blogg

/

SEO

/

0 min read

SEO-konsult - Specialiserade experter inom SEO

Idag används SEO-konsulter mer än någonsin och därför är det viktigt att du som företag är beredd att hitta rätt partner. För med ökande trafik och intäktsmöjligheter från internets sökmotorer är utbudet av konsulter enormt. Därför kommer vi i denna artikel att ge svar på de viktigaste frågorna, så att du kan hitta rätt konsult för ditt företag.

SEO konsulent cover

Vad är en SEO-konsult?

En SEO-konsult är i grunden en konsult som är specialiserad på sökmotoroptimering. Precis som målet för en 'klassisk' konsult är att ta hänsyn till företags verksamhet och stärka dem, är målet för en SEO-konsult detsamma.

För att vara mer specifik så är målen här främst baserade på att analysera företags organiska prestationer på sökmotorer som Google eller Bing. En analys som härifrån används för att göra upp en plan för hur man kan förbättra prestandan. Här är några centrala KPI:er vanligtvis rankningar, trafik och intäkter från sökmotorn.

Idag tillkommer fler konsulter varje dag på grund av hög digital efterfrågan. Enligt en studie gjord av Search Engine Journal för över +3,600 SEO-konsulter från 2022, hade över 25 % under två års erfarenhet.

Sammantaget visar detta hur viktigt det är idag för företag att ha specialistkonsulter kopplade som kan hantera komplexa utmaningar.

Därför är en SEO-konsult viktig för ditt företag

Eftersom världen – och marknaderna – förändras snabbare än någonsin, är specialiserade konsulter en möjlighet att få löpande hjälp att anpassa sig.

Fördelen med en konsult är att de kommer utifrån med fräscha ögon och ett objektivt tänk. Något som kan ge bra input till många företag, som fokuserar på den egna verksamheten mest av allt varje dag.

Som SEO-konsult har du typiskt sett erfarenhet från andra cases och marknader, vilket kan utmana företag att stärka sin marknadsföring online, så att den följer marknadens utveckling.

Så här kan vi hjälpa dig på Bonzer

På Bonzer arbetar vi med en bred kundportfölj och det finns ingen utmaning som är för komplex för oss. Faktum är att komplexa utmaningar är det vi är skarpast på att lösa.

Som SEO-konsulter ger vi dig den nödvändiga insikten om dina viktigaste SEO-KPI:er, sätter ihop den nödvändiga strategin och utför den tillsammans med/för dig.

Målen utgår alltid från dina mål i verksamheten och därför är vi alltid kommersiellt fokuserade i vår leverans. Något som enligt oss är avgörande för att SEO ska se sin fulla potential.

Idag kan du med rätt insikt och strategi både lyfta övergripande affärsmål och stärka andra kanaler.

Därför har även budgetar för SEO generellt ökat världen över 2022, vilket också framgår av Search Engine Journals studie:

Client budget changes

Majoriteten av budgetarna har ökat över marknader, där möjligheten till en större ROI (Return-On-Investment) ofta ses med SEO jämfört med andra kanaler. Detta beror på att det inte kostar något för varje klick du får, medan det ofta är fler som klickar på det organiska vs paid.

Hur man hittar rätt konsult

En bra SEO-konsult måste kunna förstå din verksamhet, företagets mål och anpassa sig efter ditt interna arbetsflöde.

Det är i alla fall avgörande för om samarbetet blir en framgång.

Nedan hittar du därför ett antal områden som vi rekommenderar dig att ta hänsyn till med en SEO-konsult.

Specialister snarare än generalister

Ja, det ligger nästan i ordet, men specialister är generellt sett starkare inom sitt område än generalister.

Idag arbetar många konsulter på byråer som täcker flera kanaler. Det kan till exempel vara allt från SEO till betald annonsering.

Även om det för många kan vara rätt val att placera allt på ett ställe, bör du ställa dig själv frågan: om en byrå ska täcka alla marknadsföringskanaler, hur mycket kompetens och insikt finns det egentligen i varje enskild kanal?

