Strategi

Baserat på analys hjälper vi våra kunder att skapa ambitiösa SEO-strategier som stödjer och bidrar till att uppnå deras kommersiella mål.

Låt oss bygga din nästa SEO-strategi, så att du aldrig behöver en ny igen

Vårt egenutvecklade sprint baserade ramverk utgör kärnan för alla våra kundprojekt. Genom detta säkerställer vi en skalbar utveckling, samt snabba resultat för våra kunder.

Vi arbetar alltid utifrån ett nulägesperspektiv men planerar tillsammans med planerar våra strategier utifrån faser om 3 månader. Kopplingen mellan det långa och korta perspektivet säkerställer den flexibilitet, kvalitet och relevans i samarbetet som behövs för att lyckas med SEO – inte bara nästa kvartal, utan under alla framtida kvartal.

Vi bygger alltid våra strategier på ett unikt, holistiskt och semantiskt synsätt, där vi utifrån förutsättningar aktiverar och utökar våra kunders hemsidor vertikalt och horisontellt med innehållskluster som säkerställer en bra användarupplevelse, ämnesauktoritet och en ökad organisk trafik .

En bra SEO-strategi bygger på affärsförståelse, teknik och kreativitet, och det är också därför vi inte bara är nyfikna på våra kunders sökmotoroptimering, utan hela deras verksamhet.

På GreenMobility hade vi lagt en plan för hur vi trodde att vi skulle kunna bli mer synliga på sökmotorerna. Vi hade hört bra saker om Bonzer, som vi därför etablerade ett samarbete med. Vi kom snabbt överens om utvalda insatser, så att vi både arbetade med långsiktigt stora vinster och skördade de lägst hängande frukterna i förhållande till ökad organisk synlighet. Resultaten kom snabbt och vi bygger vidare på dem tillsammans med Bonzer.

Steffen Frølund
CMO, Green Mobility

Är vi nästa match? Låt oss ta reda på det genom att boka ett introduktionsmöte här.

Allt eller inget

Enligt vår uppfattning är sökmotoroptimering en allt eller inget disciplin, där de som vinner, vinner stort och de som förlorar, förlorar stort. Vi är därför bara involverade i projekt där vi själva tror att vi kan skapa vinnaren som vinner stort.

Ambitiösa företag väljer oss

Låt oss visa dig en SEO-strategi som kan ta dig till nästa nivå

Ett kort möte där vi går igenom din position på marknaden och presenterar möjligheterna.

Vanliga frågor

Kan man lyckas med SEO utan en strategi?

Vi rekommenderar starkt att du inte arbetar med SEO utan en strategi. Detta resulterar nästan alltid i en utebliven effekt och inte de resultat man önskar. Ett bra SEO arbete definieras av en pågående process och detta kan endast säkerställas med ett bra strategiskt ramverk.

Kan en SEO-strategi utföras ad hoc?

SEO ska vara en naturlig förlängning av ett företags kommunikation till sin målgrupp och det ska därför aldrig vara ad hoc, utan en pågående process. Vi hjälper därför inte våra kunder ad hoc utan arbetar alltid aktivt med våra strategier.

Vad är en holistisk SEO strategi?

En holistisk strategi är baserad på webbplatsen som helhet snarare än att fokusera på ett område eller en aspekt av webbplatsen. En webbplats kommer aldrig att kunna driva trafik på en del av sidan om den andra delen inte uppfyller kraven. Detsamma gäller även teknisk SEO och auktoritet.