Vad vi på Bonzer gör

Planering av strategi

Vi skapar strategier som alltid bygger på en djupgående analys. Utan analysen skulle vi inte få tillräcklig insikt om våra kunders verksamhet – en god förståelse för våra kunders verksamheter, mål och ambitioner är a och o för att skapa framgångsrika strategier.

Baserat på nuvarande prestanda, marknadsposition, målgruppsinsikter och kartläggning av kundresan skapar vi strategier tillsammans med ett nära samarbete med våra kunder.

Vi planerar alltid 12 månader framåt — Men utvärderar kontinuerligt vårt arbete

Varje strategi innehåller en roadmap över de kommande 12 månaderna med de viktigaste sprintsen placerade inom de första tre månaderna i samarbetet – vad vi kallar en fas. Vi letar alltid efter lågt hängande frukter som kan generera snabba resultat och hållbar tillväxt för våra kunder.

Även om vi skapar en 12-månadersstrategi gör uppdelningen av faser det möjligt att anpassa oss till nya trender, produktuppdateringar eller andra faktorer som kräver att vi omvärderar prioriteringar längs vägen.

Med utvärderingar efter varje kvartal (dvs varje fas) ser vi till att ha de mest uppdaterade och konkurrenskraftiga strategierna som möjligt.

Våra sprints

Våra sprints är tidsbegränsade, fokuserade, insatser för att nå de mål vi vill uppnå i samarbete med kunden. Detta är själva kärnan i vår playbook.

På Bonzer skapar vi sprints för varje aspekt av SEO – vi kombinerar och optimerar dem baserat på erfarenheter från kundcase såväl som branschnyheter.

I kombination med vårt agila sätt att arbeta med SEO-strategier gör detta våra sprints ännu mer effektiva varje gång vi använder dem.

Vilka typer av sprints definerar vår playbook?

SEO bygger på tre pelare: teknisk optimering, content och länkbygge. Det är dessa tre pelare som utgör fundamentet som våra sprints bygger vidare på.

Teknisk optimering

Content

Länkbygge

Det är dessa pelare som våra sprints är uppdelade efter:

  • Tech sprint: Tech sprints fokuserar på allt tech-relaterat.
  • On-page sprints: On-page sprints bygger på innehåll och inkluderar allt från nytt innehåll till optimering av befintligt innehåll.
  • Off-page sprints: Off-page sprints bygger på länkbygge. Det är här vi använder våra konkurrensfördelar och upplägg med digital PR för att öka våra kunders varumärkeskännedom.
  • Analytiska sprints: Med våra analytiska sprints har vi möjlighet att optimera våra kunders SEO-strategi allt eftersom vi äntrar en ny fas. Här utför vi sprints som baseras på företagsnyheter, marknadsförändringar, konkurrenter med mera.

Hur allt hänger ihop

Att kombinera sprints i grupper som bildar faser möjliggör en marknadsledande strategi utan begränsningar. Detta möjliggörs genom en teambaserad prestation som består av våra egna resurser som kombineras med våra kunders. såsom interna marknadsföringsteam.

Våra team av konsulter ser alltid till att exekvera strategierna i ett kollaborativt samarbete med Bonzers egna interna tekniska specialister och contentpecialister. Detta samarbete mellan olika team med spetskompetenser möjliggör bästa möjliga SEO-resultat för våra kunder. Dessa resultat är vårt främsta mål och varje dag arbetar vi för att se till att vi fortsätter nå dem.

SEO-nyheter från Bonzer

Färska nyheter som håller dig uppdaterad på den allra senaste SEO-kunskapen