För om man täcker flera kanaler får man en bred förståelse för hur kanalerna hänger ihop. Men när det kommer till SEO, som bygger på organisk marknadsföring, fungerar algoritmen annorlunda än i betald annonsering. Med en bransch som dessutom ständigt utvecklas, och var sökmotorer uppdateras ständigt, behöver du en konsult som följer med dig.

SEO-konsult ska hjälpa dig till nästa nivå

Innan du kan få bästa råd och utförande är det viktigt att de som hjälper dig ligger före konkurrenterna. Det är viktigt att de kan lyfta dig till den högsta nivån i just den kanal du investerar i. Specialister ger dig ofta också en högre ROI om de också förstår interaktionen med data från andra kanaler.

Därför kommer du med SEO-specialister som Bonzer att upptäcka att du förutom en SEO-konsult även får associerade tekniska specialister, contentspecialister och produktspecialister för ditt specifika fall. På så sätt får du ut det mesta av pengarna du har investerat i din organiska prestation.

Analys och insikt

En konsult bör kunna ge dig insikt i din verksamhet och genom data genomföra dataanalys. Dataunderlaget är avgörande för hur din strategi ska läggas upp.

Därför kommer det vara en fördel för dig som företag, ju mer data en konsult kan komma åt. På så sätt får du de bästa råden och en strategi som är så optimerad som möjligt för dina mål. Ju bättre en konsult förstår din verksamhet, desto bättre kan han eller hon hjälpa dig.

Strategi

Ofta anlitas konsulter för att lägga rätt strategi för ett företag. Detta är känt från de stora konsulthusen som BCG, Accenture, McKinsey m.fl. Detsamma gäller konsulter inom SEO-världen.

Här behöver du en konsult som utmanar status quo och ger dig en go-to SEO strategi, vilket kan lyfta dina mål. Det måste vara en ambitiös strategi – men också en realistisk sådan.

Det är ingen idé att lägga upp en strategi om den inte kan genomföras utifrån planerade resurser och tid. Rätt strategi bör dock hjälpa till att lyfta budgeten om den kan prestera på core-KPI:er.

Utförande

I slutändan är det vad det handlar om utförande. För det kan räcka med råd, men om det inte blir något gjort så kommer du inte långt.

Därför måste du internt ta reda på vilka resurser du har. Har du utvecklare, skribenter eller något annat som kan exekvera på strategin?

Om inte, bör din SEO-partner kunna lösa uppgiften. Detta är sant åtminstone om din SEO-konsultfirma har diverse specialister som kan utföra arbetet. 

På Bonzer har vi inhouse konsulter och specialister som kan lösa uppgifter inom teknisk SEO, innehåll och länkbygge.

Rapportering

För att följa utvecklingen bör du förvänta dig regelbunden rapportering från din konsult. Detta kommer vanligtvis att vara rapportering av kärn-KPI:er såsom utveckling av sökord (positioner), organisk trafik, tekniskt hälsoresultat, konverteringar etc.

Därför är det helt avgörande att du ställer in från början av samarbetet KPI:er för samarbetet, så att ni tillsammans kan spåra om resultatet blir en framgång eller inte.

Därför är det generellt också en bra idé att kontrollera om de konsulter du söker har framgångsrik erfarenhet från tidigare ärenden och gärna kundrekommendationer. Detta kommer att indikera deras förmåga att skapa framgång för dig.

I vår översikt över cases, kan du se ett urval av några av de fall vi har lett till toppen, samt de nyckeltal vi har spårat.

Din(a) konsult(er) måste vara en lagspelare

Oavsett om du arbetar med interna eller externa konsulter är det viktigt att du arbetar utifrån ett gemensamt tänk. Det är viktigt att ni kan samarbeta och stötta varandra i ert arbete.

