 2021, med huvudfokus på att accelerera tillväxten på den amerikanska marknaden, vilket vi gjorde. Men hur gjorde vi det?

En ny marknad krävde en helt ny strategi

SEO skulle vara enkelt om allt var "plug-and-play", men det är det inte. En ny marknad i fokus kräver en djupgående analys av konkurrenslandskapet, trender och sökintentioner (för att bara nämna några). SEO är också mycket dynamiskt, vilket kräver en noggrann uppmärksamhet på förändringar i resultaten, övergripande förändringar i algoritmen och såklart, Google uppdateringar av rankingfaktorer. Därför har mycket också förändrats sedan Introdus avbröt samarbetet i april 2020 och återtog det ett år och fem månader senare. Under denna tid så hade mycket hunnit förändrats i SEO-landskapet.

Introdus, liksom de flesta andra SaaS-företag, förstår att innehåll är avgörande när man konkurrerar på en konkurrensutsatt marknad där vissa stora aktörer dominerar sökresultaten på en rad affärskritiska sökord. Speciellt när de gick in på den amerikanska marknaden förstod de att de behövde rådgivning om innehållsstrategi och en gedigen sökordsanalys för att kunna konkurrera med de stora aktörerna.

Strategiskt innehåll som inriktar sig på olika sökintentioner vid olika användarresor.

Vår analys syftade till att upptäcka sökordsmöjligheter som kunde driva trafik och öka tillväxten av organiska konverteringar. Detta innebar en innehållsstrategi som bestod av tre delar:

 • Blogginnehållsstrategi för att rikta in sig på sökorden med en hög volym.

 • Produkt-/kategori innehåll för att rikta in sig på transaktionella sökord.

 • Mallstrategi för att driva nya potentiella kunder och konverteringar.

Men för att genomföra den planerade innehållsstrategin behövde vi säkerställa de hade en utmärkt teknisk prestanda, särskilt efter deras migrering av webbplatsen.

Blogg Universumet

Innehållsstrategin för ett blogguniversum fokuserade på att optimera det befintliga innehållet som inte fungerade särskilt bra. Vi upptäckte att de flesta blogginlägg hade problem med att bli indexerade, och vissa av indexeringsproblemen var relaterade till korrigeringar av migreringen efter webbplatsen. Ändå markerades en överraskande majoritet av innehållet som "genomsökt – men för närvarande inte indexerat" samt även "upptäckt - för närvarande inte indexerat".

Ungefär samtidigt tillkännagav några Google-ingenjörer att Google hade som mål att minska frekvensen av genomsökning av webbsidor i ett försök att spara datorresurser och effektivt prioritera indexering av innehåll som är användbart för användarna. För Introdus innebar detta i huvudsak att om en artikel var dåligt skriven eller inte tillförde något extra värde för användarna, jämfört med topprankingsresultaten, skulle blogginlägget inte indexeras. Detta var fallet för majoriteten av bloggartiklarna från Introdus. “Helpful content” uppdateringen som lanserades i augusti krävde också en känsla av brådska att optimera allt innehåll för användare snarare än sökmotorer.

När vi optimerade bloggartiklarna upptäckte vi att många artiklar kannibaliserade på varandra, vilket var en potentiell faktor till varför många inte indexerades. Till exempel hade Introdus 4-5 artiklar som förklarade ett ämne, medan konkurrenterna hade 1-2 blogginlägg. Efter ett stort sprint bestående av att analysera, skriva om, optimera och slå samman, lyckades vi få alla bloggartiklar indexerade.

Produkt-/kategorisidor

När vi arbetar strategiskt med SEO-optimerat innehåll vill vi matcha innehåll och sidor med sökintentionen för att möta användaren i det aktuella skedet av deras användarresa. Till exempel, när en användare söker efter en "onboarding-plattform" letar de efter en produktsida för att få mer information om den specifika plattformen. Dessa sökord är ofta lägre i sökvolymer jämfört med mer informativa sökord, men de är affärskritiska att prestera väl på. Därför såg vi till att alla produktrelaterade sidor fokuserade på produktrelaterade sökord.

Effekt:

Mall & Checkliststrategi

Vår analys upptäckte också efterfrågan på checklistor och mallar relaterade till personalens livscykelhantering. Till exempel checklista för onboarding, checklista för ‘buddy’-program och checklista för offboarding. Dessutom avslöjade dessa fynd den outnyttjade potentialen i att förse potentiella kunder med checklistor och mallar som syftade till att driva konverteringar.

Effekt:

 • Ökning med 1121 % i potentiella kunder från organisk trafik

 • #2 för checklista ‘buddy’-program

 • #1 mall för on-boardingplan

 • #1 utbildningsplan för nya medarbetare

 • #1 mall för ny anställningsutbildning

Prestationsmått

Låt oss titta på fyra nyckel metrics som har varit de viktigaste i den här strategin:

 1. Månatlig organisk trafik (användare och nya användare)

 2. Månatliga organiska konverteringar

 3. Antal sökord som rankas bland de 10 bästa resultaten

 4. Månatligt trafikvärde

Ökning av månatlig organisk trafik

Att mäta ökningen av organisk trafik är ett självklart nyckeltal att mäta när du arbetar med SEO. Ändå är det viktigt att mäta att både användare och nya användare ökar för att säkerställa tillväxt. För Introdus specifikt var detta ett viktigt nyckeltal, eftersom det speglar deras tillväxt på den amerikanska marknaden.

Effekt: I november var den uppskattade ökningen av den organiska trafiken 4256,93 %.

Effekt: Från oktober 2021 till augusti 2022 ökade den organiska trafiken för användare med 1 532,17 % och 1 733,69 % för nya användare.

Ökat antal konverteringar från organisk trafik

En väsentlig del av innehållsstrategin var mall-/checkliststrategin för att driva mjuka konverteringar vid Introdus. Den visade oss om trafiken på Introdus hemsida var relevant.

Effekt: Från oktober 2021 till augusti 2022 ökade leads från organisk trafik med 1121 %.

Ökat antal sökord rankas i topp 10 resultat

Nu i november 2022 rankas Introdus med 698 sökord i topp 10 på Google, vilket betyder att Introdus driver en stabil och kontinuerlig mängd trafik och deras mängd sökord i topp 10 resultat fortsätter att öka. För ett år sedan var Introdus' antal sökord som rankades bland de tio bästa resultaten på Google 300, vilket motsvarar en ökning på 1711,69 % på årsbasis i november.

Utveckling i trafikvärde

Att spåra utvecklingen av trafikvärde är ett bra resultatmått för att mäta vad den organiska trafiken skulle kosta med sökannonser. För introdus illustrerar den det kommersiella värdet av deras sökordsrankningar och vad konkurrenterna skulle vara villiga att betala för motsvarande rankningar.

Den kontinuerliga ökningen av trafikvärdet indikerar att introdus ökar i sökordsrankningar på kommersiella sökord med högre CPC.

Effekt: I november, en ökning på 4794,35 % på årsbasis.

Tack för att du läste

“Vi har verkligen förbättrat våra resultat genom att arbeta med Bonzer. Kommunikationen och att sätta gemensamma mål som driver resultat har varit fantastiskt! De har alltid haft en lösning för våra önskemål. Jag rekommenderar dem definitivt!”

Anders Thorup

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.