För dig som företag är det viktigt att konsulten är redo att anpassa sig om det sker förändringar i din verksamhet. Dessutom är det också viktigt att konsulten alltid har företagets mål i fokus och inte bara några irrelevanta mätetal.

Det är dock inte alltid man bara får en konsult. De större och mer specialiserade byråerna kommer ofta att stå redo med ett helt team som inkluderar specialister inom varje område utöver konsulten själv. Detta ger ett mer fördjupat arbete inom allt från teknisk optimering till uppbyggnaden av innehållet. Det är också så vi strukturerar våra teams – även kallade squads – i Bonzer.

Inhouse eller outsourca?

Många företag har nu självständiga marknadsföringsteam, och de största har även en SEO-ansvarig.

På Bonzer är vår erfarenhet att de starkaste resultaten uppstår särskilt när företag även internt kan allokera resurser till området på ett eller annat sätt. Om det är en övergripande ansvarig eller en ansvarig utförande är en resursfråga. Men att ha en intern ansvarig skapar ofta en bättre förståelse i hela företaget.

Utöver det kommer en intern chef även att kunna skapa en bättre koppling till SEO-konsulten/byrån, som överlag kommer att kunna leverera ännu starkare resultat.

Därför är det för oss inte en fråga om intern vs. outsourca. De två sakerna fungerar tillsammans, och vi rekommenderar alltid att de gör det.

Men om du måste välja, ser du sällan att full inhouse gör lika bra som att ha en byrå. En specialiserad byrå sitter med erfarenhet från många olika cases. Därför finns det ofta ett starkare och mer effektivt ramverk över teamen än de som bara har 1-2 interna medarbetare. Detta gör också byråerna billigare pr person, eftersom de kan arbeta mer effektivt.

Så mycket kostar en SEO-konsult

Det genomsnittliga timpriset för en SEO-konsult i Sverige är vanligtvis mellan 800-2000 SEK. Detta är dock inte alltid tillämpligt, och ibland kan det också variera beroende på konsultens erfarenhet.

Significant Fluctuations in SEO client Budgets och visar olika tabeller

Hur man mäter effekten

Sättet du mäter effekten av konsultens arbete styrs av de KPI:er du arbetar utifrån. Som tidigare nämnt kan detta vara klassiska SEO-mått, ROI (Return-On-Investment) eller så kan det också baseras på kvaliteten på själva leveransen.

Eftersom SEO ofta är en kanal som det tar längre tid att visa resultat är innehållet i själva samarbetet ofta en bra indikator på hur resultaten kommer att bli i framtiden.

Så innan du går direkt till intäkter och ROI är det en bra idé att titta på andra mätvärden som kan visa effektiviteten i samarbetet. Målet är förstås att det överlag har effekt på dina mål som företag.

FAQ

Vad är en SEO-konsult?

En SEO-konsult är en konsult som hjälper till att optimera hemsidor så att de presterar bättre på sökmotorer. Det kan vara både genom rådgivning och utförande för företag som vill stärka sina resultat.

Hur mycket kostar en SEO-konsult?

Priset för en SEO-konsult varierar från byrå till byrå. Ofta ligger dock timpriset på mellan 800-2000 SEK och på vissa ställen styrs det vilken konsult som är delaktig i projektet. Den största variabeln i priset är främst storleken på strategin (antal timmar) och de mål som sätts inom ett givet intervall.

Hur hittar jag en bra SEO-konsult?

Du hittar en bra SEO-konsult genom bra research. Leta efter en konsult som matchar ditt företag och som arbetar semantiskt med SEO – antingen rådgivande eller verkställande. Dessutom kan kundbetyg och särskilt tidigare cases visa hur stor framgång konsulten tillför bordet av erfarenhet.

Frida Jungermann

Director, Consulting

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.

Behöver ni mer organisk trafik och konverteringar?

Låt oss kika på ert case, och se vad som skall till för att ni ska få mer synlighet i er marknad.